Umění ve veřejném prostoru

Iniciujeme, facilitujeme a podporujeme projekty současného vizuálního i živého umění, které kvalitativně obohacují veřejný prostor ve fyzickém i přeneseném slova smyslu. Jejich prostřednictvím vytváříme prostor pro neobvyklé pohledy na skutečnost, napomáháme vytvářet platformu pro trvalou a vědomou práci s uměním pro veřejný prostor.


VÝSTAVY
›  PRÁZDNO X NAPLNĚNÍ (17/7–29/9/2019) › TVÁRNOST PAMĚTI (13/8–11/10/2020)  UMĚNÍ PRO VEŘEJNÝ PROSTOR (seriál o umění pro veřejný prostor Pardubic)  › THINK TANK: UMĚNÍ PRO VEŘEJNÝ PROSTOR PARDUBIC (konference / 29–30/9/2021)


‹ Zpět na stránku PROJEKTY