duben 2024
kalendář GAMPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1 2 3 4 5

+ Archív výstav

Tvárnost paměti / festival umění pro veřejný prostor › 13/8–11/10/2020

Tvárnost paměti / festival umění pro veřejný prostor
Tvárnost paměti / festival umění pro veřejný prostor

INSTALACE: Jan Dudešek (CZ/CH) – Comunite Fresca – Kjetil Kristensen (NO) – Matouš Lipus – Andrea Sobotková

SITUACE: Filip Jakš – Lenka Kerdová – Cristina Maldonado (MEX/CZ) a kol. – Eliška Perglerová – Ladislav Železný a další

MÍSTA: Červeňák – Chrudimka – Labe – Brána borců – OC Grand – Hvězdárna barona A. Krause

kurátorka: Šárka Zahálková

 ONLINE MAPA 


PROJEKTRELATIVITA 2020 › UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU 


Paměť individuální, kolektivní i ta, co je spjata s konkrétními místy a situacemi, je spoluutvářena vyprávěními, předávanými ústně i písemně: prostřednictvím povídaček, na základě osobních zážitků, nebo toho, co jsme kdesi jen letmo pochytili, vědomě načetli v krásné i odborné literatuře, tisku, či zkonzumovali v jiných médiích. Zdánlivě objektivní uchopení minulosti více či méně ovlivňuje pozice vypravěče, jeho subjektivní výklad, ale též společenský a politický systém, kontext doby apod. Jinými slovy: dějiny nepíší velké osobnosti a události, nýbrž jsme to my lidé, kdo příběhy našich předků a jejich činů artikulují a dávají jim konkrétní váhu.

Čas od času je zcela na místě narativ změnit – upozornit na to, že žádnou dějinnou událost či osobní prožitek nedeterminuje pouze jeden příběh. Jen drobný záchvěv a posun vypravěče pak může způsobit nečekané prozření a vibrace, týkající se v aktuálním mezinárodním kontextu např. témat kolonizace nebo nerovností v postavení žen či národnostních a jiných menšin.

V GAMPĚ si uvědomujeme, že umění může být výrazným hybatelem změn ve společnosti, a proto se snažíme, aby naše výstavní i vzdělávací projekty reflektovaly aktuální témata a podporovaly otevřenou diskuzi, a to především na lokální úrovni. Prostřednictvím druhého ročníku uměleckého festivalu pro veřejný prostor Pardubic, který bude zahájen 13. srpna a potrvá až do 11. října 2020, se snažíme uměleckou řečí upozornit na několik lokalit, jejichž příběhy stojí do jisté míry stranou obecného zájmu. Genius loci těchto míst oslovilo nás i vybrané vizuální umělce a umělkyně, kteří svými projekty zprostředkovávají či naznačují širší kontext, pozapomenuté souvislosti, případně též možné budoucnosti zvolených lokalit. 

Sérii dočasných instalací ve veřejném prostoru v průběhu léta a začínajícího podzimu doplňují živé umělecké akce, procházky a happeningy, jejichž podstatou je jak rozšířené zprostředkování již existujících děl, tak aktivizace dalších lokací a témat paměti města a architektury.


VERNISÁŽ:

13. srpna 2020 › 16:00 › GAMPA › Vernisážová cykloprojížďka po dočasných instalací ve veřejném prostoru Pardubic. Kola s sebou!


AUTOŘI INSTALACÍ:

Andrea Sobotková (* 1994) ve své tvorbě artikuluje vztah člověka k žitému prostoru.Díky potřebě prozkoumávat i oborově vzdálenější teritoria zachází s tématy s přesností, která ve směsici s čistě osobními gesty a náhodami podrobuje revizi archeologa, performera, pozorovatele i strůjce akce. 

Double Lunar Dogs*, objekty situované nad hladinou řeky Chrudimky, skrze které dochází k dočasnému propojení obou břehů. Protnutím horizontály následujeme původní úsek přemostění, které připomínají betonové masy pilířů s částí mostovky. Ty v minulosti sloužily jako trenažéry pro cvičnou stavbu mostů – koridorů pohybu, posunu hmoty. Pravidelné objekty působí bez tíže, mírně putují a sráží se. Jsou to skryté terče světelných odrazů, šípů i okolní divočiny.

Andrea Sobotková – instalace objektu


Comunite Fresca tvoří trojice umělkyň – Dana Balážová, Markéta Filipová a Marie Štindlová. Autorky formálně i obsahově do sféry současného umění posouvají prastarou techniku fresky, tedy malbu do mokré omítky. V roce 2019 byla Comunite Fresca nominována na prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého. 

Bez názvu (Brána borců). Na ploše betonové skořepiny střechy pódia Letního stadionu architektů Karla Řepy a Ferdinanda Potůčka, tzv. Brány borců vzniká dialog současného s minulostí. Kolektiv Comunite Fresca svou autorskou malbou do mokré omítky doplňuje původní, zubem času značně degradovaný znak půlkoně s kopacím míčem a vytváří tak imaginativní krajinu Pardubic.

Comunite Fresca – tvorba fresky na Bráně borců


Jan Dudešek (* 1946, CZ/CH) pochází z Pardubic. V šedesátých letech odešel do Švýcarska, dnes střídavě žije v Pardubicích a Curychu. Jeho autorské objekty zpravidla citlivě rezonují s místy svého usazení, a to v přeneseném i pravém slova smyslu. Využívají jejich přirozenou akustiku nebo je vědomě rozeznívají. 

Místo místa. Autorova instalace je reminiscencí na zmizelé místo Pardubic, je poctou ing. Janu Záhorskému, tvůrci dnes již zaniklé hydrocentrály na řece Chrudimce. Dílo je vzpomínkou na hukot pádu vody, na tamní zimní scenérie s pohádkovými krápníky, na dětské rybaření ve vírech vody pod stavidly.

Jan Dudešek u své instalace


Matouš Lipus (* 1987) je absolventem sochařského ateliéru na UMPRUM v Praze (2015). Jeho tvůrčí práce má těžiště v historických, většinou figurálních vzorech, od románských a gotických příkladů až po sociální civilismus v moderním sochařství poloviny dvacátého století. Zajímá se o současné projevy sochařského umění ve vztahu k veřejnému prostoru a možnosti kontextuálního zapojení sochy do nově vznikající architektury.  

Přání. Sochy sportovců autora Miroslava Bašeho jsou specifickým detailem fasády Brány borců funkcionalistického Letního stadionu vystavěné dle návrhu Karla Řepy a Ferdinanda Potůčka. Matouš Lipus nejprve vytvořil věrné otisky této sochařské výzdoby, aby jejich kopie postavil do jiné konstelace. Opakování a relokace skulptur aktivizuje jejich čtení, upozorňuje na současný stav architektury a otevírá diskuzi o její budoucnosti.


Matouš Lipus – umísťování otisků soch na tribunu Brány borců


Kjetil Detroit Kristensen (* 1981, NO) je norský umělec, který se zabývá tvorbou instalací, filmem nebo performancí. Jeho dlouhodobou snahou je prozkoumávat a smazávat hranice mezi uměním a běžným životem. V umělecké praxi Kristensen pracuje jak s galerijním, tak veřejným prostorem, staví mezi nimi mosty a pokouší se odhalovat křižovatky mezi nimi.  

Eternally Lost, Forever Gained. Dočasně přetvořené molo na Labi v parku Na špici vytváří monument, alternativní místo setkávání i interakce. Stává se lodí, jež klade otázky, absorbuje příběhy a pokouší se je převyprávět.


Za finanční podporu děkujeme: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát města Pardubic
Mediální partneři: Artikl, FlashArt, Artmap
Další partneři: Terén – Centrum experimentálního divadla, p. o., Hvězdárna barona A. Krause – DDM Alfa, MENU z. s., Kruh z.s., Terra Madoda z.s., OC Grand

-----

Dokumenty ke stažení

TZ_Tvarnost_pameti_festival_umeni_pro_verejny_prostor.docx × TP-mapka-CZ.pdf × TP-mapka-EN.pdf

Fotografie z výstavy

Doprovodný program

+ Doprovodný program

Tvárnost paměti | vernisážová cykloprojížďka

Tvárnost paměti | vernisážová cykloprojížďka
› čt 13/8/2020 16:00

Divadlo 29 | GAMPA | veřejné prostory města

Vernisážová cykloprojížďka po dočasných instalací ve veřejném prostoru Pardubic. Kola s sebou!

INSTALACE ~ SITUACE ~ MÍSTA

Jan Dudešek (CZ/CH) – Comunite Fresca – Kjetil Kristensen (NO) – Matouš Lipus – Andrea Sobotková & vernisáž třídenní performance Cristiny Maldonado a kol.: Insider v prostorách bývalého hotelu Grand

Cristina Maldonado & kol.: Insider / Odkrývání reality

Cristina Maldonado & kol.: Insider / Odkrývání reality
› pá 14/8/2020 11:00

OC Grand | performance | relativita

Třídenní performativní intervence realizovaná v bývalém hotelu Grand (nyní OC Grand), představení pro dva diváky, které se pohybuje na pomezí virtuální a fyzické reality. Nutná registrace (sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, +420 732 436 722)Performace trvá 70 min., začátky ve dnech 14.–16. srpna 2020 vždy v těchto časech: 11:00 / 12:30 / 15:30 / 17:00.

GAMPIŠTĚ

GAMPIŠTĚ
› po 17/8/2020 09:00

GAMPA | příměstský tábor | relativita

Výtvarné prázdninové hřiště pro děti ve věku 3 - 6 let.

Tvárnost paměti: Chrudimka

Tvárnost paměti: Chrudimka
› so 22/8/2020 15:00

Chrudimka | performance | procházka | relativita

Čas splývá po proudu řeky, jejíž koryto zarůstá akustikou ticha, žitého momentu i nelineárního vyprávění.

Filip Jakš, Lenka Kerdová, Eliška Perglerová, Andrea Sobotková, Ladislav Železný a další zvukoví umělci.

Nutná registrace! Více info: info@gmpardubice.cz, 732 436 722

GAMPING

GAMPING
› po 24/8/2020 09:00

GAMPA | příměstský tábor | relativita

Výtvarný příměstský tábor pro děti ve věku 5 - 14 let.

Tvárnost paměti: Hvězdárna

Tvárnost paměti: Hvězdárna
› st 2/9/2020 17:00

Hvězdárna barona A. Krause | festival | koncert | přednáška | relativita

Na pardubické hvězdárně se protíná lokální historie s kosmologií, filosofií a dalšími netušenými vrstvami každodenního života, které se pokusíme akcelerovat během tohoto večera: pohled na hvězdnou oblohu je obrazem minulosti.

Lukáš Likavčan: Introduction to Comparative Planetology – Eliška Perglerová a Lenka Kerdová: Hra na krbíky – WIDT: Mentos Gulgendo (PL) – expan)(collapse & Aras: What is the meaning of it all?

Tvarování paměti / Dny evropského dědictví
› so 12/9/2020 10:00

GAMPA | workshop | relativita

Jak se rodí paměť míst a jak ji převést do hmoty? Otevřená tvůrčí dílna pro děti i dospělé inspirovaná festivalem umění ve veřejném prostoru. Více informací: brezinova@gmpardubice.cz

Komentovaná cyklovyjížďka / Dny evropského dědictví

Komentovaná cyklovyjížďka / Dny evropského dědictví
› so 12/9/2020 14:00

GAMPA | procházka | relativita

Komentovaná cyklovyjížďka po místech, kde se v rámci uměleckého festivalu Tvárnost paměti střetávají příběhy minulosti s aktuální uměleckou interpretací. Sraz u Galerie města Pardubic na Příhrádku. Bicykl s sebou! Více informací: info@gmpardubice.cz

Film a architektura: City Dreamers & Push
› út 29/9/2020 18:00

Divadlo 29 | projekce

Filmový festival Film a architektura je již po několik let neoddiskutovatelnou součástí oslav Mezinárodního dne architektury. Letošní dramaturgický výběr reflektuje aktuální témata a fenomény, jako je například problematika dostupného bydlení nebo architekturu citlivou k životnímu a komunitnímu prostředí. Proč si již nemůžeme dovolit žít ve vlastních městech a kdo za to může? Co je pod povrchem veřejného prostoru, který máme dennodenně na očích?

Den architektury: Město na železnici po 10 letech

Den architektury: Město na železnici po 10 letech
› so 3/10/2020 14:00

Pardubické hl. vlakové nádraží | procházka | relativita

Procházka s stavebním historikem Františkem R. Václavíkem v rámci oslav Dne architektury v Pardubicích. 

Film a architektura: What it Takes to Make a Home & Natura Urbana: The Brachen of Berlin
› so 3/10/2020 19:00

Divadlo 29 | festival | projekce

Od prvního Dne architektury v Pardubicích proběhlo již 9 ročníků, součástí toho desátého je krom tradiční architektonické vycházky také regionální část filmového festivalu Film a architektura. Snímky uváděné v průběhu tohoto večera se snaží hledat odpověď na otázku, zda a jak se mohou stát města lepšími domovy pro nás všechny. Filmové projekci bude od 14:00 předcházet architektonická vycházka věnující se proměně okolí pardubického nádraží. Kompletní informace o oslavách Dne architektury v Pardubicích najdete na www.offcity.cz.

ZRUŠENO | Den architektury: Tvárnost paměti

ZRUŠENO | Den architektury: Tvárnost paměti
› út 6/10/2020 18:00

Divadlo 29 | beseda | relativita

Diskusí k tématu umění, paměti a veřejného prostoru jsme plánovali uzavřít stejnojmenný festival. Po zvážení všech pro a proti jsme se kvůli nepříznivé epidemiologické situaci rozhodli diskusi odložit na jaro 2021. O náhradním termínu budeme včas informovat.