GAMPA vyhlašuje výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2021
› 14. 4. 2020

+ Aktualita

GAMPA vyhlašuje výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2021

Revoluce nemusí být jen o velkých gestech, násilných převratech a krvavých povstáních, ale také o dlouhodobých (osobních či společenských) procesech a nových pohledech vedoucích ke změnám. Uchopme ji jako přeměnu, jako reakci na aktuální stav jedince, komunity i světa, či jako příležitost odhalit existující nerovnosti a odstranit přetrvávající stereotypy.

V rámci programu připravovaného na rok 2021 je naším cílem zaměřit se na realizaci projektů, které představí modely fungování a možné role a podoby galerijní instituce v dnešní společnosti, a to jak na osobní, lokální, nadregionální, tak i mezinárodní úrovni.

Uzávěrka podání přihlášek je 15. června 2020.


Revoluce nemusí být jen o velkých gestech, násilných převratech a krvavých povstáních, ale také o dlouhodobých (osobních či společenských) procesech a nových pohledech vedoucích ke změnám. Uchopme ji jako přeměnu, jako reakci na aktuální stav jedince, komunity i světa, či jako příležitost odhalit existující nerovnosti a odstranit přetrvávající stereotypy.

V rámci programu připravovaného na rok 2021 je naším cílem zaměřit se na realizaci projektů, které představí modely fungování a možné role a podoby galerijní instituce v dnešní společnosti, a to jak na osobní, lokální, nadregionální, tak i mezinárodní úrovni. Chceme vědomě stavět na své "měkké síle" a schopnosti ovlivňovat konstrukci sociálního prostředí a kulturních identit a prostor galerie přeměnit v jisté laboratorní prostředí, v němž bude analyzována a převracena jeho vlastní funkce a status.

Rokem 2021 a tématem revoluce zároveň uzavíráme tříletý cyklus, jenž prostřednictvím připravených výstav a dalších projektů nahlížel možné výklady pojmů resilience (2019) a relativita (2020). Program předchozích dvou let proto můžeme vnímat jako prolog k "revoluci", respektive "revoluci" chápat jako symbolický epilog celého cyklu.

Revoluce je v našem pojetí restartem provedeným nejen s respektem k okolnímu světu, ale i jednoho ke druhému.

O nás:

Jsme malým výstavním prostorem v historickém centru Pardubic. Společně s Divadlem 29 tvoříme městskou příspěvkovou organizaci Centrum pro otevřenou kulturu, jejímž posláním je podpora a prezentace současného nekomerčního živého a vizuálního umění. Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže pozitivně ovlivňovat své okolí, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je v Pardubicích představovat odvážné a aktuální umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu. Místnímu publiku tak chceme přibližovat rozličné formy soudobého uměleckého vyjádření a tím napomáhat kultivaci dnešní komplikované doby a společnosti. Prostřednictvím otevřeného výběrového řízení chceme dát příležitost nezávislým kurátorům a jejich projektům, podporovat síťování a možnosti další spolupráce.

Na základě výběrového řízení vybereme dva výstavní projekty pro rok 2021 (délka trvání výstavy je přibližně 2,5 měsíce). S kurátorem/kurátorkou vybraného projektu bude uzavřena smlouva, na jejímž základě kurátor/ka obdrží za realizaci výstavy honorář 15 000 Kč (po jejím úspěšném zahájení). GAMPA realizaci výstavy dále podpoří produkčně, technicky, organizačně, ve smyslu propagace i jinak. Základní rozpočet výstavního projektu by neměl přesáhnout 60 000 Kč (materiálové náklady, technické zajištění, transporty a cestovné, umělecké honoráře, kurátorský honorář, doprovodné programy apod. – náklady na propagaci budou řešeny mimo rozpočet výstavy).

Ve spolupráci s kurátorem/kurátorkou plánuje GAMPA podat grantovou žádost na Ministerstvo kultury ČR a dle možností hledat i jiné zdroje dalšího financování. V případě úspěchu v grantovém řízení bude možné rozpočet výstavy dále navýšit.

GAMPA si vyhrazuje právo vybrat pouze jeden výstavní projekt; v případě nedostatečného počtu zájemců či pokud nebudou projekty na požadované úrovni pak případně od výběrového řízení zcela odstoupit.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 

 • strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní kurátorské činnosti
 • jméno, adresu, kontaktní telefon a e-mail
 • stručný popis zamýšleného výstavního projektu včetně výběru zastoupených umělců a jejich portfolií či odkazů na jejich webové stránky (případně i jejich konkrétních děl, existují-li) a návaznosti na uvedené téma
 • rozsah 1–2 stran formátu A4
 • preferovaný termín zahájení výstavy (ideálně časové rozmezí či alespoň dvě varianty) – přesný termín bude konkretizován s vybraným kurátorem/kurátorkou
 • nástin rozpočtu (s případným uvedením dalšího krytí)
 • jakýkoli vizuální doprovod je vítán, není však podmínkou

Uzávěrka podání přihlášek je 15. června 2020.

Přihlášku včetně všech povinných příloh zasílejte na e-mail [email protected]

Do hlavičky zprávy uveďte “Výběrové řízení – kurátorské projekty”.

O vybraných projektech rozhodne umělecká rada GAMPY (seznam členů – viz níže), a to s ohledem na následující kritéria:

 • kvalita a profesionalita zpracování konceptu výstavního projektu
 • zasazení do současného uměleckého a společenského kontextu
 • čitelnost sdělení
 • realizovatelnost
 • odbornost kurátora
 • vztah k tématu výzvy

O výsledcích výběrového řízení budeme informovat do 31. července 2020.

Výsledky budou publikované na webových stránkách galerie a jejích sociálních sítích, všichni uchazeči budou o výsledcích výběrového řízení informováni e–mailem. Galerie si vyhrazuje právo přihlášené projekty archivovat.

Jakékoli dotazy vám ráda zodpoví Šárka Zahálková, [email protected], 732 436 722

Těšíme se na vaše projekty!


Členové umělecké rady GAMPY:

 • Jakub Adamec, kurátor a programový dramaturg ostravské městské galerie Plato
 • Martina Johnová, kurátorka ústecké Galerie Hraničář
 • Šárka Svobodová, brněnská teoretička umění a architektury a kurátorka z platformy 4AM Fórum pro média a architekturu
 • Lucie Váchová, teoretička umění, pedagožka a kurátorka
 • Radek Wohlmuth, nezávislý kurátor, publicista a kritik umění

Tým externistů výběrové komise doplňuje výkonný ředitel Centra pro otevřenou kulturu a programový ředitel Divadla 29 Zdeněk Závodný a programově–produkční tým GAMPY Šárka Zahálková, Nikola Březinová a Kateřina Jirsová.

GAMPA – Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice, www.gmpardubice.cz

Další aktuality

+ Další aktuality

Artikl review: Rituál záchrany budoucnosti

Artikl review: Rituál záchrany budoucnosti

Aktualita GAMPA

V zářijovém vydání kulturního měsíčníku Artikl vyšla recenze na výstavu. Screengazer a požár na obloze. 

"Rozhodnutí otevřít výstavní prostory nejmladším tvůrcům, kteří aspirují na to stát se umělci, je pro instituci krok, jehož cestu buduje odvaha, důvěra, ale především zvídavá zvědavost a touha nahlédnout, kam se současné umění vlastně ubírá." 

Bára Alex Kašparová

GAMPA v ArtCafé na Vltavě: Jde nám o cílené pozitivní vykolejení

GAMPA v ArtCafé na Vltavě: Jde nám o cílené pozitivní vykolejení

Aktualita GAMPA

Ve středu 19. srpna 2020 byli hosty ArtCafé Českého rozhlasu Vltava kurátorka Šárka Zahálková a umělci Matouš Lipus a Kjetil Kristensen. Společně s redaktorkou Jitkou Kostelníkovou si povídali o festivalu Tvárnost paměti, Pardubicích i o umění pro veřejný prostor. Záznam celého ArtCafé si můžete poslechnout zde.

Výsledky výběrového řízení na kurátorské projekty pro rok 2021

Výsledky výběrového řízení na kurátorské projekty pro rok 2021

Aktualita GAMPA

Na výběrové řízení na výstavní projekty roku 2021 zareagovalo celkem 8 kurátorů, kurátorek či autorských týmů. Všechny přihlášky byly náležitě prostudovány a prodiskutovány členy umělecké rady GAMPY, zástupci galerijního týmu a zastřešující organizace. Ze zaslaných výstavních konceptů se komise rozhodla pro tři projekty. Všem účastníkům výběrového řízení upřímně děkujeme za čas a snahu, kterou přípravám svých záměrů věnovali!

Prázdninové příměstské tábory

Prázdninové příměstské tábory

Aktualita GAMPA

Na prázdninové měsíce připravujeme příměstské tábory pro malé i větší výtvarníky a objevitele: dva turnusy galerijního kempování pro děti ve věku 5–14 let, dva týdny umělecky hravých dopolední pro děti od 3 do 6 let a v neposlední řadě příměstský tábor plný animace a filmových triků. Více se dozvíte zde

UZAVŘENO / Výběrové řízení – správce sociálních sítí GAMPA & DIVADLO 29 (externista – spolupráce na živnostenský list)

UZAVŘENO / Výběrové řízení – správce sociálních sítí GAMPA & DIVADLO 29 (externista – spolupráce na živnostenský list)

Aktualita GAMPA

Hledáme do svých řad nadšence do umění, kultury a komunikace! Pracovník by měl dokázat sladit téma výstav, koncertů, představení a dalších programů s vyzněním sociálních sítí a komunikovat multižánrový program, který se v GAMPĚ i Divadle 29 odehrává.

UZAVŘENO / GAMPA hledá lektor(ky) GAMPiště

UZAVŘENO / GAMPA hledá lektor(ky) GAMPiště

Aktualita GAMPA

Hledáme umělkyně, umělce, lektorky a lektory, kteří mají rádi děti, nebojí se si s nimi hrát, postarat se o ně, společně fantazírovat a vytvářet nové světy, a to po dobu po sobě jdoucích pěti pracovních dní, vždy od 9 do 12 hodin.

Vyrobte si s námi svého Sníčka

Vyrobte si s námi svého Sníčka

Aktualita GAMPA

Mrzí nás, že se se zavřením galerie zrušily oblíbené tvůrčí dílny. Prostřednictvím ilustrovaných návodů pro malé i velké se vám to alespoň trochu pokusíme vynahradit. Pro začátek si s námi vyrobte svého Sníčka.

ZAVŘENO

ZAVŘENO

Aktualita GAMPA

GAMPA je od 13. března 2020 až do odvolání uzavřena. O alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích (FB, INSTAGRAM). Děkujeme za pochopení a buďte zdrávi!

Relativita – výstavní cyklus 2020

Relativita – výstavní cyklus 2020

Aktualita GAMPA

Současná kurátorská koncepce GAMPY je založena na práci v celoročních výstavních cyklech, které propojuje téma reagující na aktuální a často velmi palčivé děje protínající skrz naskrz dnešní společnost a které nabízí možnosti vícevrstevnatého nahlížení a výkladu. Po tématu resilience v roce 2019 se v roce 2020 stává propojujícím mottem relativita a jeho umělecká artikulace v různých kontextech. Naším cílem je prostřednictvím výstav a jejich doprovodných programů vytvořit a zprostředkovat co nejcelistvější – současný, avšak srozumitelný pohled podněcující další přemýšlení a uvažování nad zmiňovaným termínem.

GAMPA v ArtCafé

GAMPA v ArtCafé

Aktualita GAMPA

Šárka Zahálková jako host ArtCafé pro Český rozhlas Vltava.

GAMPA v ArtZóně

GAMPA v ArtZóně

Reportáž v České televizi o výstavě Mluvící ryba se nemůže nadechnout.

Mají Pardubice právo na své prázdno?

Mají Pardubice právo na své prázdno?

Recenze výstavy na Artalk.cz

Galerie posílá návštěvníky za uměním do přírody

Galerie posílá návštěvníky za uměním do přírody

Prázdno x Naplnění na Českém rozhlasu Pardubice.

Budoucí podoba Gampy

Budoucí podoba Gampy

Článek o novém zázemí městské galerie v Automatických mlýnech.