červenec 2024
kalendář GAMPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
1 2 3 4

+ Archív výstav

Černý bávo > bílej boomer › 14/4–6/6/2021

Černý bávo > bílej boomer
Černý bávo > bílej boomer

@cernybavobilejboomer

bilejboomer.cz

participující: Tereza Brussmannová, Maria Cavina, Club Fortuna, Veronika Čechmánková, Michaela Doležalová & Linda Procházka, Monika Dorniak, Max Dvořák, Gabriela Flimmelová, Michèle Graf & Selina Grüter, Andrew Hauner, Kurt Havlík, Eliška Havlíková, Marie-Magdalena Kochová, Masha Kovtun, Olga Krykun, Pamela Kuťáková, KudlaWerkstatt, Kateřina Miturová, Martina Nosková, Ondřej Novák, Vojtěch Novák, Pink Flamingos, Kateřina Prokešová, Jack Pryce, Keya Singh, Rustan Söderling, Michaela Spružinová, Stella, Sofie Tobiášová, Ondřej Trhoň, Kateřina Turečková, Jakub Valenta


PROJEKTREVOLUCE 2021


ČERNÝ BÁVO > BÍLEJ BOOMER je úvodním projektem celoročního cyklu Revoluce, v rámci nějž se GAMPA pokouší virtuální i fyzický prostor galerie přeměnit v jisté laboratorní prostředí, v němž bude analyzována a převracena vlastní funkce a status. Tento i následující výstavní projekty se stanou podhoubím pro další umělecké i komunitní aktivity a pro kultivaci veřejného diskursu. Zajímá nás, čím vším, jak, kdy a proč může být městská galerie pro svůj region.

Projekt ČERNÝ BÁVO > BÍLEJ BOOMER je kolektivním kurátorsko-uměleckým projektem Pamely Kuťákové, Vojtěcha Nováka a Maxe Dvořáka, kde se v kulisách autorského environmentu setkávají umělecká díla s kurátorovaným archivem nejrůznějších kulturních produktů (texty, zvuky, fotografie, pohyblivé obrazy) širokého kolektivu tvůrců a tvůrkyň s živou akcí.

Online extenze projektu je přístupná na adrese www.bilejboomer.cz. Obsah stránky složený ze 14 streamovaných videí je zrcadlovým otiskem středobodu výstavy – projekčního stanu.


Nejlepší z možných světů jsme převzali v nejhorším z možných stavů. Všichni jsou smutní a nikdo neví proč. Vidina černýho báva selhává pod tíhou marnosti a zjištěním, že se mají špatně všichni, i ti kteří by si vlastně neměli na nic stěžovat.

Se zaujetím jsme pozorovali hedonismus pozdního kapitalismu a než jsme stihli si ho dostatečně osvojit robustní kombinací drog a zdánlivě osvobozené sexuality, rozplynul se starý dobrý transatlantický způsob života na prach. Všichni se postupně zavřeli doma a nikdo nemá na nic energii ani peníze.

Sebeorganizace by byla skvělá, pokud by jí někdo byl vůbec schopen. Nabídka stabilních povolání odtává rychleji než tolik oblíbené ledové příkrovy a principy gig-economy se propsaly do všech sfér života. Co jiného nám zbývá, než bědovat a posílat si desetivteřinové indexy reality. Na fňukání ale není čas – takhle se k té plné automatizaci a penězům zdarma nikdy nedohrabeme.

Správní liberálové dávají palec nahoru právu rozhodovat o vlastním těle a nenarozeném plodu, rozhodne-li se ale někdo prodávat svoje nahé fotky na internetu, tak i volnomyšlenkáři v péřovce Patagonia zbystří a trochu se zamračí, jestli je to ještě v pořádku. Jako obvykle se snažíme dohnat obraz něčeho, co mezitím prošlo zásadní proměnou. Nakolik se zkušenost sex workera liší od někoho, kdo stráví celý svůj produktivní život (pro něj/ní zcela nesmyslnou) prací pro Amazon, zůstává bolestivou otázkou. Jak říká jeden mudrc na Twitteru: “dudes will say they don't respect a woman if she sells her body and then they join the military” [týpci nedokážou respektovat ženu která se prodává a pak jdou a vstoupí do armády]. Udržovat se v podrevolučním stavu myšlenkou, že čtyřicetihodinový pracovní týden v kanceláři je symbol důstojnějšího života víc než ”nudes” prodávané za 10 dolarů na měsíc, není produktivní.

Homes is where the hatred is – home is filled with pain [kde nenávist, tam je domov – který je plný bolesti], parafrázoval newyorský básník a proto-rapper Gil Scott-Heron jeden z prvních rodinně-motivačních citátů home is where the heart is [kde je láska, tam je domov], jehož vyšívaná provedení zcela jistě visela nad mnohými dveřmi bytů, ve kterých se přišla policie vysmát oběti domácího násilí.


Za finanční podporu děkujeme: Státní fond kultury ČR, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát města Pardubic
Mediální partneři: Artikl, FlashArt, Artmap, Kapitál 
Spolupráce: Jedefrau.org, FAMU

-----

Dokumenty ke stažení

TZ_Cerny_bavo_bilej_boomer_GAMPA.docx

Fotografie z výstavy

Doprovodný program

+ Doprovodný program

Černý bávo > bílej boomer

Černý bávo > bílej boomer
› st 14/4/2021 19:00

GAMPA | vernisáž | Revoluce

Vernisáž první výstavy cyklu REVOLUCE.

Struktura instalace je pojata jako dočasná síť pro uchování a distribuci obsahů v uzavřeném okruhu, jejíž hierarchie, strukturování a způsob čtení obsahů je úzce spjaté s architekturou sítě. Tyto obsahy pak svébytnou formou rovněž distribuuje webová stránka bilejboomer.cz, která bude uvedena v den vernisáže.

VIP Meat & Greed I.

VIP Meat & Greed I.
› so 22/5/2021 14:00

GAMPA | komentovaná prohlídka | Revoluce

První ze dvou chystaných termínů komentovaných prohlídek výstavy ČERNÝ BÁVO > BÍLEJ BOOMER. Výstavou vás provede kurátorský kolektiv ve složení Max Dvořák, Pamela KuťákováVojtěch Novák. Výstava bude tento den otevřena až do 20:00. Kapacita galerie je omezena, proto Vás prosíme o včasnou rezervaci jednoho ze dvou časů prohlídky.

VIP Meat & Greed II.

VIP Meat & Greed II.
› so 5/6/2021 14:00

GAMPA | festival | komponovaný pořad | Revoluce

Speciální víkendový program k příležitosti zakončení výstavy ČERNÝ BÁVO > BÍLEJ BOOMER. Komentované prohlídky, poslední možnost shlédnutí výstavy, přednášky, koncert, DJ, občerstvení. Všichni jsou VIP. Vstupné je zdarma.