Mlýnský ostrov

Vícevrstevnatý projekt, kterým GAMPA zahajuje novou etapu své existence, zkoumá možnosti časoprostorového vyprávění v kontextu příběhu Automatických mlýnů v Pardubicích. Ty prošly během 10 let výraznou proměnou z mlynárenského provozu do uměleckého centra. V procesu této proměny hrálo důležitou roli zapojení občanů a nezávislé umělecké scény. Cílem projektu Mlýnský ostrov je tuto roli reflektovat a prostřednictvím soudobé umělecké řeči připomenout a převyprávět příběh místa v jiném narativu. Součástí projektu, který byl podpořen z Fondů EHP/Norských fondů a dotací Ministerstva kultury ČR, není pouze zahajovací výstava v nové GAMPĚ, ale také mezinárodní umělecký výzkum, realizace hudebního alba a živý doprovodný a vzdělávací program.


VÝSTAVY
 MLÝNSKÝ OSTROV (29/9/2023–25/2/2024) 


‹ Zpět na stránku PROJEKTY