Chyba není omyl

Náš celoroční program v novém působišti v Automatických mlýnech zastřešujeme tématem chyby. Skrze celoroční program komponovaný ze tří výstav – jedné autorské, jedné spoluautorské, jedné převzaté (avšak aktualizované pro kontext pardubického prostoru) se zamýšlíme nad chybováním jako přirozenou součástí lidského i nelidského světa.

Spekulujeme nad tím, jaký rozdíl je mezi chybou a omylem. Ptáme se na to, kdo určuje, co je chybné a co nikoli. Upozorňujeme na to, že chybování ve vzdělávacím procesu a procesu tvorby je žádoucím principem, který nám umožňuje posouvat se dál. Do realizace projektů dlouhodobě vnášíme principy kritické pedagogiky a skrze tento projekt je komunikujeme a analyzujeme ještě ve větším detailu. Blízkost polytechnického vzdělávacího centra Sféra a partnerství s ním bereme jako příležitost téma kritické pedagogiky detailněji uchopit a zprostředkovat.

Otevíráme kritický dialog směrem k architektům, urbanistům, tvůrcům městských vizí a tážeme se, jak překračovat svá ega a uvažovat jinak o architektuře a veřejném prostoru v době klimatických, společenských, politických a dalších turbulentních změn.

V dialogu směrem ven i dovnitř nechceme vytvářet další bariéry. Chceme být srozumitelní a otevření pro všechny skupiny, především ty, jejichž hlas není tolik slyšet. Přistupujeme k sobě jako instituci se zdravou kritikou. Bereme jako fakt, že mnoho návštěvníků k nám přichází omylem a chápeme to jako příležitost pro další otevírání se směrem ven.


VÝSTAVY
CZ2: Vize pro budoucnost(20/4–2/6/2024) › STRUČNÉ DĚJINY JEDNÉ UMĚLECKÉ CENY (29/6–září 2024) › CHYBA NENÍ OMYL (říjen/listopad 2024–únor 2025) 


‹ Zpět na stránku PROJEKTY