květen 2023
kalendář GAMPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1 2 3 4

Zaměřeno na současnou českou výtvarnou scénu v kontextu světových souvislostí

O galerii

GAMPA nebo-li Galerie města Pardubic funguje od roku 2012. Naším cílem je soudobou uměleckou tvorbu přibližovat široké veřejnosti a vytvářet platformu pro diskuzi nad aktuálními uměleckými i společenskými tématy. Nabízíme inspirativní, zážitkový i relaxační prostor otevřený všem bez rozdílu. Jsme neziskovou a nesbírkotvornou institucí. Jinými slovy nevytváříme umělecké sbírky muzejního typu, umělecká díla nevlastníme, ani nejsme galerií prodejní.

Sídlíme v prostoru zrekonstruované barokní sýpky, později konírny, v těsné blízkosti pardubického zámku v historickém centru města. Objekt je ve vlastnictví státu, hospodaří s ním Národní památkový ústav, odborné pracoviště Pardubice. Tyto specifické prostory nám kontinuálně skýtají nové výzvy ve způsobu prezentace současného umění. V roce 2023 nás však čeká stěhování do areálu Automatických mlýnů, kde na půdorysu bývalého skladu balené mouky roste unikátní novostavba, jež se stane novým sídlem naší městské galerie, jakož i vzdělávacího centra – Sféry. Tato změna nám přinese nejen větší výstavní sály, ale též vhodnější a kvalitnější prostorové zázemí – lektorský ateliér, dílnu a sklad a dva rezidenční ateliéry.

Nedílnou součástí aktivit galerie je edukativní činnost. Program tematicky komponujeme ke každé z výstav. Připravujeme vzdělávací programy pro mateřské, základní i střední školy. Mezi pravidelné aktivity dále patří tvůrčí dílny pro veřejnost: středy patří rodičům s nejmladšími dětmi, pátky seniorům a tvůrčí neděle celé rodině. Program dramaturgicky doplňují projekce, komentované prohlídky, přednášky, diskuze či autorské workshopy, happeningy a performance s vystavujícími tvůrci či jinými přizvanými osobnostmi. Podílíme se také na projektu AniLab, který je zaměřený na vzdělávání v oblasti animovaného a experimentálního filmu.

Společně s Divadlem 29 utváříme Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvkovou organizaci města Pardubic. Naší společnou vizí je uvádět a podporovat současné umění v oblastech performing arts, vizuálního umění a literatury. Usilujeme o rozvoj kulturní a umělecké rozmanitosti města a regionu. Vzhledem k tomu, že Pardubice jsou díky výbornému vlakovému spojení snadno dostupné, neváhejte nás navštívit i z větších dálek. Nebudete litovat.


“Zastáváme názor, že umění není jen dekorace; věříme, že v kontextu dnešní společnosti dokáže umění pozitivně ovlivňovat, měnit a dávat věci do pohybu. Naším záměrem je do Pardubic přivážet odvážné umělecké projekty, osobnosti regionální scény prezentovat v nadregionálním i mezinárodním kontextu a prostřednictvím rozličných forem soudobého uměleckého vyjádření napomáhat všeobecné kultivaci klimatu doby.”

 

Šárka Zahálková
programová ředitelka galerie

Výstavní program

Zaměřujeme se na prezentaci současného českého výtvarného umění v kontextu světových souvislostí. Věříme, že umění může být hybatelem pozitivních změn a dokáže komunikovat aktuální společenská, politická, ekologická i jiná palčivá témata soudobého světa. Orientujeme se na autorské instalace v širokém spektru uměleckých oborů od malby, sochy a grafiky, přes site-specific projekty až po audiovizuální instalace a nová média.

Spíše než výstavy jednotlivých artefaktů se snažíme vytvářet celistvá prostředí. Klademe důraz na otevřený dialog a vzájemné porozumění, projekty vznikají vždy v citlivé diskuzi kurátora, kurátorky či kurátorů s participujícími umělci či umělkyněmi, i s širším galerijním kolektivem. Pracujeme v celoročních výstavních cyklech, kde jednotlivé projekty konkrétní téma rozvádějí a artikulují z různých úhlů pohledu a hledisek.


“Naše životy ovlivňuje neustálý sled informací a ze všeho nejrelativnější se v současnosti zdá být pravda. Žijeme bez víry, ale v marastu abstraktních dat a nekonečnu zdrojů nám často nezbývá nic jiného než slepá důvěra v jejich pravdivost. Čemu lze věřit a kdy? Je vůbec možné být objektivní? Neblíží se využívání umělé inteligence a víra v ní jakousi novodobou magii? Co dělat když velká část poznatků, které se k nám dostávají, nejsme sto empiricky ověřit?”


 

Dlouhodobě se rovněž věnujeme tématu umění ve veřejném prostoru. Iniciujeme, facilitujeme a podporujeme projekty současného vizuálního i živého umění, které kvalitativně obohacují veřejný prostor ve fyzickém i přeneseném slova smyslu. Jejich prostřednictvím vytváříme prostor pro neobvyklé pohledy na skutečnost, napomáháme vytvářet platformu pro trvalou a vědomou práci s uměním pro veřejný prostor. Realizace děl připravujeme v součinnosti s Odborem hl. architekta a Odborem kultury Magistrátu města Pardubic, pod záštitou náměstka pro kulturu. Společně s nimi zároveň spolupracujeme na naplňování schválené Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic. Cenným partnerem v přípravách i zajištění aktivit, instalací a intervencí ve veřejném prostoru je nám spolek Offcity, pardubická platforma věnující se tématům architektury, veřejného prostoru a umění.

 

Umělecká rada

Umělecké směřování galerie je pravidelně diskutováno s poradním orgánem – uměleckou radou. Jejími členy jsou:

Jakub Adamec
kurátor ostravské městské galerie Plato

Martina Johnová
kurátorka ústecké Galerie Hraničář

Šárka Svobodová
brněnská teoretička umění a architektury a kurátorka z platformy 4AM Fórum pro architekturu a média

Lucie Váchová
teoretička umění, pedagožka a kurátorka

Radek Wohlmuth (odstoupil v roce 2021)
nezávislý kurátor, publicista a kritik umění

Šárka Zahalková
programová ředitelka GAMPY

Zdeněk Závodný
výkonný ředitel COK a programový ředitel Divadla 29

Sídlíme na Příhrádku

+ Kontakt

Kontakt

Příhrádek 5, 530 02, Pardubice

Otevírací doba út–ne 10:00–12:00 & 13:00–18.00

Telefon +420 730 524 909

vstupné zdarma

Provozovatel

Centrum pro otevřenou kulturu Fakturační údaje
Adresa: Svaté Anežky České 29 530 02 Pardubice
IČ: 06495036
DIČ: CZ06495036
Bankovní spojení: 115-5862410217/0100
Odpovědná osoba
T: +420 777 884 474

Naši partneři

Zřizovatel

Statutární město Pardubice Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice
T: +420 466 859 111

Sledujte nás

Galerijní tým

+ lidé

MgA. Šárka Zahálková

MgA. Šárka Zahálková

programová ředitelka
+420 732 436 722

Dlouhodobě se zabývá tématy souvisejícími s uměním jako nástrojem společenské změny a uměním ve veřejném prostoru. Spoluzaložila a vede projekt Offcity z. s., který je součástí nadregionálního i mezinárodního diskursu v kontextu práce s veřejným prostorem. Absolvovala studia galerijního managementu a výtvarných umění (animovaná tvorba), jednoroční program „Commissioning and Curating Contemporary Public Art“ na Valand Academy, University of Gothenburg ve Švédsku, Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor v NYC, USA a několik dalších zahraničních tvůrčích i kurátorských stipendií. Od října 2019 je doktorandkou Akademie výtvarných umění v Praze. Je členkou Spolku Skutek.

Bc. Nikola Březinová

Bc. Nikola Březinová

lektorka a galerijní pedagožka
+420 608 209 897

Ve svých programech se zaměřuje na různé věkové skupiny – od předškolních dětí až po seniory. Má bohaté zkušenosti z galerijního i mimo-galerijního prostředí. Spoluzaložila a je členkou platformy nisa art, která se zabývá zprostředkováním umění pro širokou veřejnost a mimoškolním výtvarným vzděláváním.

Mgr. Jolana Lažová, PhD.

Mgr. Jolana Lažová, PhD.

produkční
+420 730 176 604

Věnuje se zprostředkování umění, uměleckému vzdělávání a nyní v GAMPĚ také produkčním náležitostem a servisu výstav. Absolvovala doktorské studium galerijní pedagogiky a výtvarné tvorby na Univerzitě Palackého v Olomouci, roční stáž v Galerii současného umění CCA Andratx na Mallorce ve Španělsku a několik dalších zahraničních stáží (Museum Ludwig, Köln; Queen Maud University College, Trondheim; Homerton College, Cambridge University ad.) Od roku 2016 spolupracuje s organizací Společnost pro kreativitu ve vzdělávání jako umělkyně, konzultantka a mentorka dětského think tanku.

Tereza Kopecká

Tereza Kopecká

hlavní kustodka a produkční
+420 777 922 909

Od roku 2015 spolupracuje se Zámkem Choltice jako průvodkyně a animátorka doprovodných akcí. Zkušenosti v oblasti kulturního provozu získala i v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

Mgr. Josef Čevora

Mgr. Josef Čevora

grafický designér

Autor vizuální podoby galerie GAMPA. Spoluzakladatel a člen architektonicko–grafické kanceláře Mixage a spolků Offcity a Architekti ve škole. Od roku 2018 též autor obálek architektonického časopisu Era21.

BcA. Marie Sieberová

BcA. Marie Sieberová

fotografka

Fotografka a grafička na volné noze a také animátorka doprovodných akcí v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. Napříč svou pracovní náplní preferuje neziskový sektor, tedy i nekomerční využití fotografie, v níž respektuje autentičnost a podstatu zaznamenávaného. S GAMPOU navázala externí spolupráci po absolvování studia na FAMU – Katedry fotografie.

BcA. Valentýna Šatrová

BcA. Valentýna Šatrová

online marketing

V GAMPĚ se stará o sociální sítě a koncept online propagace. Je absolventkou oboru režie-dramaturgie KALD DAMU, kde v současné době pokračuje v magisterském studiu. Více než divadlo ji zajímá kultura a komunikace jako prostor pro setkávání a sdílení – nejen ta facebooková! Kromě péče o propagaci kulturních institucí se věnuje vlastní umělecké tvorbě.

MgA. Tereza Drábková

MgA. Tereza Drábková

grafická designérka

 

Grafička, typografka a autorka galerijního fontu Gampa Sans. S Gampou začala externě spolupracovat po absolvování Ateliéru obalového a knižního designu FU OSU. Od roku 2021 navrhuje vizuální styly některých výstav a projektů galerie.

Dominik Jílek

Dominik Jílek

technická produkce
Jakub Štrba

Jakub Štrba

technická produkce
MgA. Kateřina Jirsová

MgA. Kateřina Jirsová

produkční a dramaturgická spolupráce (festivaly)
+420 725 521 366

S GAMPOU produkčně spolupracovala na realizacích festivalů prázdno x naplnění a Tvárnost paměti. Součástí širší GAMPÍ rodiny však zůstává i nadále. Je výtvarná umělkyně, designérka a kulturní aktivistka. Je absolventkou ateliéru KOV na pražské UMPRUM a členkou spolku Offcity.

Věříme, že umění může být hybatelem pozitivních změn ve společnosti