září 2023
kalendář GAMPA
28 29 30 31 1

Umění dokážet pozitivně ovlivňovat, měnit a dávat věci do pohybu

Hledáme přesahy, názory a postoje, které se nebojí překročit hranice prostoru, času i poznání