Revoluce

Revoluce nemusí být jen o velkých gestech, násilných převratech a krvavých povstáních, ale také o dlouhodobých (osobních či společenských) procesech a nových pohledech vedoucích ke změnám. Uchopme ji jako přeměnu, jako reakci na aktuální stav jedince, komunity i světa, či jako příležitost odhalit existující nerovnosti a odstranit přetrvávající stereotypy.

V rámci programu připravovaného na rok 2021 je naším cílem zaměřit se na realizaci projektů, které představí modely fungování a možné role a podoby galerijní instituce v dnešní společnosti, a to jak na osobní, lokální, nadregionální, tak i mezinárodní úrovni. Chceme vědomě stavět na své "měkké síle" a schopnosti ovlivňovat konstrukci sociálního prostředí a kulturních identit a prostor galerie přeměnit v jisté laboratorní prostředí, v němž bude analyzována a převracena jeho vlastní funkce a status.

Rokem 2021 a tématem revoluce zároveň uzavíráme tříletý cyklus, jenž prostřednictvím připravených výstav a dalších projektů nahlížel možné výklady pojmů resilience (2019) a relativita (2020). Program předchozích dvou let proto můžeme vnímat jako prolog k "revoluci", respektive "revoluci" chápat jako symbolický epilog celého cyklu. Revoluce je v našem pojetí restartem provedeným nejen s respektem k okolnímu světu, ale i jednoho ke druhému.


VÝSTAVY
›  ČERNÝ BÁVO BÍLEJ BOOMER (14/4–6/6/2021)  ›   KOLIK ZEMĚ ČLOVĚK POTŘEBUJE (23/6–29/8/2021)  › OKO / UCHO (15/9–28/11/2021)   ›  PROLUKY (9/12/2021–27/2/2022)


‹ Zpět na stránku PROJEKTY