Relativita

Naše životy ovlivňuje neustávající sled informací, kde ze všeho nejrelativnější se zdá být pravda. Žijeme bez víry, ale v marastu abstraktních dat a nekonečnu zdrojů nám často nezbývá nic jiného, než slepá důvěra v jejich pravdivost. Čemu lze věřit a kdy? Je vůbec možné být objektivní? Co dělat, když velkou část poznatků, které se k nám dostávají, nejsme s to empiricky ověřit?

Čas a prostor spoluutváří hmota – každé těleso ve vesmíru přispívá k zakřivení času a prostoru, bez nich by neexistovaly. Přestože už více než sto let víme, že se čas, prostor a hmota navzájem prolínají a morfují, máme tendenci okolní svět vykládat s příklonem k horizontální struktuře narativu. Jak moc je to zavádějící? Jak se liší chování, zvyky a pravidla ustálená v rámci fungování různých skupin, společností a států? Jaké společenské normy vnímáme jako normální, a je vlastně samotný pojem normality relativní?

Prostřednictvím výstavního programu roku 2020 hledáme přesahy, názory a postoje, které se nebojí překročit hranice prostoru, času i poznání. Tážeme se, jak obstát v době post-pravd a manipulací i ve světě, kde se sci–fi stává každodenní realitou. A to v dobrém i ve zlém.

Dvě z výstav tohoto cyklu vzešly z otevřené kurátorské výzvy. Z celkem 11 přihlášených projektů vybrala umělecká rada galerie výstavní záměry kurátora Marka Hlaváče (Být sněný) a Daniely Kramerové (Všechno bylo vždycky lepší).


VÝSTAVY
›  BÝT SNĚNÝ (12/3–5/7/2020) [12/3–11/3/2020 uzavřeno z důvodu pandemie] ›   SCREENGAZER A POŽÁR NA OBLOZE (16/7–20/9/2020) ›   APOKATASTASIS & FUGA PER CANONEM (8/10–10/1/2021 [12/10–2/12 & 18/12–10/1 uzavřeno z důvodu pandemie] ›   VŠECHNO BYLO VŽDYCKY LEPŠÍ (19/1/2021–7/3/2021)


‹ Zpět na stránku PROJEKTY