červenec 2024
kalendář GAMPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
1 2 3 4

+ Archív výstav

Všechno bylo vždycky lepší › 20/1–7/3/2021

Všechno bylo vždycky lepší
Všechno bylo vždycky lepší

Karíma Al-Mukhtarová – Matouš Háša – Tomáš Kurečka – Martin Pondělíček

kurátorka: Daniela Kramerová, spolukurátorka: Barbora Hájková


PROJEKTRELATIVITA 2020


Tvorba Karímy Al-Mukhtarové, Matouše Háši, Tomáše Kurečky a Martina Pondělíčka z různých pozic krouží kolem tématu času. Výrok "Všechno bylo vždycky lepší" může vypovídat o obtížném hledání vlastního prostoru v konfrontaci s paušálními odsudky zkušených. Nejen starší a pokročilí ale dnes prožívají touhu po návratu. Na rozdíl od dob, kdy svítaly naděje, že všechno lepší teprve bude, čelí současná mladá generace obavám z fatálního ztroskotání civilizace. Vedle ekologických, sociálních, politických či zdravotních hrozeb přináší subtilnější zdroj nejistoty masivní zahlcení obrazy, informacemi, verzemi světa.

Po záchytných bodech pátrají umělci ve starých mapách – studují historické postupy, tradiční metody, které přizpůsobují současné situaci. Zkoumají kolektivní i individuální rituály. Pomocí zakotvení v toku tradice hledají vlastní pozici. Virtualitu vyvažují časově a technologicky náročnou rukodělnou prací. Další strategií je soustředění se na moment současnosti. Prožívání přítomnosti může být naplněno senzuálními i sexuálními motivy. Erotika v podobě jemné hry se zapovězeným, společenskými normami lehce prosakuje vrstvami odkazů. Otázka možnosti sdílení časů a prožitků je přirozeně jedním z témat skupinové výstavy, na které se potkávají umělci propojeni současným studiem na Akademii výtvarných umění v Praze a přátelskými vztahy, lišící se však způsoby uměleckého projevu a materiálovou inklinací.

Vztahování se k rukodělným technikám uměleckého řemesla, ornamentu, zájem o repetitivní činnost zvýrazňující časový i fyzický prožitek tvorby spojuje činnost Karímy Al-Mukhtarové a Martina Pondělíčka. Oba autory přitahuje i kontrast dokonalosti, chladu a sterility materiálu (kov, sklo, zrcadlo) s nepravidelností, nedokonalostí, ale i silou tělesné existence. Konceptuální uvažování a komplexní chápaní díla jako součásti fyzické, vztahové i virtuální situace nalezneme i u Tomáše Kurečky, stejně jako zájem o dekoraci a historické technologie. Kurečkova instalace pro GAMPA propojuje motiv pouti jako duchovní cesty s procházkou elegantního dandyho, jehož špacírky provází společnou instalací. Historie a tradice se promítá do tvůrčího postupu sochaře Matouše Háši, konfrontujícího klasické sochařské postupy s aktuálními politickými a společenskými tématy a osobními psychologickými obsahy. Prakticky testuje schopnost plastického symbolu překračovat kulturní bariéry a vyvolat emocionální reakci.

Je-li pocit, že všechno bylo dříve lepší, přítomný v každé době, můžeme si jednak dnes užívat příznivější doby z pohledu dalších generací, ale především si výrazně uvědomovat permanentní relativitu hodnocení a prožívání současnosti. Přestože pohled zastoupených autorů často směřuje do minulosti, jejich dílo výrazně formuje uměleckou současnost. Skeptické poselství názvu výstavy se jejich tvorby, která slibuje zajímavý vývoj, rozhodně netýká.


Za finanční podporu děkujeme: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát města Pardubic
Mediální partneři: Artikl, FlashArt, Artmap 

Fotografie z výstavy

Doprovodný program

+ Doprovodný program

Všechno bylo vždycky lepší

Všechno bylo vždycky lepší
› út 19/1/2021 15:00

GAMPA | vernisáž | relativita

Vernisáž výstavy, kterou pro GAMPU připravila kurátorka Daniela Kramerová ve spolupráci s Barborou Hájkovou. Projekt, který z různých pozic krouží kolem tématu času, je posledním z cyklu výstav Relativita. Zahájení se uskuteční formou premiéry krátkého filmu, který představí vystavující, kontext jejich tvorby a nabídne též pohled do čerstvě nainstalované expozice.