září 2023
kalendář GAMPA
28 29 30 31 1

+ Archív výstav

Screengazer a požár na obloze › 17/7–20/9/2020

Screengazer a požár na obloze
Screengazer a požár na obloze

Centrum audiovizuálních studií FAMU

Jozef Čabo, Ester Grohová, Vendula Guhová, Marina Hendrychová, Anežka Horová, Lizaveta Hrydziushka, Tereza Chudáčková, Prokop Jelínek, Nikola Klinger, Alena Kolesnikova, Adrian Kriška, Denisa Langrová, Klára Ondračková, Gabriela Palijová, Petr Pololáník, Anna Radeva, Alex Sihelská, Lucie Ščurková, Marie Anna Šulc, Aleš Zůbek

Kurátoři: Ondřej Vavrečka, Šárka Zahálková


PROJEKTRELATIVITA 2020 


Skutečnost se jevila poněkud promazaná. Proplétala se situačně povědomými místy, jejichž kontext doléhal až za horizont událostí. Dřív tu byli koně. Jejich tiché trávení, frkání a občasné křísnutí kopyt o kamennou podlahu se neslo nebeskou klenbou. Žili jsme s nimi ve vesmíru, jehož ozvěna se rozléhala do nekonečna. A teď, zrovna před chvílí, se to klidné koňské nebe rozhořelo. Musíme tedy následovat Screengazera, který civí na displeje, plátna a obrazovky, a jít s ním dovnitř. Ten sedí v kokpitu přítomnosti. Řídí, vysílá. A hledá ten požár, ve kterém hoří zvuk. To zjevení na nebi, které je nám dáno snést zpět na zem.

Vyprávění příběhů nám skýtá nástroj ke čtení skutečnosti: přítomné, minulé i budoucí. Linearita narace však není podmínkou. Píšeme příběh v rozhraní světů, časů, generací a jsoucen. Touha měnit a posouvat rozpohybovává představivost a splétá dění. Jde o rituál záchrany budoucnosti.


Klauzurní výstava studentů Centra audiovizuálních studií FAMU. Jejím prostřednictvím chceme podnítit a otevřít spolupráci vysokých uměleckých škol s mimopražskými výstavními prostory, kde výsledkem spolupráce není salónní typ prezentace, nýbrž vědomý a kompaktní výstup celoroční práce studentů a jejich pedagogů.

Fotografie z výstavy

Doprovodný program

+ Doprovodný program