květen 2024
kalendář GAMPA

Co je nového? 

+ Aktuality

GAMPA hledá PR / produkční/ho

GAMPA hledá PR / produkční/ho

› 30. 4. 2024

GAMPA hledá nového kolegu či kolegyni na pozici PR / produkční galerie.

Nabízíme práci na plný úvazek v inspirujícím, přátelském a pečujícím kolektivu. Uzávěrka přihlášek je 1. června 2024. Předpokládaný nástup je od července 2024 nebo dle dohody.

GAMPA hledá lektor(k)y příměstských táborů 2024

GAMPA hledá lektor(k)y příměstských táborů 2024

› 23. 2. 2024

Umělci & umělkyně, lektoři & lektorky, hledáme vás! Máte rádi děti, nebojíte se s nimi hrát, postarat se o ně, společně fantazírovat a vytvářet nové světy? 

Zveme vás o letních prázdninách do Pardubic! Tvořit radost, hru a dobrodružství po dobu pěti pracovních dní.

 

Flashart: Uvažování o alternativních systémech v budově z cihel a betonu

Flashart: Uvažování o alternativních systémech v budově z cihel a betonu

› 4. 4. 2024

Časopis FlashArt publikoval text Niny Moravcové, která se ve svém kritickém komentáři zamýšlí o jedné z významných kulturních událostí loňského roku, a to otevření areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Ve svém hodnocení se zaměřuje na architektonickou realizaci institucí zaměřených na prezentaci současného umění GAMPY a Gočárovy Galerie.

"Také Artur Magrot v roli architekta výstavy zasáhl do prostoru v jiné rovině, než na jakou jsme zvyklí, když jeho ústřední část pokryl labilní platformou z trojúhelníkových dílců, které se čas od času zhoupnou pod tíhou kroků návštěvníka a vychýlí jeho mysl z oblasti duchovních toulek k vlastní tělesné podstatě. Je to ostatně právě moment cíleného znejistění, jenž GAMPU provází na její cestě už několik let. Ať už jde o přístup k prezentaci současného umění, nebo k otázce, jakou roli umění hraje nebo může hrát v našich životech a zda má potenciál nás někam posunout. Právě otevřenost ve vytrvalém hledání odpovědí na otázky spojené s udržitelností fungování uměleckého provozu a posouvání jeho hranic směrem k otevřené společnosti pro mě vždy byla důvodem, proč považovat GAMPU za jedno z neopomenutelných míst na naší kulturní mapě, ostrov, kde vane čerstvé povětří." Nina Moravcová

Text Niny Moravcové je přečtení zde.

 

UZAVŘENO / Výběrové řízení: Programový ředitel/ka GAMPY

UZAVŘENO / Výběrové řízení: Programový ředitel/ka GAMPY

› 1. 2. 2024

Centrum pro otevřenou kulturu vyhlašuje výběrové řízení na pozici programové/ho ředitele/ky

Nabízíme práci na plný úvazek v inspirujícím, přátelském a pečujícím kolektivu. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2024. Předpokládaný nástup přibližně v polovině roku 2024 nebo dle dohody.

 

FM Zine: Report z Art's Birthday v GAMPĚ a Divadle 29

FM Zine: Report z Art's Birthday v GAMPĚ a Divadle 29

› 29. 1. 2024

Anna Baštýřová zaznamenala pro Fullmoonzine.cz pardubickou oslavu 1.000.061. narozenin umění, která se uskutečnila 17. ledna v GAMPĚ a v Divadle 29.

Její reportáž si můžete přečíst a prohlédnout zde.

 

UZAVŘENO / GAMPA hledá technického produkčního / technickou produkční

UZAVŘENO / GAMPA hledá technického produkčního / technickou produkční

› 4. 1. 2024

GAMPA hledá nového kolegu či kolegyni na pozici technického produkčního či technické produkční galerie.

Nabízíme práci na plný úvazek v inspirujícím, přátelském a pečujícím kolektivu. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2024. Předpokládaný nástup je od 1. března 2024 nebo dle dohody.

 

Artalk: Musíme změnit způsob myšlení

Artalk: Musíme změnit způsob myšlení

› 27. 11. 2023

Tomáš Svoboda se v komentáři na Artalk.cz věnuje otázce, zda je nová budova galerie vhodná k výstavním účelům.

Článek je k dispozici zde.

Art&Antiques: Kulturní mlýny

Art&Antiques: Kulturní mlýny

› 20. 11. 2023

Tomáš Klička a Karolína Jirkalová píší kriticky o Automatických mlýnech v listopadovém čísle Art&Antiques. 

Článek je k dispozici zde.

UZAVŘENO / GAMPA hledá koordinátora/koordinátorku provozu

UZAVŘENO / GAMPA hledá koordinátora/koordinátorku provozu

› 30. 10. 2023

GAMPA hledá nového kolegu či kolegyni na pozici koordinátora či koordinátorky provozu galerie.

Nabízíme práci na plný úvazek v inspirujícím, přátelském a pečujícím kolektivu. Uzávěrka přihlášek je 28. listopadu. Předpokládaný nástup je od 1. ledna 2024 nebo dle dohody.

 

Artyčok.tv report: Mlýnský ostrov

Artyčok.tv report: Mlýnský ostrov

› 13. 11. 2023

Na Artyčok.tv je k vidění čerstvá reportáž Davida Přílučíka o Mlýnském ostrově.

Videoreportáž k vidění zde.

Respekt: Katedrála mouky, umění a vzdělávání

Respekt: Katedrála mouky, umění a vzdělávání

› 7. 10. 2023

Jan H. Vitvar píše v Respektu (41/2023) o otevření Automatických mlýnů:

"Gočárova galerie a GAMPA jsou dnes mimo pondělí denně přístupné veřejnosti. Areál Automatických mlýnů byl nicméně renovován tak, aby se do něj lidé dostali nehledě na otevírací dobu veřejných institucí: do kavárny nebo na terasu s luxusním výhledem na historické centrum Pardubic. Města, které sice nikdy nemělo svou vlastní katedrálu, ale odteď ji tak trochu má."

Český rozhlas: Automatické mlýny v Pardubicích se probouzí. Budou žít uměním, vzděláním a kulturou

Český rozhlas: Automatické mlýny v Pardubicích se probouzí. Budou žít uměním, vzděláním a kulturou

› 21. 9. 2023

Redaktorka Naďa Kubínková pro Český rozhlas Pardubice připravila pětidílný seriál o Automatických mlýnech. Seriál k poslechu naleznete zde

GAMPA má podcast: Souostroví

GAMPA má podcast: Souostroví

› 22. 8. 2023

GAMPA má svůj vlastní podcast! Souostroví je doprovodným programem nadcházející výstavy Mlýnský ostrov a jde podcastovou sérii o spolupráci – ve výtvarném umění, ale i za jeho hranicemi. 

Červené cihly, ubytování pro umělce, otevřeno do náměstí. Galerie v mlýnech má obrysy

Červené cihly, ubytování pro umělce, otevřeno do náměstí. Galerie v mlýnech má obrysy

› 21. 3. 2023

Poslechněte si reportáž Nadi Kubínkové z Českého rozhlasu Pardubice o nové GAMPĚ v areálu Automatických mlýnů

"Pardubické galeristy čeká velká výzva. Z tradičního výstavního bílého prostoru městskou galerii GAMPA přestěhují mezi stěny z červených cihel. Galerie se už v létě přemístí z Příhrádku do nové budovy v areálu pardubických Automatických mlýnů."

Artikl interview: Nový kulturní organismus v centru Pardubic

Artikl interview: Nový kulturní organismus v centru Pardubic

› 4. 8. 2023

V srpnovém čísle kulturního měsíčníku Artikl vyšel rozhovor šéfredaktorky časopisu Báry Alex Kašparové s Šárkou Zahálkovou o přesunu do areálu Automatických mlýnů. 

Vnímás první výstavu jako reprezentační projekt, který návštěvníkům představí, co GAMPA je nyní a čím bude?

"Určitě je to otestování prostoru z hlediska instalačních a jiných možností. Do jisté míry ano – je to nastínění představy, jak bychom chtěli fungovat do budoucna."  

Automatické mlýny – nový kulturní a společenský středobod východních Čech

Automatické mlýny – nový kulturní a společenský středobod východních Čech

› 9. 3. 2023

Za šest měsíců se slavnostně otevře nový kulturní a společenský středobod východních Čech – areál Automatických mlýnů. GAMPA v sousedství Gočárovy galerie, Sila a Sféry zde začne novou etapu své existence. Kdo všechno bude spoluutvářet organismus Automatických mlýnů? 

Záznam z konference Kámen – město – papír

Záznam z konference Kámen – město – papír

› 14. 12. 2022

9. a 10. listopadu 2022 proběhla na půdě GHMP konference k tématu umění ve veřejném prostoru Kámen – město – papír. Záznam z konference je ke shlédnutí zde.

Město není obývák svých zastupitelů. Může být městské umění uměním pro nás?

Město není obývák svých zastupitelů. Může být městské umění uměním pro nás?

› 28. 11. 2022

Ondřej Horák podává ve svém článku pro Deník N report o konferenci Kámen, město, papír, kterou v rámci programu Umění pro město pořádala ve dnech 9. a 10. listopadu 2022 Galerie hl. m. Prahy. Mezi pozitivními příklady práce s uměním ve veřejném prostoru zde zaznívají také projekty GAMPY. Děkujeme.  

"Fungování Kulturního centra Hraničář vytvořené v dříve zanedbané budově bývalého kina v Ústí na Labem, práce v prostoru města (a řeky) v Pardubicích, které organizuje místní Galerie města Pardubic (GAMPA), nebo třeba plzeňská platforma a portál Pěstuj prostor, zastřešující různé kulturní a komunitní projekty.

Dlouhodobě oceňována je v tomto smyslu práce politiků ve východočeské Litomyšli, která by se v mnohém mohla stát pro Prahu vzorem. I tady nyní ustupují snahy o tradiční vnímání děl ve veřejném prostoru před „měkčím“ uměleckým a komunitním přístupem. Právě takové projekty dovolují lépe začleňovat místní obyvatele do samotného dění a nedělají z nich jen pasivní pozorovatele a konzumenty uměleckých exhibic.

Často jde o snahy malé komunity lidí, která dokáže strhnout a zapojit další skupiny místních obyvatel. Nejde tu o „sochy“ nebo „umělecká díla“ umístěná v prostoru města. Jde tu daleko víc o dialog, kreativní spolupráci, hledání řešení skrze malé úkoly a témata. V tom je možné vidět nejzásadnější změnu ve vnímání toho, čemu jsme si zvykli říkat „veřejný prostor města“." Ondřej Horák

Text je k přečtení zde.

Artikl review: Pauza od účelu, moci a hmotného artefaktu

Artikl review: Pauza od účelu, moci a hmotného artefaktu

› 14. 11. 2022

Artikl, internetový časopis o současném vizuálním umění, publikoval recenzi Filipa Jakše, jež se věnuje celoročnímu projektu Intermezzo

"Umění se zde také stává nositelem ekologie ve vědeckém slova smyslu – ekologie jako vztahu živočicha a prostředí. A právě takto jednoduše je možné zhodnotit snahu programu Intermezzo – pauza od účelu, moci a hmotného artefaktu. Cílem je být živočichem v prostředí, být s ním srostlý, vnímavý a pokorný." Filip Jakš

Text je k přečtení zde.

 

Artyčok.tv report: Final_Final

Artyčok.tv report: Final_Final

› 13. 11. 2022

Na Artyčok.tv je k vidění čerstvá reportáž Davida Přílučíka k projektu Final_Final. Děkujeme! 

Videoreportáž k vidění zde.

Pořád se něco děje.