květen 2024
kalendář GAMPA

+ Aktuální program

CZ2: Vize pro budoucnost › 20/4–2/6/2024

CZ2: Vize pro budoucnost
CZ2: Vize pro budoucnost

autoři projektu: studenti a pedagogové The Why Factory (T?F) na BK TU Delft, FA ČVUT Praha, FUA TU Liberec, FA VUT Brno, ARCHIP

kurátoři pardubické reprízy: Winy Maas (T?F na BK TU Delft, NL), Regina Loukotová (ARCHIP, CZ), Šimon Knettig, Daniel Hub, Szymon Rozwalka (VUT Brno, CZ) & tým GAMPY


PROJEKTCHYBA NENÍ OMYL 2024


Náš letošní tématický cyklus zastřešuje motto Chyba není omyl. Prostřednictvím tří výstav se budeme zamýšlet nad chybováním jako přirozenou součástí lidského i nelidského světa, spekulovat nad tím, jaký je rozdíl mezi chybou a omylem, ptát se na to, kdo určuje, co je chybné a co nikoli.

Cyklus zahajujeme projektem, jenž je vyvrcholením a pokračováním mimořádné semestrální práce, na níž se v roce 2022–2023 podílelo více než 150 českých a zahraničních studentů z fakult architektury ČVUT, TU Delft, TU Liberec, VUT Brno a ARCHIP. Tito studenti se pustili do důkladného zkoumání budoucnosti České republiky. Jeho výsledkem je rozsáhlá řada nápadů a projektů s cílem řešit klíčové problémy a potenciály české společnosti.

Projekt CZ2 není jen autorskou expozicí, je především formou manifestu, pozvánky, výzvy připojit se k diskusní platformě, která by umožnila odborné i široké veřejnosti hledat a formovat vizi republiky, regionů a měst a určovat jejich směřování. Otevíráme kritický dialog směrem k architektům, urbanistům, tvůrcům strategických plánů, ale i dalším odborníkům na poli technologií a společenských věd a tážeme se, jak uvažovat jinak o architektuře a veřejném prostoru, přírodní i technické infrastruktuře a společnosti v době klimatických, kulturních, politických a dalších turbulentních změn.

Představujeme (si) budoucnost(i) České republiky

Česká republika, drobná země uprostřed Evropy, často vnímána svými obyvateli jako jedinečný klenot ukrytý za horami, oáza klidu uprostřed neklidného světa, je vpravdě místem s hluboce zakořeněným zakladatelským mýtem, jehož obraz je neustále rozvíjen na mnoha úrovních. Mýtem, který je iracionální fikcí skutečnosti, fikcí, která skrývá strach ze složitosti, proměnlivosti a neurčitosti současného světa. Fikce, kterou lze velmi silně a zřetelně pozorovat i na úrovni architektury a urbanismu. Navzdory tomu, že přechod od socialismu k tržnímu hospodářství měl dalekosáhlé důsledky pro antropogenní prostředí a výrazně zvýšil geopolitický význam této části Evropy, navzdory novým výzvám společným celé planetě, zůstává tento zakladatelský mýtus o ojedinělosti tohoto údolí velmi živý a nezpochybnitelný. Jako každý mýtus pomáhá posilovat pocit sounáležitosti, ale zároveň je silnou brzdou možných proměn.

Naléhavost klimatické krize a nedávné složité geopolitické události však vyžadují okamžitou akci. Potřebujeme nové probuzení, nové naladění, novou vnímavost, bez nichž nemůže vzniknout nové myšlení.

CZ2 nabízí některé z mnoha nápadů, které mohou utvářet budoucí směřování České republiky a její rovnoprávnější, spravedlivější a udržitelnější budoucnost(i). Nejde o jedinou, byť sebelepší, ideální, konečnou vizi, ale o nekonečný soubor, diverzitu idejí. Krajina odlišností, které spolu nebojují, ale jsou schopny koexistovat vedle sebe v tolerantní koláži.

Skrze syntézu akademického, místy vysoce transdisciplinárního, jindy optimisticky naivního, výzkumu, kreativního designu a strategického foresightu, tato sbírka nápadů zobrazených na imerzivní mapě 1/20,000, vytvořené více než 150 studenty v mezinárodní spolupráci 5 škol architektury, představuje potenciální intervence v různých měřítcích a s různými cíli.

Vnímáme CZ2 jako veřejnou platformu k výměně a diskusi nápadů, názorů a snů o budoucnosti(ech), které mohou vzejít z této krajiny. Prvním krokem této platformy je. výstava CZ2, která začala na pražské Fakultě architektury ČVUT, odkud se přesunula do Brna a do Pardubic, aby podnítila diskuse o navrhovaných idejích v regionech. Následovat bude Ostrava a Pražský hrad. Na každé ze zastávek sbíráme názory, které formují další vývoj CZ2 Platformy.


Za finanční podporu děkujeme: Ministerstvo kultury ČR, statutární město Pardubice
Mediální partneři: Artalk.cz, Artikl, Artmap, Artyčok.tv, FlashArt
Spolupráce: ARCHIP, BK TU Delft, FA ČVUT, FAA TUL, FA VUT

-----

Dokumenty ke stažení

TZ_CZ2_Vize_pro_budoucnost_GAMPA.docx × plakat-CZ2-mail.jpg

Fotografie z výstavy

Doprovodný program

+ Doprovodný program

PŘESUNUTO | Time's Up: The Error is not a Mistake / workshop

PŘESUNUTO | Time's Up: The Error is not a Mistake / workshop
› st 22/5/2024 10:00

GAMPA | workshop | Chyba není omyl

Workshop je přeložen na náhradní termín. Jednodenní workshop s rakouským uměleckým kolektivem Time's Up umožní jeho účastnictvu pracovat na představách možných budoucností pro město, region a národ; nabídne cesty, jak rozvíjet lidské, více než lidské a integrované vize a adaptace. Workshop naváže na poznatky a podněty sesbírané během stávající výstavy.

CZ2: Vize pro budoucnost | debata

CZ2: Vize pro budoucnost | debata
› čt 23/5/2024 18:00

GAMPA | debata | Chyba není omyl

Debata v rámci platformy CZ2 zaměřená vize Pardubic a blízkého regionu. Jaké podněty, nápady a ideje se podařilo během trvání výstavy posbírat. A jak s nimi pracovat dál? 

U nás za plotem

U nás za plotem
› ne 26/5/2024 11:00

veřejné prostory města | festival | performance | Chyba není omyl | Umění ve veřejném prostoru

Srdečně Vás zveme na sousedskou slavnost na archeologickém nalezišti v Pardubičkách, nenápadném, ale pro Pardubice historicky významném místě. Společně s Vámi se ponoříme do jeho paměti a vzpomínek těch, kteří zde učinili archeologické či jiné objevy, kteří si zde hráli, fantazírovali, pozorovali jeho proměnu. A jaké jsou vaše vzpomínky? Přidejte se ke společnému nedělnímu obědu. Sdílejte dobroty, zážitky a vzpomínky. Přijďte si připomenout a zažít paměť tohoto kouzelného místa.

Rodinná středa: Krajina odlišností

Rodinná středa: Krajina odlišností
› st 29/5/2024 10:00

GAMPA | Rodinná středa | Chyba není omyl

Co máte rádi na krajině? Když je jiná, než ta, na kterou jste zvyklí, přemýšlíte o tom, čím to je a jak ji změnit? Jak by podle vás měla vypadat krajina vaší budoucnosti? Co by v ní nemělo chybět? Otevřená dílna pro děti 1,5 – 5 let i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i učit.

 

Komentovaná procházka výstavou CZ2

Komentovaná procházka výstavou CZ2
› čt 30/5/2024 18:00

GAMPA | komentovaná prohlídka | Chyba není omyl

Komentovaná procházka výstavou CZ2 – mapou idejí, nápadů a snů o budoucnosti(ech), které mohou vzejít z krajiny Česka. 

Seniorský pátek: Krajinotvorba

Seniorský pátek: Krajinotvorba
› pá 31/5/2024 10:00

GAMPA | seniorský pátek | Chyba není omyl

Není obraz jako obraz – není krajina jako krajina. Obraz vytvořený pomocí techniky tkaní a používání starých látek a bavlnek nám procvičí jemnou motoriku a zároveň nás podpoří v kreativním smyšlení. Dílna pro tvůrčí babičky a dědečky. Naším heslem je: věk je jen číslo.

Tvůrčí neděle: Městosvěty

Tvůrčí neděle: Městosvěty
› ne 2/6/2024 15:00

GAMPA | tvůrčí neděle | Chyba není omyl

Jak se cítíte ve městě, ve kterém žijete? Chybí vám tu něco, o čem často přemýšlíte? Přijďte si s námi vytvořit město podle svých představ. Inspirací nám bude právě probíhající výstava CZ2 a krásně zpracovaná kniha Město pro každého. Víkendová dílna (nejen) pro děti, ale i pro jejich rodiče a další dospěláky, kteří se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama.

MMMM Saxophone Quartet (CZ/SK)
› ne 2/6/2024 18:00

GAMPA | dernisáž | koncert | Chyba není omyl | Jazzconnexion

MMMM je nové saxofonové kvarteto založené slovenskou saxofonistkou Michaelou Turcerovou a třemi předními českými hráči na saxofon, kteří se pohybující na české i mezinárodní jazzové, experimentální a improvizační scéně. Jejich koncert v nových prostorách GAMPY bude reagovat na svébytnou akustiku galerijního prostoru a slibuje nevšední hudební zážitek. Koncertem se zároveň zakončí výstavní projekt CZ2: Vize pro budoucnost.