květen 2024
kalendář GAMPA

+ Archív výstav

Mlýnský ostrov ›  MølleØy › 29/9–25/2/2024

Mlýnský ostrov ›  MølleØy
Mlýnský ostrov ›  MølleØy

participující umělci a umělkyně: David Böhm & Jiří Franta, Ondřej Buddeus & kol. (Tereza Bínová, Milan Děžinský, Alžběta Stančáková), Kateřina Jirsová, Kristina Fingerlandová, Artur Magrot, Ian Mikyska, Tomáš Moravec & další

hosté: Agnieszka Foltyn (CA/NO), Sayed Sattar Hasan (GB/NO), Alessandro Marchi (IT/NO), Araiz Mesanza (ES/NO) & další

kurátorská dvojice: Kjetil Detroit Kristensen (NO), Šárka Zahálková

& kolektiv spolupracovníků a spolupracovnic: za GAMPU: Nikola Březinová, Josef Čevora, Tereza Drábková, Václav Jánoščík, Tereza Kopecká, Jakub Kudláček, Jolana Lažová, Tomáš Magrot, Aleš Mach, Jaromír Možíš, Vojtěch Novák, Elena Pecenová, Honza Rous & kol., Marie Sieberová, Patrik Sedlák, Damián Sommer, Valentýna Šatrová, Adam Trbušek, Dorota Václavíková, Maxine Vajt & za Divadlo 29: Martina dvořáková, Jaroslav Horecký, Dominik Jílek, Jakub Štrba, Jaroslav Tarnovski, Zdeněk Závodný & další 


PROJEKTMLÝNSKÝ OSTROVGRAND OPENING AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ: 29. září – 1. října 2023


MØLLEØY: PIZZA BOX › soundtrack k výstavě / (něco jako) katalog / krabice plná překvapení


SOUOSTROVÍ › podcast jako prolog k Mlýnskému ostrovu


Vícevrstevnatý projekt, kterým GAMPA zahajuje novou etapu své existence, zkoumá možnosti časoprostorového vyprávění v kontextu příběhu ikonické stavby Automatických mlýnů v Pardubicích. Ta prošla během 10 let výraznou proměnou z mlynárenského provozu do uměleckého centra. V procesu této proměny hrálo důležitou roli zapojení občanů a nezávislé umělecké scény. Cílem projektu Mlýnský ostrov je tuto roli reflektovat a prostřednictvím soudobé umělecké řeči připomenout a převyprávět příběh místa v jiném narativu.


NARATIV EXPOZICE 


Spíše než o výstavu jde o autorský environment – architekturu uvnitř architektury. Vize tohoto řešení vychází z motivu ostrova, proměnlivé krajiny, litosférických desek i příběhu samotného mlýnského areálu. Základní ideový rámec vytváří prostor pro kolektivní a individuální multižánrovou uměleckou a kurátorskou tvorbu. Vyprávění je soustředěno do tří kapitol: dozvuk, směna, transformace. Jde o témata, která se dotýkají historie místa, současně však souvisí s dalšími celospolečenskými tématy, nabízí jiné výklady a souvislosti.

Kapitola věnující se dozvuku se dotýká motivů pozměněné městské akustiky v procesu transformace měst, ale i hlasů veřejnosti a různých komunit ve veřejném prostoru.

Směna je kapitolou o práci, její proměně, změně priorit – je o práci v kontextu továrenského směnného provozu i o hodnotě a ohodnocování umělecké práce.

Kapitola transformace pojednává nejen o samotné proměně místa, nýbrž a především o transformaci institucí.


PROCESUALITA ZKUŠENOSTÍ 


Důležité pro projekt Mlýnský ostrov je, že jádro kurátorského výběru spolupracujících umělců a umělkyň tvoří osobnosti, které se proměny Automatických mlýnů z továrny do uměleckého centra v různých fázích procesu účastnily a do projektu tedy vstoupily s předchozí zkušeností a vzpomínkou na prostor a procesuální práci s ním. V mnoha případech tento způsob práce v site specific kontextu inicioval mezižánrovou spolupráci, na kterou v tomto projektu navazujeme a dále ji rozvíjíme. Způsobem své realizace projekt zkoumá a otevírá možnosti soudobé výstavní praxe a role galerie v kontextu města a jeho komunity – funguje jako laboratoř, galerijní prostor nepojímá jako „výkladní skříň krásy“, nýbrž jako prostor živého dialogu a komunikace vícevrstevnatého příběhu, v jehož čtení je návštěvník aktivním účastníkem.


MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE


Součástí přípravných prací realizovaných za podpory Fondů EHP – Norských fondů byl na podzim 2022 workshop v norském Stavangeru realizovaný ve spolupráci s partnerskou institucí Detroit Kunsthalle vedenou norským kurátorem Kjetilem Detroit Kristensenem. V rámci něj zapojení umělci a umělkyně testovali různé metody soudobé práce s kolektivní pamětí a pamětí místa. Spolupráce s norskou alternativní institucí a jejím kurátorským výběrem umělců a umělkyň do projektu vnesla nové perspektivy a možnosti uchopení témat, s nimiž autorský kolektiv pracuje. Způsob kurátorského a mentorského vedení poměrně široké a různorodé umělecké skupiny vědomě kombinuje metody kolaborativní a nehierarchické práce. Jedním ze základů této kolektivní práce je společná komunikace a povědomí o tom, co kdo dělá a proč. V tomto procesu je kurátor osobou, která nejen že pečuje o umělce, jejich díla a jejich uspořádání v prostoru, nýbrž také o společnou komunikaci a tvorbu.


PARTICIPUJÍCÍ UMĚLCI A UMĚLKYNĚ


David Böhm & Jiří Franta › autorská dvojice; vycházejí z média kresby, ale její hranice překračují, důležité jsou pro ně procesuálnost, časosběrný princip, překonávání nástrah, prolínání médií, experimentování, dodržování a překračování pravidel, tvůrčí dialog, ironie, vážnost, hravost, věčná nedokončenost; autoři ústřední myšlenkové koncepce ostrova, do níž vstupují svými kresbami: objekty

Ian Mikyska › skladatel a intermediální umělec; v roce 2017 v rámci umělecké rezidence realizoval v Automatických mlýnech projekt smyslové procházky, která zprostředkovávala a otevřela vícesmyslové objevování genia loci místa; ve svém projektu pro Mlýnský ostrov principy své práce ještě dále rozvíjí se zaměřením na psaní a chůzi

Kristina Fingerlandová › vizuální umělkyně pracující na pomezí ilustrace, objektu, performance; v rámci tvůrčí rezidence v Automatických mlýnech v roce 2018 se prostřednictvím upcyklace oděvů zaměřovala na téma práce; s upcyklovaným textilním materiálem pracuje autorka i v kontextu Mlýnského ostrova

Tomáš Moravec › vizuální umělec, jehož projekty často souvisejí se změnou veřejného prostoru; autor na Automatické mlýny reagoval jedním ze svých ranných projektů již v roce 2009, kdy se vztahoval k tvarosloví fasády Gočárovy mlýnice; v této době továrna ještě fungovala, nyní ve svém projektu pro interiér nové GAMPY autor reaguje na téma práce, její cykličnosti a práce umělecké

Kateřina Jirsová › umělkyně dlouhodobě usazená v Pardubicích, členka kolektivu Offcity a realizátorka projektu, který v areálu Automatických projektů uskutečňovala jako členka autorské trojice; během své rezidence v Automatických mlýnech se zaměřila na veřejný prostor, v rámci jejích participativních workshopů vznikl např. mobiliář nebo sdílený bar pro Automatické mlýny; pro Mlýnský ostrov autorka vytváří sérii objektů z různorodých materiálů, jejichž prostřednictvím se dotýká otázek vztahů, spolupráce či ega

Ondřej Buddeus › spisovatel a básník, který pracuje s texty napříč médii; pro výstavu připravil program textových intervencí v rámci „dočasného trosečnictví“, pozvání přijaly další osobnosti současné poezie: Tereza Bínová, Milan Děžinský.a Alžběta Stančáková

Artur Magrot › vizuální umělec, který pro výstavu Mlýnský ostrov připravuje umělecko-architektonickou instalaci, která díla propojuje do jednoho organismu; autor ve spolupráci s tanečnicí a choreografkou (Kateřina Szymanski), a filosofem a pedagogem (Václav Jánoščík) realizoval v rámci umělecké rezidence v roce 2018 formát performativní videoprohlídky prostor mlýnů, v rámci které společně otevírali filozofické aspekty práce


NORŠTÍ SPOLUPRACUJÍCÍ UMĚLCI A UMĚLKYNĚ 


Araiz Mesanza › baskická výtvarná umělkyně a ilustrátorka žijící a pracující v norském Oslu; vytváří dětské a autorské knihy, tisky, ilustrace a provozuje vlastní vydavatelství „TOKI press”

Alessandro Marchi › italský umělec působící v norském Oslu; jeho umělecká praxe se točí kolem člověkem pozměněné krajiny, identity, kapitalismu, nerovnosti, chaosu a veřejného prostoru; kromě toho je součástí autorské osobnosti/kolektivu „Rose Hammer“ 

Sayed Sattar Hasan › britský umělec žijící v norském Oslu; jeho práce zkoumá mýtus sebe a kolektivních identit, dědictví a sounáležitosti, zlomu mezi tradicí a změnou a potřebou znovuobjevení; kromě toho je také „Head of Institutional Emotions” v Detroit Kunsthalle


KURÁTORSKÁ DVOJICE


Šárka Zahálková › domovská kurátorka galerie GAMPA; dlouhodobě se zabývá tématy souvisejícími s uměním jako nástrojem společenské změny a uměním ve veřejném prostoru; spoluzaložila a vede platformu Offcity; absolvovala Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor v USA a jednoroční program „Curating & Commissioning of Contemporary Public Art“ na Valand Academy v Göteborgu; je doktorandkou Akademie výtvarných umění v Praze

Kjetil Detroit Kristensen › umělec, tvůrce výstav a zakladatel Detroit Kunsthalle v Norsku; jeho práce se zabývají postavením umělce, tématem moci, instituce a geopolitik; ve své kurátorské praxi se zaměřuje na hledání nových alternativ galerijního prostoru a rozvíjení různorodých strategií ohodnocování současného umění; je absolventem magisterského studia „Art & Public Space“ na Oslo National Academy of the Arts; absolvoval roční program „Curating & Commissioning of Contemporary Public Art“ na Valand Academy v Göteborgu


NĚCO NAVÍC


Ondřej Ježek, Tomáš Procházka & kolektiv hudebníků: Martin Lauer, Martin Režný, Jára Tarnovski, Jan Polívka, Václav Šafka › pod vedením zkušených experimentálních hudebníků proběhl v roce 2017 workshop, který využil celou budovu Automatických mlýnů jako hudební nástroj; výstupem workshopu se v témže roce stalo hudební album Studio Winternitz – to pro slavnostní otevření Automatických mlýnů po rekonstrukci připravujeme v aktualizované podobě k vydání na vinylu (mastering: Federsel, CSN, cover art: Aneta Lammrová, grafika: Tereza Drábková)


finanční podpora: Fondy EHP – Norské fondy, Ministerstvo kultury ČR, statutární město Pardubice

mediální podpora: Artikl, Artmap, Artalk.cz, Artyčok.tv, FlashArt

partneři: Detroit Kunsthalle (NO) & partneři v areálu Automatických mlýnů: Gočárova galerie, Nadace Automatické mlýny, Sféra

za další podporu děkujeme: CIDEM Hranice – divize CETRIS, Cukrovar Vrbátky a.s., KOH-I-NOOR HARDTMUTH - závod 1 Městec Králové, Karel Mařík – DASIS, Aeroklub Chrudim

-----

Dokumenty ke stažení

TZ_GAMPA_Mlynsky_ostrov_zahajovaci_vystava.docx × 20230928 GAMPA INSTALACE foto Vojtěch Novák.zip

Fotografie z výstavy

Doprovodný program

+ Doprovodný program

Mlýnský ostrov | Otevíráme Automatické mlýny

Mlýnský ostrov | Otevíráme Automatické mlýny
› pá 29/9/2023 16:00

Automatické mlýny | vernisáž | Mlýnský ostrov

Srdečně Vás zveme na třídenní oslavu otevření rekonstruovaných Automatických mlýnů v Pardubicích, naší nové budovy GAMPA a s ní také i první výstavy Mlýnský ostrov!

Film a architektura: Big Ears Listen with Feet

Film a architektura: Big Ears Listen with Feet
› út 3/10/2023 18:00

GAMPA | projekce | Mlýnský ostrov

Projekce filmového dokumentu u příležitosti festivalu Film a architektura.

Nadah El Shazly & Elvin Brandhi: Pollution Opera (A/V) feat. Omar El Sadek (EGY/UK) • Freddy Ruppert (US/CZ)
› so 7/10/2023 20:00

GAMPA | AV performance | koncert | Electroconnexion

Káhirská zpěvačka Nadah El Shazly ve spojení s respektovanou elektronickou hudebnicí Elvin Brandhi a audiovizuálním umělcem Omarem El Sadekem. Jediné tuzemské provedení jejich společného projektu Pollution Opera se bude konat v nové budově GAMPY v Automatických mlýnech!

Pollution Opera je setkáním dvou výrazných  a velmi odlišných současných experimentátorek. Egypťanka Nadah El Shazly na sebe upozornila debutovým a zatím jediným albem Ahwar (2017). Na něm za doprovodu členů The Dwarfs of East Agouza a nekonvenčního „komorního orchestru“ vytvořila fúzi egyptské lidové hudby ze začátku 19. století s instrumentální – a někdy až jazzově precizní – psychedelií a moderní elektronikou. Nosným prvkem celé nahrávky je přitom její zpěv, který se pohybuje ve zcela nezaměnitelných severoafrických tóninách a působí baladicky i mysticky.Zatímco disciplinovaná El Shazly čerpá z tradice rodné země, nomádka Elvin Brandhi reaguje na vše, co jí přijde do cesty. Je zcela příznačné, že už několik let nevydala sólovou nahrávku (nejblíž k něčemu takovému má Villaelvin, série divokých kolaborací s rezidenty kampalského sídla Nyege Nyege). Její talent je nutné vidět naživo, kde se míchají rozbité beaty, terénní nahrávky, křik a autotune pokaždé v jiném poměru. Pokud se někdy zdá svět „oficiální“ experimentální hudby příliš předvídatelný, je Elvin Brandhi dokonalým protijedem. 

Pollution Opera má být pokusem o postmoderní operu z nečekaného úhlu, kde se pojí abstraktní elektronika založená na orientálních stupnicích se zvukovou agresí, dekonstrukcí, andělskými i zběsilými vokály a vizuální složkou, kterou tvoří projekce Omara El Sadeka aka QOW. V „kakofonním uhlíkovém orchestru“ dvou vokálů a elektroniky jsou rozpoznatelné rukopisy obou autorek, posouvají se ale dosud neprozkoumaným směrem. Přesnou představu nemáme, ale očekávání jsou velká – podle nadšené reportáže Pavla Klusáka z haagského superfestivalu Rewire se ale můžeme těšit na „múzický záchvat hněvu“ působící „omamně, svobodně a psychologicky velmi odvážně“.


Dočasné trosečnictví na Mlýnském ostrově: Alžběta Stančáková

Dočasné trosečnictví na Mlýnském ostrově: Alžběta Stančáková
› st 11/10/2023 13:00

Automatické mlýny | GAMPA | rezidence | Mlýnský ostrov

Po dobu výstavy probíhá program „dočasného trosečnictví“, krátkodobých rezidencí přímo v prostoru expozice. Na Ostrov jsme pozvali osobnosti současné poezie a jejich přítomnost vnáší na Mlýnský ostrov další rozměr v podobě textové intervence a zprávy, kterou z Mlýnského ostrova vyšlou. Pilotním trosečníkem byl Ondřej Buddeus, jeden z vystavujících a zároveň spolukurátor trosečnického programu. Druhou „trosečnicí“ je Alžběta Stančáková, autorka, jejíž jemná a zároveň přímá pozornost k vnější i vnitřní tektonice všednodennosti dokáže být ve spojení s imaginací a asociativní energií slov mimořádně přesná. Alžběta dokáže imaginativní paralelou pojmenovat to, co je, i to, co by být mohlo, jako by to už bylo.

Komentovaná prohlídka výstavou

Komentovaná prohlídka výstavou
› čt 12/10/2023 18:00

Automatické mlýny | komentovaná prohlídka | Mlýnský ostrov

Kurátorská komentovaná procházka Mlýnským ostrovem.

Komentovaná prohlídka výstavou

Komentovaná prohlídka výstavou
› čt 26/10/2023 18:00

Automatické mlýny | GAMPA | komentovaná prohlídka | Mlýnský ostrov

Kurátorská komentovaná procházka Mlýnským ostrovem. Během procházky se mimo jiné dozvíte, jak projekt vznikal, čeho se dotýká a jak jednotliví vystavující umělci a umělkyně spolu-pracovali.

 

Natálie Pleváková & mʊdʌki & William “Bilwa” Costa: Spectral

Natálie Pleváková & mʊdʌki & William “Bilwa” Costa: Spectral
› čt 2/11/2023 19:00

GAMPA | koncert | performance | Mlýnský ostrov

Audio performance mezinárodního kolektivu umělců a umělkyň představená v site specific kontextu galerie GAMPA v Automatických mlýnech.

Rodinná středa: Světlo stín

Rodinná středa: Světlo stín
› st 8/11/2023 10:00

Automatické mlýny | Rodinná středa | Mlýnský ostrov

Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit.

Víš, jak vzniká stín? Přijďte to s námi prozkoumat a zjistit, jak různorodé tvary věcí vytváří své rozdílné stíny. A co se stane, když věcmi začneš pohybovat a otáčet?

Komentovaná prohlídka výstavou

Komentovaná prohlídka výstavou
› čt 9/11/2023 18:00

Automatické mlýny | komentovaná prohlídka | Mlýnský ostrov

Komentovaná procházka výstavou Mlýnský ostrov s Dorotou Václavíkovou, umělkyní a jednou ze členek produkčně-tvůrčího kolektivu celého projektu. Během procházky se mimo jiné dozvíte, jak projekt vznikal, čeho se dotýká a jak jednotliví vystavující umělci a umělkyně spolu-pracovali.

Seniorský pátek: Pohyblivý obraz

Seniorský pátek: Pohyblivý obraz
› pá 10/11/2023 10:00

Automatické mlýny | seniorský pátek | Mlýnský ostrov

Dílna pro tvůrčí babičky a dědečky. Naším heslem je: věk je jen číslo.

Víte, co je animace? Pojďte si vyzkoušet, jak rozpohybovat předměty, kresbu a další taje a kouzla, které animace přináší.

Tvůrčí neděle: Dozvuk

Tvůrčí neděle: Dozvuk
› ne 12/11/2023 10:00

Automatické mlýny | tvůrčí neděle | Mlýnský ostrov

Víkendová dílna (nejen) pro děti, ale i pro jejich rodiče a další dospěláky, kteří se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama.

Výtvarná dílna Dozvuk vychází ze stejnojmenného díla Davida Böhma a Jiřího Franty. Prostorová kresba vzniklá za pomoci drátků se díky světlu promítne na plochu stěny pokaždé trochu jinak. Co ukáže ta vaše?

Viktorie Vášová: Prstíčky si řežeš a pálíš

Viktorie Vášová: Prstíčky si řežeš a pálíš
› po 13/11/2023 19:00

GAMPA | scénické čtení

Scénické čtení z cyklu INprojekty (Malé inscenační projekty světových novinek) Východočeského divadla Pardubice v prostorách GAMPY v Automatických mlýnech.

Drť & Fedor Gál (SK) • Velocità di fuga (ITA/D)
› čt 16/11/2023 18:00

Divadlo 29 | GAMPA | koncert | performance | Electroconnexion | Jazzconnexion | Textconnexion

Hudební spolupráce filozofa a publicisty Fedora Gála s kapelou Drť  (Divadlo 29) & work in progress performance mezinárodního uskupení Velocità di fuga (GAMPA).  

Dočasné trosečnictví na Mlýnském ostrově: Milan Děžinský

Dočasné trosečnictví na Mlýnském ostrově: Milan Děžinský
› pá 17/11/2023 15:30

Automatické mlýny | GAMPA | rezidence | Mlýnský ostrov

Na Mlýnský ostrov přijíždí další ze čtveřice "dočasných trosečníníků", básník a překladatel Milan Děžinský. Během své krátké rezidence vytvoří textovou intervenci v expozici a po ní také textový vstup do veřejného prostoru Pardubic. 

Zpráva na nebi Pardubic (Alžběta Stančáková)

Zpráva na nebi Pardubic (Alžběta Stančáková)
› pá 17/11/2023 15:30

Automatické mlýny | performance | Mlýnský ostrov

Podívejte se v půl čtvrté nahoru. 17. listopad je symbolické datum, během nějž se do veřejného prostoru uvolňuje specifická energie. Díváme se do nedávné minulosti a zjišťujeme, jak dávná je a co z minulosti zůstává přítomné. Revidujeme současné a minulé emoce, bilancujeme očekávání, která jsme měli a která máme. 17. listopad je dnem zostřeného vidění a zvýšené kolektivní pozornosti. Během tohoto dne se ale objevují i nová sdělení, která mohou přicházet i tam, kde to čekat nebudeme – mimo mediální prostor, mimo on-line kanály, mimo rozhovory s přáteli a polemiky s oponenty. Podívejte se 17. listopadu na nebe, a uvidíte zprávu z blízkého ostrova. 

Rodinná středa: Kresba pohybem

Rodinná středa: Kresba pohybem
› st 22/11/2023 10:00

Automatické mlýny | Rodinná středa | Mlýnský ostrov

Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit.

Co se stane, když se znenadání ocitnete na ostrově? Každý váš pohyb a krok bude rázem zaznamenán do ostrovního povrchu. Pojďte s námi zkoumat stopy, doteky, kresby, které zde zanecháte.

Komentovaná prohlídka výstavou

Komentovaná prohlídka výstavou
› čt 23/11/2023 18:00

Automatické mlýny | komentovaná prohlídka | Mlýnský ostrov

Komentovaná procházka výstavou Mlýnský ostrov s Vojtěchem Novákem, umělcem, kurátorem a jedním ze členů produkčně-tvůrčího kolektivu celého projektu. Během procházky se mimo jiné dozvíte, jak projekt vznikal, čeho se dotýká a jak jednotliví vystavující umělci a umělkyně spolu-pracovali.

 

Seniorský pátek: Psaní chůzí

Seniorský pátek: Psaní chůzí
› pá 24/11/2023 10:00

Automatické mlýny | seniorský pátek | Mlýnský ostrov

Dílna pro tvůrčí babičky a dědečky. Naším heslem je: věk je jen číslo.

Během chůze se může stát všelicos. Během ní můžeme krásně občerstvovat naše tělo i mysl, přemýšlet, diskutovat. Je možné ale skrze chůzi psát? A je záznam, který tvoříte, čitelný? Jde o psaní, nebo spíše o kresbu? Pojďte s námi zkusit psát chůzí. Vyzkoušíme různé povrchy a budeme zjišťovat, kdy je naše kresba – písmo klidné a kdy zas více skotačí.

Tvůrčí neděle: Záznamy pohybů

Tvůrčí neděle: Záznamy pohybů
› ne 26/11/2023 15:00

Automatické mlýny | tvůrčí neděle | Mlýnský ostrov

Víkendová dílna (nejen) pro děti, ale i pro jejich rodiče a další dospěláky, kteří se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama.

Kdo řekl, že zatímco ruka klouže po papíře, zbytek těla by měl zůstat spát? Výtvarná dílna Záznamy pohybů zkoumá, jak zábavné je, hýbat se a u toho svůj pohyb zaznamenávat.

Rodinná středa: Křehkosti

Rodinná středa: Křehkosti
› st 6/12/2023 10:00

Automatické mlýny | Rodinná středa | Mlýnský ostrov

Co je křehké? Co je pevné? Co je hrubé a co hladké? Pojďme využít své smysly a objevovat různosti materiálů. Zkoušet, jak spolu navzájem fungují. Může voda být spolu s kostkou cukru v jedné nádobě a nezměnit svůj tvar? Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit.