MølleØy: Pizza Box

PIZZA BOX ⟩ CENA 399 KČ


LIMITOVANÁ EDICE:

Nejdražší pizza v republice ⟩ nejpomalejší rozvoz


 • Vinyl [Studio Winternitz]
 • Samolepky [made by Detroit Kunsthalle]
 • Plakáty [riso & sítotisk]
 • Doprava v ceně

KOUSEK Mlýnského ostrova DOMŮ!

Díky všem, kteří se podíleli na rozžívání Automatických mlýnů před jejich rekonstrukcí!


CENA ⟩ 399 KčStudio Winternitz [vinyl]


Album je výsledkem jednodenního workshopu terénního nahrávání nazvaného „Automatické mlýny jako hudební nástroj“. Workshop se konal v rámci přehlídky A/V umění MENU LABoratory v bývalých Winternitzových mlýnech v Pardubicích v roce 2017. Sběr rozličných roztodivných zvuků v prázdných budovách vyvrcholil mixovací seancí v Pardubickém Divadle 29. Výsledkem byla kolekce nahrávek, která vyšla jako download u vydavatelství Meteorismo Records. Šest let po této akci se na místo činu vrací Václav Šafka, aby svým trackem s nově posbíranými zvuky doplnil kolekci původních nahrávek.

Ačkoliv šlo původně o studijní materiál, věříme, že nahrávka svým přístupem k práci s terénními nahrávkami zaujme i další posluchače. Nahrávka nenabízí zvukový purismus tradičního field recordingu, ale se získanými zvuky se tu pracuje jako s hrubou matérií. Používá se samplování a přelaďování, zbylé stroje a kovové součásti se používají jako gigantický plate reverb.

Automatické (Winternitzovy) mlýny, jedno z prvních děl architekta Josefa Gočára, jsou dominantou pardubického Mlýnského ostrova. Mezi první a poslední pořízenou nahrávkou probíhala v Automatických mlýnech mohutná rekonstrukce, která přeměnila celý areál v kulturní a společenské centrum.  


The album is the result of a one-day field recording workshop called "Automatic Mills as a musical instrument". The workshop was held as part of the MENU LABoratory A/V art show in the former Winternitz Mills in Pardubice in 2017. The collection of various strange sounds in empty buildings culminated in a mixing session in the Theater (Divadlo) 29 in Pardubice. The result was a collection of recordings that was released as a download by Meteorismo Records. Six years after this event, Václav Šafka returns to the scene to complete the collection of original recordings using his track with newly collected sounds.

Although it was originally a study material, we believe that the recording will also interest other listeners thanks to the applied approach to working with field recordings. The recording does not offer the sound purism of traditional field recording, but the obtained sounds are worked with as raw material. Besides sampling and retuning also machines and metal parts sounds are used as a gigantic plate reverb. 

The Automatic (Winternitz) Mills, one of the first works of architect Josef Gočár, are the dominant feature of Pardubice Mill Island. A massive renovation took place in Automatic Mills between the first and the last recording, which transformed the entire area into a cultural and social centre.

 • Lektoři | Lecturers: Ondřej Ježek, Tomislav Federsel
 • Produkce | Produced by: Jára Tarnovski / Divadlo 29, Šárka Zahálková / Offcity & GAMPA
 • Účastníci workshopu | Participants of the workshop: Aneta Lammrová, Martin Lauer, Martin Režný, Jan Polívka, František Formánek, Ondrej Zajac, Šimon Levitner, Jiří Suchomel, Michal Kasa, Václav Šafka
 • Mix | Mix: Federsel (1,2,5,9,10), Martin Lauer (8), Martin Režný (4), Jára Tarnovski (7), Ondřej Ježek (3), Jan Polívka (6), Václav Šafka (11)
 • Mastering | Mastering: Federsel, CSN
 • Cover art | Cover art: Aneta Lammrová
 • Grafika |Graphic design: Tereza Drábková

Původní nahrávka vyšla u Meteorismo Records v červnu 2017. | The original recording was released on Meteorismo Records in June 2017. 

www.meteorismo.bandcamp.com


‹ Zpět na stránku PUBLIKACE & MERCH