Mlýnský ostrov | Mill Island | Mølleøy

•••

Vícevrstevnatý projekt realizovaný díky podpoře Fondů EHP a Norska přispívá k procesu redefinice rolí soudobých uměleckých a paměťových institucí.

 

Projekt zkoumá možnosti časoprostorového vyprávění v kontextu příběhu ikonické stavby Automatických mlýnů v Pardubicích, která prošla během 10 let výraznou proměnou z mlynárenského provozu do uměleckého centra. V procesu této proměny hrálo důležitou roli zapojení občanů a nezávislé umělecké scény. Cílem projektu je tuto roli v procesu transformace reflektovat a prostřednictvím soudobé umělecké řeči připomenout a převyprávět příběh místa v jiném narativu. Jedním z klíčových výstupů projektu je výstava, jež se stane iniciačním projektem GAMPY v nových prostorách v areálu Automatických mlýnů.

PARTNER PROJEKTU: Detroit Kunsthalle (NO)

KURÁTOŘI: Kjetil Detroit Kristensen (NO), Šárka Zahálková

 

Dozvuk, směna, transformace