+ Aktuální program

Proluky › 9/12–27/2

Proluky
Proluky

Catherine Radosa (FR/CZ), Jaroslav Varga (SK/CZ)

kurátorka: Kateřina Štroblová


PROJEKTREVOLUCE 2021


Dějiny nejsou neměnné; ačkoliv samotné události změnit nemůžeme, náš úhel pohledu je změnit může. Procházíme permanentním obracením dějin a hodnot, kterých bychom si měli považovat – je to celkem vysvětlitelné, neboť k tomu dochází vždy se změnou režimu, kdy se kromě pomníků boří i pohled na dějiny. To jsou slova předního českého historika Františka Šmahela, jež naznačují neustálou proměnu paradigmatu nazírání historických narativů.

K přehodnocování pohledu na určitou epochu docházelo v dějinách neustále; dnešní globalizovaná doba však jakoby přinesla rychlejší a radikálnější požadavky na změnu reflexe historie, související s postkolonialistickým diskurzem a emancipací nejrůznějších hnutí a menšin.

Koncept výstavy Proluky je založen na ideové konvergenci díla Catherine Radosy a Jaroslava Vargy, spočívající v odhalování fyzických i symbolických stop minulosti. Oba umělci zkoumají tyto relikty minulých časů a dob z hlediska kolektivní paměti a mechanismů jejího ukládání. Česko-francouzská umělkyně Catherine Radosa (*1984) pracuje především v médiu videa. Zaměřuje se na průnik situací, s nimiž se setkává nebo je sama vytváří. Zabývá se pamětí, její přítomností v určitém místě v daném čase: dokumentuje, pozoruje a „čte“ místo pomocí jeho historie a stop v něm otištěných. Zpochybňuje vztah jednotlivce a společnosti, geografické a sociální hranice, dějiny a identitu.

Tématem prací Jaro Vargy (*1982) je město a jeho proměna, přetváření či elementy zániku. Pracuje s historií, ale vždy ji propojuje, konfrontuje a reflektuje se současností, kterou zasazuje do širšího dějinného rámce. Zkoumá současné vnímání města a život v něm, vytváří urbánní mapy míst zanikajících, existujících i nově vytvářených. Zachycuje aspekt zániku a deformace místního kontextu a podoby nakládání s jeho odkazem. Vargovy práce jsou site-specific, reagující na kontext, historii a symboliku daného místa. Catherine Radosa i Jaroslav Varga tak reflektují aktuální potřebu proměny historických narativů, jejich neustálé opakování i chybné interpretace, ukotvené ve sdílených kulturních kódech.


Za finanční podporu děkujeme: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát města Pardubic
Mediální partneři: Artikl, FlashArt, Artmap, Artyčok

Doprovodný program

+ Doprovodný program

Proluky / Interstices & Passepartout Duo (IT)

Proluky / Interstices & Passepartout Duo (IT)
› čt 9/12 18:00

GAMPA | vernisáž | Revoluce

Zahájení poslední z výstav cyklu Revoluce, kterou pro GAMPU připravila kurátorka Kateřina Štroblová. Kurátorský koncept je založen na ideové konvergenci díla Catherine Radosy a Jaroslava Vargy, spočívající v odhalování fyzických i symbolických stop minulosti. Oba umělci zkoumají tyto relikty minulých časů a dob z hlediska kolektivní paměti a mechanismů jejího ukládání. Na vernisáži vystoupí italská umělecká dvojice Passepartout Duo (Nicoletta Favari, Christopher Salvito)

Vánoční blešírek 2021
› so 11/12 13:00

Art Space NOV | Atlas Forem | Divadlo 29 | GAMPA | Mixage | Pardubickej Lajf | Východočeská galerie v Pardubicích | divadlo pro děti | koncert | workshop

Těch, kteří dosud neměli možnost poznat tradiční Vánoční blešírek na vlastní kůži, je bezesporu proklatě málo. Ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. A proto: náš Blešírek je útulná sluj, jež vás ochrání před atakem vánočního shonu, úklidů a pečení; na Blešírku naleznete (až na drobné výjimky) veškeré nezbytnosti, kterých se vám nedostávalo; na Blešírku se potkáte s přáteli, tvůrci, kutily, umělci, a to bez složitého domlouvání (na Blešírek totiž míří zásadně všichni); na Blešírku si gurmetsky pochutnáte i užijete hutného kulturního programu pro malé i velké.