říjen 2022
kalendář GAMPA
26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

Umění dokážet pozitivně ovlivňovat, měnit a dávat věci do pohybu

Hledáme přesahy, názory a postoje, které se nebojí překročit hranice prostoru, času i poznání