červenec 2024
kalendář GAMPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
1 2 3 4

+ Archív výstav

Mlýnský ostrov ›  MølleØy › 29/9–25/2/2024

Mlýnský ostrov ›  MølleØy
Mlýnský ostrov ›  MølleØy

participující umělci a umělkyně: David Böhm & Jiří Franta, Ondřej Buddeus & kol. (Tereza Bínová, Milan Děžinský, Alžběta Stančáková), Kateřina Jirsová, Kristina Fingerlandová, Artur Magrot, Ian Mikyska, Tomáš Moravec & další

hosté: Agnieszka Foltyn (CA/NO), Sayed Sattar Hasan (GB/NO), Alessandro Marchi (IT/NO), Araiz Mesanza (ES/NO) & další

kurátorská dvojice: Kjetil Detroit Kristensen (NO), Šárka Zahálková

& kolektiv spolupracovníků a spolupracovnic: za GAMPU: Nikola Březinová, Josef Čevora, Tereza Drábková, Václav Jánoščík, Tereza Kopecká, Jakub Kudláček, Jolana Lažová, Tomáš Magrot, Aleš Mach, Jaromír Možíš, Vojtěch Novák, Elena Pecenová, Honza Rous & kol., Marie Sieberová, Patrik Sedlák, Damián Sommer, Valentýna Šatrová, Adam Trbušek, Dorota Václavíková, Maxine Vajt & za Divadlo 29: Martina dvořáková, Jaroslav Horecký, Dominik Jílek, Jakub Štrba, Jaroslav Tarnovski, Zdeněk Závodný & další 


PROJEKTMLÝNSKÝ OSTROVGRAND OPENING AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ: 29. září – 1. října 2023


MØLLEØY: PIZZA BOX › soundtrack k výstavě / (něco jako) katalog / krabice plná překvapení


SOUOSTROVÍ › podcast jako prolog k Mlýnskému ostrovu


Vícevrstevnatý projekt, kterým GAMPA zahajuje novou etapu své existence, zkoumá možnosti časoprostorového vyprávění v kontextu příběhu ikonické stavby Automatických mlýnů v Pardubicích. Ta prošla během 10 let výraznou proměnou z mlynárenského provozu do uměleckého centra. V procesu této proměny hrálo důležitou roli zapojení občanů a nezávislé umělecké scény. Cílem projektu Mlýnský ostrov je tuto roli reflektovat a prostřednictvím soudobé umělecké řeči připomenout a převyprávět příběh místa v jiném narativu.


NARATIV EXPOZICE 


Spíše než o výstavu jde o autorský environment – architekturu uvnitř architektury. Vize tohoto řešení vychází z motivu ostrova, proměnlivé krajiny, litosférických desek i příběhu samotného mlýnského areálu. Základní ideový rámec vytváří prostor pro kolektivní a individuální multižánrovou uměleckou a kurátorskou tvorbu. Vyprávění je soustředěno do tří kapitol: dozvuk, směna, transformace. Jde o témata, která se dotýkají historie místa, současně však souvisí s dalšími celospolečenskými tématy, nabízí jiné výklady a souvislosti.

Kapitola věnující se dozvuku se dotýká motivů pozměněné městské akustiky v procesu transformace měst, ale i hlasů veřejnosti a různých komunit ve veřejném prostoru.

Směna je kapitolou o práci, její proměně, změně priorit – je o práci v kontextu továrenského směnného provozu i o hodnotě a ohodnocování umělecké práce.

Kapitola transformace pojednává nejen o samotné proměně místa, nýbrž a především o transformaci institucí.


PROCESUALITA ZKUŠENOSTÍ 


Důležité pro projekt Mlýnský ostrov je, že jádro kurátorského výběru spolupracujících umělců a umělkyň tvoří osobnosti, které se proměny Automatických mlýnů z továrny do uměleckého centra v různých fázích procesu účastnily a do projektu tedy vstoupily s předchozí zkušeností a vzpomínkou na prostor a procesuální práci s ním. V mnoha případech tento způsob práce v site specific kontextu inicioval mezižánrovou spolupráci, na kterou v tomto projektu navazujeme a dále ji rozvíjíme. Způsobem své realizace projekt zkoumá a otevírá možnosti soudobé výstavní praxe a role galerie v kontextu města a jeho komunity – funguje jako laboratoř, galerijní prostor nepojímá jako „výkladní skříň krásy“, nýbrž jako prostor živého dialogu a komunikace vícevrstevnatého příběhu, v jehož čtení je návštěvník aktivním účastníkem.


MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE


Součástí přípravných prací realizovaných za podpory Fondů EHP – Norských fondů byl na podzim 2022 workshop v norském Stavangeru realizovaný ve spolupráci s partnerskou institucí Detroit Kunsthalle vedenou norským kurátorem Kjetilem Detroit Kristensenem. V rámci něj zapojení umělci a umělkyně testovali různé metody soudobé práce s kolektivní pamětí a pamětí místa. Spolupráce s norskou alternativní institucí a jejím kurátorským výběrem umělců a umělkyň do projektu vnesla nové perspektivy a možnosti uchopení témat, s nimiž autorský kolektiv pracuje. Způsob kurátorského a mentorského vedení poměrně široké a různorodé umělecké skupiny vědomě kombinuje metody kolaborativní a nehierarchické práce. Jedním ze základů této kolektivní práce je společná komunikace a povědomí o tom, co kdo dělá a proč. V tomto procesu je kurátor osobou, která nejen že pečuje o umělce, jejich díla a jejich uspořádání v prostoru, nýbrž také o společnou komunikaci a tvorbu.


PARTICIPUJÍCÍ UMĚLCI A UMĚLKYNĚ


David Böhm & Jiří Franta › autorská dvojice; vycházejí z média kresby, ale její hranice překračují, důležité jsou pro ně procesuálnost, časosběrný princip, překonávání nástrah, prolínání médií, experimentování, dodržování a překračování pravidel, tvůrčí dialog, ironie, vážnost, hravost, věčná nedokončenost; autoři ústřední myšlenkové koncepce ostrova, do níž vstupují svými kresbami: objekty

Ian Mikyska › skladatel a intermediální umělec; v roce 2017 v rámci umělecké rezidence realizoval v Automatických mlýnech projekt smyslové procházky, která zprostředkovávala a otevřela vícesmyslové objevování genia loci místa; ve svém projektu pro Mlýnský ostrov principy své práce ještě dále rozvíjí se zaměřením na psaní a chůzi

Kristina Fingerlandová › vizuální umělkyně pracující na pomezí ilustrace, objektu, performance; v rámci tvůrčí rezidence v Automatických mlýnech v roce 2018 se prostřednictvím upcyklace oděvů zaměřovala na téma práce; s upcyklovaným textilním materiálem pracuje autorka i v kontextu Mlýnského ostrova

Tomáš Moravec › vizuální umělec, jehož projekty často souvisejí se změnou veřejného prostoru; autor na Automatické mlýny reagoval jedním ze svých ranných projektů již v roce 2009, kdy se vztahoval k tvarosloví fasády Gočárovy mlýnice; v této době továrna ještě fungovala, nyní ve svém projektu pro interiér nové GAMPY autor reaguje na téma práce, její cykličnosti a práce umělecké

Kateřina Jirsová › umělkyně dlouhodobě usazená v Pardubicích, členka kolektivu Offcity a realizátorka projektu, který v areálu Automatických projektů uskutečňovala jako členka autorské trojice; během své rezidence v Automatických mlýnech se zaměřila na veřejný prostor, v rámci jejích participativních workshopů vznikl např. mobiliář nebo sdílený bar pro Automatické mlýny; pro Mlýnský ostrov autorka vytváří sérii objektů z různorodých materiálů, jejichž prostřednictvím se dotýká otázek vztahů, spolupráce či ega

Ondřej Buddeus › spisovatel a básník, který pracuje s texty napříč médii; pro výstavu připravil program textových intervencí v rámci „dočasného trosečnictví“, pozvání přijaly další osobnosti současné poezie: Tereza Bínová, Milan Děžinský.a Alžběta Stančáková

Artur Magrot › vizuální umělec, který pro výstavu Mlýnský ostrov připravuje umělecko-architektonickou instalaci, která díla propojuje do jednoho organismu; autor ve spolupráci s tanečnicí a choreografkou (Kateřina Szymanski), a filosofem a pedagogem (Václav Jánoščík) realizoval v rámci umělecké rezidence v roce 2018 formát performativní videoprohlídky prostor mlýnů, v rámci které společně otevírali filozofické aspekty práce


NORŠTÍ SPOLUPRACUJÍCÍ UMĚLCI A UMĚLKYNĚ 


Araiz Mesanza › baskická výtvarná umělkyně a ilustrátorka žijící a pracující v norském Oslu; vytváří dětské a autorské knihy, tisky, ilustrace a provozuje vlastní vydavatelství „TOKI press”

Alessandro Marchi › italský umělec působící v norském Oslu; jeho umělecká praxe se točí kolem člověkem pozměněné krajiny, identity, kapitalismu, nerovnosti, chaosu a veřejného prostoru; kromě toho je součástí autorské osobnosti/kolektivu „Rose Hammer“ 

Sayed Sattar Hasan › britský umělec žijící v norském Oslu; jeho práce zkoumá mýtus sebe a kolektivních identit, dědictví a sounáležitosti, zlomu mezi tradicí a změnou a potřebou znovuobjevení; kromě toho je také „Head of Institutional Emotions” v Detroit Kunsthalle


KURÁTORSKÁ DVOJICE


Šárka Zahálková › domovská kurátorka galerie GAMPA; dlouhodobě se zabývá tématy souvisejícími s uměním jako nástrojem společenské změny a uměním ve veřejném prostoru; spoluzaložila a vede platformu Offcity; absolvovala Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor v USA a jednoroční program „Curating & Commissioning of Contemporary Public Art“ na Valand Academy v Göteborgu; je doktorandkou Akademie výtvarných umění v Praze

Kjetil Detroit Kristensen › umělec, tvůrce výstav a zakladatel Detroit Kunsthalle v Norsku; jeho práce se zabývají postavením umělce, tématem moci, instituce a geopolitik; ve své kurátorské praxi se zaměřuje na hledání nových alternativ galerijního prostoru a rozvíjení různorodých strategií ohodnocování současného umění; je absolventem magisterského studia „Art & Public Space“ na Oslo National Academy of the Arts; absolvoval roční program „Curating & Commissioning of Contemporary Public Art“ na Valand Academy v Göteborgu


NĚCO NAVÍC


Ondřej Ježek, Tomáš Procházka & kolektiv hudebníků: Martin Lauer, Martin Režný, Jára Tarnovski, Jan Polívka, Václav Šafka › pod vedením zkušených experimentálních hudebníků proběhl v roce 2017 workshop, který využil celou budovu Automatických mlýnů jako hudební nástroj; výstupem workshopu se v témže roce stalo hudební album Studio Winternitz – to pro slavnostní otevření Automatických mlýnů po rekonstrukci připravujeme v aktualizované podobě k vydání na vinylu (mastering: Federsel, CSN, cover art: Aneta Lammrová, grafika: Tereza Drábková)


finanční podpora: Fondy EHP – Norské fondy, Ministerstvo kultury ČR, statutární město Pardubice

mediální podpora: Artikl, Artmap, Artalk.cz, Artyčok.tv, FlashArt

partneři: Detroit Kunsthalle (NO) & partneři v areálu Automatických mlýnů: Gočárova galerie, Nadace Automatické mlýny, Sféra

za další podporu děkujeme: CIDEM Hranice – divize CETRIS, Cukrovar Vrbátky a.s., KOH-I-NOOR HARDTMUTH - závod 1 Městec Králové, Karel Mařík – DASIS, Aeroklub Chrudim

-----

Dokumenty ke stažení

TZ_GAMPA_Mlynsky_ostrov_zahajovaci_vystava.docx × 20230928 GAMPA INSTALACE foto Vojtěch Novák.zip

Fotografie z výstavy

Doprovodný program

+ Doprovodný program

Komentovaná prohlídka výstavou

Komentovaná prohlídka výstavou
› čt 7/12/2023 18:00

Automatické mlýny | komentovaná prohlídka | Mlýnský ostrov

Kurátorská komentovaná procházka Mlýnským ostrovem s jeho spolukurátorkou Šárkou Zahálkovou. Během procházky se mimo jiné dozvíte, jak projekt vznikal, čeho se dotýká a jak jednotliví vystavující umělci a umělkyně spolu-pracovali.

Seniorský pátek: Sněm

Seniorský pátek: Sněm
› pá 8/12/2023 10:00

Automatické mlýny | seniorský pátek | Mlýnský ostrov

Dílna pro tvůrčí babičky a dědečky. Naším heslem je: věk je jen číslo. Výtvarná dílna vychází ze stejnojmenného díla Kateřiny Jirsové. Autorka pro Mlýnský ostrov vytvořila sérii objektů z různorodých materiálů, jejichž prostřednictvím se dotýká otázek vztahů, spolupráce či ega. Pojďte s námi tvořit a zkoumat křehkost a pomíjivost materiálů, ze kterých své objekty vytváří.

Tvůrčí neděle: Proměnlivé krajiny

Tvůrčí neděle: Proměnlivé krajiny
› ne 10/12/2023 15:00

Automatické mlýny | tvůrčí neděle | Mlýnský ostrov

Víkendová dílna (nejen) pro děti, ale i pro jejich rodiče a další dospěláky, kteří se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama.  Dílna je inspirována výstavou Mlýnský ostrov, a to především dílem Kateřiny Jirsové: Sněm. Zkoumá křehkosti vzájemných vztahů různých materiálů, spoluprací a dialogů.Tak, jako celá výstava utváří společný organismus, tak i vy se můžete zapojit do vytváření krajiny z materiálů jako je křída, cukr, špulky nití a další.

 

Viktorie Vášová: Prstíčky si řežeš a pálíš (1. repríza)

Viktorie Vášová: Prstíčky si řežeš a pálíš (1. repríza)
› po 11/12/2023 19:00

GAMPA | scénické čtení

Scénické čtení z cyklu INprojekty (Malé inscenační projekty světových novinek) Východočeského divadla Pardubice v prostorách GAMPY v Automatických mlýnech.

Graffoti Motion Bingo

Graffoti Motion Bingo
› so 16/12/2023 14:00

GAMPA | veřejné prostory města | Městská hra | Umění ve veřejném prostoru

Městská hra s uměleckým kolektivem Graffitimuseum. Tato hra se nehraje u stolu, ale v městském prostoru, kterým se hráči pohybují. Hracím polem jsou popsané ulice, graffiti příslušného města. 

GAMPA má zavřeno

GAMPA má zavřeno
› ne 24/12/2023 11:00

GAMPA

GAMPA je v termínu od 24. prosince 2023 do 2. ledna 2024 uzavřena pro veřejnost. Těšíme se s Vámi na viděnou v novém roce!

ZRUŠENO / Rodinná středa: Stékání

ZRUŠENO / Rodinná středa: Stékání
› st 10/1/2024 10:00

Automatické mlýny | Rodinná středa | Mlýnský ostrov

Dílna je z důvodu nemoci lektorky zrušena. Děkujeme za pochopení a těšíme se příště!

 

Komentovaná prohlídka výstavou

Komentovaná prohlídka výstavou
› čt 11/1/2024 18:00

Automatické mlýny | komentovaná prohlídka | Mlýnský ostrov

Komentovaná procházka výstavou Mlýnský ostrov. Během procházky se mimo jiné dozvíte, jak projekt vznikal, čeho se dotýká a jak jednotliví vystavující umělci a umělkyně spolu-pracovali.

 

ZRUŠENO / Seniorský pátek: Společně

ZRUŠENO / Seniorský pátek: Společně
› pá 12/1/2024 10:00

Automatické mlýny | seniorský pátek | Mlýnský ostrov

Dílna je z důvodu nemoci lektorky zrušena. Děkujeme za pochopení a těšíme se příště!

Tvůrčí neděle: Spojování

Tvůrčí neděle: Spojování
› ne 14/1/2024 15:00

Automatické mlýny | tvůrčí neděle | Mlýnský ostrov

Pojďte s námi společně prozkoumat dílo Kristýny Fingerlandové křížem krážem. S jakými materiály ve své tvorbě Kristýna pracuje? V naší výstavě například se včelím voskem a textilem. Jeho upcyklace je jejím dlouhodobým zájmem. Na dílnu si přineste si starší kus oblečení, který jste měli v plánu ze svého šatníku vyřadit (tričko, mikinu, nebo třeba šaty). Pokusíme se mu dát nový život.

Víkendová dílna (nejen) pro děti, ale i pro jejich rodiče a další dospěláky, kteří se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama.  

Art’s Birthday 2024 > Petr Nikl & Petr Válek • Dorota Barová & Ursula Sereghy • Ondřej Ježek & Säkkikangas: Stolní větráky live • Ian Mikyska: Psaní chůzí • David Böhm: TEĎ!
› st 17/1/2024 14:00

Divadlo 29 | GAMPA | Klub 29 | autorské čtení | koncert | procházka | slavnost | vernisáž | Electroconnexion | Jazzconnexion | Mlýnský ostrov

Oslavte s námi 1 000 061. narozeniny umění! Art’s Birthday je svátek, jehož idea se zrodila v roce 1963. Francouzský akční básník Robert Filliou tehdy prohlásil 17. leden dnem, kdy se před milionem let narodilo umění. Mělo se tak stát v okamžiku, kdy kdosi upustil suchou houbu do nádoby s vodou. Houba nasákla, staly se z ní jeskynní malby v Altamiře, pyramidy v Gíze, Bašóova Žába, Monteverdiho madrigaly i landartové Kladení plín u Sudoměře. A samozřejmě také akvareloví jednorožci, doma vyrobené lampičky z drátěnek nebo Severní vítr zahraný na ukulele. Voilà!

Viktorie Vášová: Prstíčky si řežeš a pálíš (2. repríza)

Viktorie Vášová: Prstíčky si řežeš a pálíš (2. repríza)
› út 23/1/2024 19:00

GAMPA | scénické čtení

Scénické čtení z cyklu INprojekty (Malé inscenační projekty světových novinek) Východočeského divadla Pardubice v prostorách GAMPY v Automatických mlýnech.

Rodinná středa: Stékání

Rodinná středa: Stékání
› st 24/1/2024 10:00

Automatické mlýny | Rodinná středa | Mlýnský ostrov

Dívali jste se někdy na kostku ledu, která uvízla na stole, nebo třeba na zapálenou svíčku? Led taje, když se oteplí, vosk stéká po svíčce, když svíčka hoří. Vosk se třeba zapije se do ubrusu na stole. Co dalšího se může stékat a spojovat se s jiným povrchem? Tyto a další jiné záhady skupenství si společně vyzkoušíme a bude to velká zábava.

Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit. 

 

Komentovaná prohlídka výstavou

Komentovaná prohlídka výstavou
› čt 25/1/2024 18:00

Automatické mlýny | komentovaná prohlídka | Mlýnský ostrov

Komentovaná procházka výstavou Mlýnský ostrov. Během procházky se mimo jiné dozvíte, jak projekt vznikal, čeho se dotýká a jak jednotliví vystavující umělci a umělkyně spolu-pracovali.

 

Dočasné trosečnictví na Mlýnském ostrově: Tereza Bínová

Dočasné trosečnictví na Mlýnském ostrově: Tereza Bínová
› pá 26/1/2024 15:00

Automatické mlýny | GAMPA | rezidence | Mlýnský ostrov

Poslední trosečnice! Na Mlýnský ostrov přijíždí poslední autorka ze čtveřice osobností současné české poezie, které se na výstavě podílejí textovými intervencemi. Tereza Bínová se bude rezidenčního programu „dočasného trosečnictví“ účastnit od pátku 26. 1. do neděle 28. 1. Před ní se rezidenčního programu „dočasného trosečnictví“ účastnili a do výstavy textem vstoupili Alžběta Stančáková, Milan Děžinský a Ondřej Buddeus, který je také (spolu)kurátorem trosečnických rezidencí. 

 

Tvůrčí neděle: Proměnlivé krajiny

Tvůrčí neděle: Proměnlivé krajiny
› ne 28/1/2024 15:00

Automatické mlýny | tvůrčí neděle | Mlýnský ostrov

Víkendová dílna (nejen) pro děti, ale i pro jejich rodiče a další dospěláky, kteří se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama. Výtvarná dílna Proměnlivé krajiny je inspirována výstavou Mlýnský ostrov, a to především dílem Kateřiny Jirsové: Sněm. Zkoumá křehkosti vzájemných vztahů různých materiálů, spoluprací a dialogů. Tak, jako celá výstava utváří společný organismus, tak i vy se můžete zapojit do vytváření krajiny z materiálů jako je křída, cukr, špulky nití a další.

Rodinná středa: Padající obrazy

Rodinná středa: Padající obrazy
› st 7/2/2024 10:00

Automatické mlýny | GAMPA | Rodinná středa | Mlýnský ostrov

Dílna zaměřená na gravitaci – je vhodné, aby obraz padal? V naší dílně zaměřené je možné všechno! Na čem všem při pádu záleží? Proč Tomáš Moravec reaguje na téma práce a nazval své dílo právě Padající obrazy? To, a mnoho dalšího, objevíme společně během otevřené dílny. Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit. 

 

Komentovaná prohlídka výstavou

Komentovaná prohlídka výstavou
› čt 8/2/2024 18:00

Automatické mlýny | komentovaná prohlídka | Mlýnský ostrov

Kurátorská komentovaná procházka výstavou Mlýnský ostrov. Během procházky se mimo jiné dozvíte, jak projekt vznikal, čeho se dotýká a jak jednotliví vystavující umělci a umělkyně spolu-pracovali. Zapojte se do společné diskuse nad vystavenými díly, jejich sdělením, estetikou, tvaroslovím. Nebojte se ptát na to, co Vás zajímá.

 

 

Experiential philosophy workshop: moral impossibility and being animals

Experiential philosophy workshop: moral impossibility and being animals
› so 10/2/2024 10:00

GAMPA | workshop

Interaktivní workshop využívající dramatické techniky ke zkoumání filozofických otázek o zvířatech, lidech, naší intuici a kreativitě.

Tvůrčí neděle:  Výtvarně-pohybová dílna rodičů s dětmi

Tvůrčí neděle:  Výtvarně-pohybová dílna rodičů s dětmi
› ne 11/2/2024 15:00

Divadlo 29 | tvůrčí neděle | Mlýnský ostrov

Pohybově výtvarná dílna se nám pokusí propojit tak dva světy, které by se mohly zdát jeden druhému na hony vzdálené. Nejedná se o multidisciplinární aktivitu, ale spíše o příležitost znovuobjevit jednotu mezi dvěma uměleckými jazyky: jazykem tance (pohyb) a jazykem výtvarného vyjádření (malba, kresba). Pojďte si s námi vyzkoušet, kam až nám naše těla dovolí se na plátně dostat. Zažijeme spousty zábavy a legrace válením se po zemi, ale i skákáním vysoko do vzduchu.

Víkendová dílna (nejen) pro děti, ale i pro jejich rodiče a další dospěláky, kteří se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama.