červenec 2024
kalendář GAMPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
1 2 3 4

Tvárnost paměti: Hvězdárna
› st 2/9/2020 17:00

+ Akce

Tvárnost paměti: Hvězdárna

Na pardubické hvězdárně se protíná lokální historie s kosmologií, filosofií a dalšími netušenými vrstvami každodenního života, které se pokusíme akcelerovat během tohoto večera: pohled na hvězdnou oblohu je obrazem minulosti.

Lukáš Likavčan: Introduction to Comparative Planetology – Eliška Perglerová a Lenka Kerdová: Hra na krbíky – WIDT: Mentos Gulgendo (PL) – expan)(collapse & Aras: What is the meaning of it all?


FOYER


17:00–23:00

Hvězdný bar

Ve foyer hvězdárny podáváme nápoje a delikatesy vesmírných chutí, sahajících až na pokraj galaxie.


KUPOLE HVĚZDÁRNY


17:30–19:00 & 20:00–22:00

Eliška Perglerová a Lenka Kerdová: Hra na krbíky

Pohled do nebes, skrz čas a prostor obohacen pouze dnes o 10i minutové představení pro jednoho diváka.

Krbíky jakožto kultické objekty s magickou mocí. Náhoda a intuitivní průvodčí. Mocná zvuková složka na pozadí ještě mocnějšího ultramarínu. Ani divadelní představení, ani performance, ani film, ani umělecké dílo.

  • Lenka Kerdová vystudovala malbu na AVU a dějiny umění na FF UK. V posledních letech se ve své volné tvorbě věnuje kromě média malby také analogové fotografii a filmu. Dlouhodobě ji zajímají mezi-prostory a mezní prostory, což se projevuje i v práci s různými médii. Procesuálnost a nepředvídatelnost výsledku je základem jejího přístupu. Především ve spoluvytvářených dílech pracuje s performativním výrazem a zvukem. Od roku 2017 pravidelně spolupracuje s Eliškou Perglerovou. Kromě volné tvorby se věnuje vědecké a pedagogické činnosti. Spolupracuje s VŠUP a NGP.
  • Eliška Perglerová vystudovala sochařství a monumentální tvorbu na AVU. Ve své tvůrčí práci se pohybuje mezi sochou, instalací, performance či happeningem. Vytrvale se věnuje rozličným průzkumům úzkostí, osobních strachů, ale také otázce koncentrace. V roce 2016 založila s Ivetou Čermákovou Galerii Jedna hodina. Od roku 2017 pravidelně spolupracuje s Lenkou Kerdovou. Perglerová se také věnuje záchraně starých věcí, hledání pokladů a výrobě experimentálního vína.

PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL


19:00 Lukáš Likavčan: Úvod do komparativní planetologie

Přednáška o představách o naší planetě a jejich politických souvislostech teoretika Lukáše Likavčana.

Ve svém díle Přirozený svět jako filosofický problém Jan Patočka tvrdí, že „problémem filosofie je svět v celku.“ V první části přednášky Lukáš Likavčan představí možnosti interpretace pojmu planety – jednoho z klíčových pojmů, jež se s nástupem ekologické krize antropocénu stává horizontem lidského světa. Tento pojem se dnes rozpadá do minimálně tří navzájem nekompatibilních představ: Globus/Sféra, Gaia a Planeta. Odrážejíce se od analýzy vizuální kultury zobrazování Země jako geofyzikální jednotky je komparativní planetologie jako specifický filosofický žánr nástrojem pro třídění a porovnávání těchto představ, přičemž také odhaluje, jaké politické, umělecké a designové projekty tyto představy informují. Na základě srovnání těchto přístupů pak druhá část přednášky představí vlastní intepretaci pojmu planety jako podloží pro politické, umělecké a designové intervence, jež se můžou stát vektorem přicházejícího post-antropocénu.

  • Lukáš Likavčan je teoretik a výzkumník. Ve své praxi osciluje mezi akademickou činností, uměním a dizajnem, a zpracovává témata politické ekologie, filosofie technologií a vizuálních kultur. Studoval filosofii a humanitní environmentalistiku na Masarykově univerzitě a sociologii na Boğaziçi University. Výzkumně působil na Wirtschaftsuniversität Wien, The Hong Kong Polytechnic University a BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht. Je také absolventem postgraduálního programu The New Normal na Strelka Institute for Media, Architecture and Design, kde v současnosti působí jako tutor pro teorii.

TERASA


20:30 expan)(collapse & Aras: What is the meaning of it all?

Komunikace zvuků v prostoru a jejich cestování časem.

Realita jako selektivní akt pozornosti a interpretace. Interpretace smyslu formou vnitřního dialogu.
Smysl jako lokální a dočasný fenomén. Smysl jako konfigurace atomů. Zvuková esej dvojice Ester Grohová a Niels Doucet aka expandcollapse & Aras. Zvukový svět, ve kterém má své místo velrybí i chorální zpěv, téměř nepostřehnutelné zvuky přírody, usměrněný tok elektřiny v modulárním systému nebo proud vzduchu v tónech klarinetu.


TERASA


21:30 WIDT: Mentos Gulgendo (PL)

Pod nekonečným vesmírem, abstrakce tónů a transcendentální krása skrz naskrz pronikající strukturou času a prostoru.

Nový projekt polských experimentátorek – sester Antoniny a Bogumiły Nowackých, které společně vystupují pod názvem WIDT. Duo hrající na elektronické varhany vytváří abstraktní, důmyslně utkávánou hudbu v dozvuku velkého třesku.

Mentos Gulgendo je postava fiktivního filosofa – autora teorie o „neškodných šílencích“, kteří vytvářejí krásu, aby destabilizovali racionalitu. Jeho teorie praví, že vesmír byl stvořen reprezentanty kosmického ústavu pro duševně choré. Každý z nich použil ty nejjemnější elektromagnetické vlny k vytvoření pole transcendentální krásy skrz naskrz pronikajícího strukturou času a prostoru.


Za veškerou ochotu a přátelskou spolupráci v rámci příprav upřímně děkujeme Hvězdárně barona A. Krause – DDM ALFA.

Fotografie z akce

Doprovodný program

+ Doprovodný program

Tvárnost paměti | vernisážová cykloprojížďka

Tvárnost paměti | vernisážová cykloprojížďka
› čt 13/8/2020 16:00

Divadlo 29 | GAMPA | veřejné prostory města

Vernisážová cykloprojížďka po dočasných instalací ve veřejném prostoru Pardubic. Kola s sebou!

INSTALACE ~ SITUACE ~ MÍSTA

Jan Dudešek (CZ/CH) – Comunite Fresca – Kjetil Kristensen (NO) – Matouš Lipus – Andrea Sobotková & vernisáž třídenní performance Cristiny Maldonado a kol.: Insider v prostorách bývalého hotelu Grand

Cristina Maldonado & kol.: Insider / Odkrývání reality

Cristina Maldonado & kol.: Insider / Odkrývání reality
› pá 14/8/2020 11:00

OC Grand | performance | relativita

Třídenní performativní intervence realizovaná v bývalém hotelu Grand (nyní OC Grand), představení pro dva diváky, které se pohybuje na pomezí virtuální a fyzické reality. Nutná registrace (sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, +420 732 436 722)Performace trvá 70 min., začátky ve dnech 14.–16. srpna 2020 vždy v těchto časech: 11:00 / 12:30 / 15:30 / 17:00.

GAMPIŠTĚ

GAMPIŠTĚ
› po 17/8/2020 09:00

GAMPA | příměstský tábor | relativita

Výtvarné prázdninové hřiště pro děti ve věku 3 - 6 let.

Tvárnost paměti: Chrudimka

Tvárnost paměti: Chrudimka
› so 22/8/2020 15:00

Chrudimka | performance | procházka | relativita

Čas splývá po proudu řeky, jejíž koryto zarůstá akustikou ticha, žitého momentu i nelineárního vyprávění.

Filip Jakš, Lenka Kerdová, Eliška Perglerová, Andrea Sobotková, Ladislav Železný a další zvukoví umělci.

Nutná registrace! Více info: info@gmpardubice.cz, 732 436 722

GAMPING

GAMPING
› po 24/8/2020 09:00

GAMPA | příměstský tábor | relativita

Výtvarný příměstský tábor pro děti ve věku 5 - 14 let.

Tvárnost paměti: Hvězdárna

Tvárnost paměti: Hvězdárna
› st 2/9/2020 17:00

Hvězdárna barona A. Krause | festival | koncert | přednáška | relativita

Na pardubické hvězdárně se protíná lokální historie s kosmologií, filosofií a dalšími netušenými vrstvami každodenního života, které se pokusíme akcelerovat během tohoto večera: pohled na hvězdnou oblohu je obrazem minulosti.

Lukáš Likavčan: Introduction to Comparative Planetology – Eliška Perglerová a Lenka Kerdová: Hra na krbíky – WIDT: Mentos Gulgendo (PL) – expan)(collapse & Aras: What is the meaning of it all?

Tvarování paměti / Dny evropského dědictví
› so 12/9/2020 10:00

GAMPA | workshop | relativita

Jak se rodí paměť míst a jak ji převést do hmoty? Otevřená tvůrčí dílna pro děti i dospělé inspirovaná festivalem umění ve veřejném prostoru. Více informací: brezinova@gmpardubice.cz

Komentovaná cyklovyjížďka / Dny evropského dědictví

Komentovaná cyklovyjížďka / Dny evropského dědictví
› so 12/9/2020 14:00

GAMPA | procházka | relativita

Komentovaná cyklovyjížďka po místech, kde se v rámci uměleckého festivalu Tvárnost paměti střetávají příběhy minulosti s aktuální uměleckou interpretací. Sraz u Galerie města Pardubic na Příhrádku. Bicykl s sebou! Více informací: info@gmpardubice.cz

Film a architektura: City Dreamers & Push
› út 29/9/2020 18:00

Divadlo 29 | projekce

Filmový festival Film a architektura je již po několik let neoddiskutovatelnou součástí oslav Mezinárodního dne architektury. Letošní dramaturgický výběr reflektuje aktuální témata a fenomény, jako je například problematika dostupného bydlení nebo architekturu citlivou k životnímu a komunitnímu prostředí. Proč si již nemůžeme dovolit žít ve vlastních městech a kdo za to může? Co je pod povrchem veřejného prostoru, který máme dennodenně na očích?

Den architektury: Město na železnici po 10 letech

Den architektury: Město na železnici po 10 letech
› so 3/10/2020 14:00

Pardubické hl. vlakové nádraží | procházka | relativita

Procházka s stavebním historikem Františkem R. Václavíkem v rámci oslav Dne architektury v Pardubicích. 

Film a architektura: What it Takes to Make a Home & Natura Urbana: The Brachen of Berlin
› so 3/10/2020 19:00

Divadlo 29 | festival | projekce

Od prvního Dne architektury v Pardubicích proběhlo již 9 ročníků, součástí toho desátého je krom tradiční architektonické vycházky také regionální část filmového festivalu Film a architektura. Snímky uváděné v průběhu tohoto večera se snaží hledat odpověď na otázku, zda a jak se mohou stát města lepšími domovy pro nás všechny. Filmové projekci bude od 14:00 předcházet architektonická vycházka věnující se proměně okolí pardubického nádraží. Kompletní informace o oslavách Dne architektury v Pardubicích najdete na www.offcity.cz.

ZRUŠENO | Den architektury: Tvárnost paměti

ZRUŠENO | Den architektury: Tvárnost paměti
› út 6/10/2020 18:00

Divadlo 29 | beseda | relativita

Diskusí k tématu umění, paměti a veřejného prostoru jsme plánovali uzavřít stejnojmenný festival. Po zvážení všech pro a proti jsme se kvůli nepříznivé epidemiologické situaci rozhodli diskusi odložit na jaro 2021. O náhradním termínu budeme včas informovat.