červenec 2024
kalendář GAMPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
1 2 3 4

+ Archív výstav

Proluky › 9/12–27/2/2022

Proluky
Proluky

Catherine Radosa (FR/CZ), Jaro Varga (SK/CZ)

kurátorka: Kateřina Štroblová


PROJEKTREVOLUCE 2021


Dějiny nejsou neměnné; ačkoliv samotné události změnit nemůžeme, náš úhel pohledu je změnit může. Procházíme permanentním obracením dějin a hodnot, kterých bychom si měli považovat – je to celkem vysvětlitelné, neboť k tomu dochází vždy se změnou režimu, kdy se kromě pomníků boří i pohled na dějiny. To jsou slova předního českého historika Františka Šmahela, jež naznačují neustálou proměnu paradigmatu nazírání historických narativů.

K přehodnocování pohledu na určitou epochu docházelo v dějinách neustále; dnešní globalizovaná doba však jakoby přinesla rychlejší a radikálnější požadavky na změnu reflexe historie, souvisejícími s postkolonialistickým diskurzem a emancipací nejrůznějších hnutí a menšin.

Koncept výstavy je založen na ideové konvergenci díla Catherine Radosy a Jaroslava Vargy, spočívající v odhalování fyzických i symbolických stop minulosti. Oba umělci zkoumají tyto relikty minulých časů a dob z hlediska kolektivní paměti a mechanismů jejího ukládání.

Proluka je vyprázdněným místem, mezerou po minulé situaci, která může být znovu zaplněna. Instalace Colonne / Révolution zachycuje v trojprojekci neustálý koloběh monumentu. Období revoluční Pařížské komuny je ve Francii stále problematickým obdobím, podobně jako u nás například období socialismu: docházelo a dochází k jeho reinterpretaci, tabuizaci či marginalizaci.

Vendômský sloup, vztyčený Napoleonem jako upomínka vítězství u Slavkova, byl po šedesáti letech od vztyčení, během povstání Komuny, odstraněn jakožto pomník barbarství, falešné slávy a popření mezinárodního práva (v tomto procesu se, mimo jiné, angažoval umělec Gustave Courbet). Po pádu Komuny bylo však rozhodnuto o jeho opětovném vytvoření a vztyčení. Monument v cyklické proměně, závislý na ideologickém podhoubí dané epochy. Stále se opakující re-voluce.

Boření monumentů dob minulých jde vždy ruku v ruce se společenskou změnou. Aktuálně se nacházíme v bouřlivém ikonoklastickém období, kdy se k zemi hroutí nejen památníky protagonistů rasové nerovnosti. Monumenty ztrácejí svou funkci, a mnohdy se stávají přebytečným elementem veřejného prostoru, který je převrstvuje.

Symbolická vlákna historie se – často obtížně - rozplétají, aby se dále spojovala v nové verze a interpretace. „Bohatým bral a chudým dával“ je zlidovělou, až mytickou frází rámující historický obraz jedné z nejvýraznějších postav slovenských dějin, Juraje Jánošíka.

FU JA RA reflektuje vědomou devalvaci a nadbytečnou popularizaci elementů slovenské kultury. Pro přiblížení slovenského prostředí zástupům turistů průvodci často označují Jánošíka absurdními příměry jako „slovenský Robin Hood“ či připodobňují fujaru k didgeridoo, čímž přispívají k tomu, že se z lokálních tradic stává pokroucený, anekdotický narativ. S dobovým, plně zromantizovaným ideálem národního zbojníka nakládá rovněž první slovenský celovečerní hraný film z roku 1921, který stereotypně nevykresluje pouze hlavního hrdinu, ale ilustruje rovněž dobovou situaci, včetně antisemitských postojů.

Catherine Radosa i Jaroslav Varga tak reflektují aktuální potřebu proměny historických obsahů, jejich neustálé opakování i chybné intepretace, ukotvené ve sdílených kulturních kódech.

Česko-francouzská umělkyně Catherine Radosa (*1984) pracuje především v médiu videa. Zaměřuje se na průnik situací, s nimiž se setkává nebo je sama vytváří. Zabývá se pamětí, její přítomností v určitém místě v daném čase: dokumentuje, pozoruje a „čte“ místo pomocí jeho historie a stop v něm otištěných. Zpochybňuje vztah jednotlivce a společnosti, geografické a sociální hranice, dějiny a identitu.

Tématem prací Jaro Vargy (*1982) je město a jeho proměna, přetváření či elementy zániku. Pracuje s historií, ale vždy ji propojuje, konfrontuje a reflektuje se současností, kterou zasazuje do širšího dějinného rámce. Zkoumá současné vnímání města a život v něm, vytváří urbánní mapy míst zanikajících, existujících i nově vytvářených. Zachycuje aspekt zániku a deformace místního kontextu a podoby nakládání s jeho odkazem. Vargovy práce jsou site-specific, reagující na kontext, historii a symboliku daného místa.


Za finanční podporu děkujeme: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát města Pardubic
Mediální partneři: Artikl, FlashArt, Artmap, Artyčok

-----

Dokumenty ke stažení

Plán výstavy Proluky

Fotografie z výstavy

Doprovodný program

+ Doprovodný program

Proluky / Interstices & Passepartout Duo (IT)

Proluky / Interstices & Passepartout Duo (IT)
› čt 9/12/2021 18:00

GAMPA | vernisáž | Revoluce

Zahájení poslední z výstav cyklu Revoluce, kterou pro GAMPU připravila kurátorka Kateřina Štroblová. Kurátorský koncept je založen na ideové konvergenci díla Catherine Radosy a Jaroslava Vargy, spočívající v odhalování fyzických i symbolických stop minulosti. Oba umělci zkoumají tyto relikty minulých časů a dob z hlediska kolektivní paměti a mechanismů jejího ukládání. Na vernisáži vystoupí italská umělecká dvojice Passepartout Duo (Nicoletta Favari, Christopher Salvito)

Vánoční KORZO blešírek 2021

Vánoční KORZO blešírek 2021
› so 11/12/2021 13:00

Art Space NOV | Atlas Forem | Divadlo 29 | GAMPA | Mixage | Pardubickej Lajf | Východočeská galerie v Pardubicích | blešák | divadlo pro děti | workshop

Těch, kteří dosud neměli možnost poznat tradiční Vánoční blešírek na vlastní kůži, je bezesporu proklatě málo. Ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. A proto: náš Blešírek je útulná sluj, jež vás ochrání před atakem vánočního shonu, úklidů a pečení; na Blešírku naleznete (až na drobné výjimky) veškeré nezbytnosti, kterých se vám nedostávalo; na Blešírku se potkáte s přáteli, tvůrci, kutily, umělci, a to bez složitého domlouvání (na Blešírek totiž míří zásadně všichni); na Blešírku si gurmetsky pochutnáte i užijete hutného kulturního programu pro malé i velké.

R̶o̶d̶i̶n̶n̶á̶ s̶t̶ř̶e̶d̶a̶:̶ O̶t̶i̶s̶k̶y̶ m̶i̶n̶u̶l̶o̶s̶t̶i̶

R̶o̶d̶i̶n̶n̶á̶ s̶t̶ř̶e̶d̶a̶:̶ O̶t̶i̶s̶k̶y̶ m̶i̶n̶u̶l̶o̶s̶t̶i̶
› st 19/1/2022 10:00

GAMPA | workshop | Revoluce

PRO NEMOC ZRUŠENO | Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit.

Otisk je něco, co i malé dítě hned od svého narození za sebou začne zanechávat. Vznikají a zůstávají po nás stopy, které připomínají, jací jsme.

S̶e̶n̶i̶o̶r̶s̶k̶ý̶ p̶á̶t̶e̶k̶:̶ V̶y̶š̶i̶j̶ s̶i̶
› pá 21/1/2022 10:00

GAMPA | workshop | Revoluce

PRO NEMOC ZRUŠENO | Dílna pro tvůrčí babičky a dědečky. Naším heslem je: věk je jen číslo.

Stejně tak, jak Jaro Varga proplétá korbáčiky ve své instalaci na výstavě Proluky, tak my si vyzkoušíme proplétat barevné bavlnky a vyšívat s nimi tradiční slovenské vzory.

Tvůrčí neděle: Stopy minulosti

Tvůrčí neděle: Stopy minulosti
› ne 23/1/2022 15:00

GAMPA | workshop | Revoluce

Víkendová dílna (nejen) pro děti, ale i pro jejich rodiče a další dospěláky, kteří se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama.

Tvůrčí dílna nám představí práci a myšlení umělce Jara Vargy na výstavě Proluky. Dílna bude probíhat přímo s autorem, který nám představí, co prostřednictvím svého umění zkoumá a odhaluje a v čem a jestli vůbec jsou podle něj pro nás důležití hrdinové.

Autorská komentovaná prohlídka

Autorská komentovaná prohlídka
› čt 27/1/2022 17:00

GAMPA | komentovaná prohlídka | Revoluce

Komentovaná prohlídka výstavou Proluky, která Vám přiblíží kontext vzniku jednotlivých děl i celé instalace. Výstavou nás provede kurátorka výstavy Kateřina Štroblová společně s vystavujícími autory Catherine Radosou a Jarem Vargou. 

Rodinná středa: Otisky minulosti

Rodinná středa: Otisky minulosti
› st 16/2/2022 10:00

GAMPA | workshop | Revoluce

Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit.

Otisk je něco, co i malé dítě hned od svého narození za sebou začne zanechávat. Vznikají a zůstávají po nás stopy, které připomínají, jací jsme.

Seniorský pátek: Vyšij si

Seniorský pátek: Vyšij si
› pá 18/2/2022 10:00

GAMPA | workshop | Revoluce

Dílna pro tvůrčí babičky a dědečky. Naším heslem je: věk je jen číslo.

Stejně tak, jak Jaro Varga proplétá korbáčiky ve své instalaci na výstavě Proluky, tak my si vyzkoušíme proplétat barevné bavlnky a vyšívat s nimi tradiční slovenské vzory.

Tvůrčí neděle: Projekce a památníky

Tvůrčí neděle: Projekce a památníky
› ne 20/2/2022 15:00

GAMPA | workshop | Revoluce

Víkendová dílna (nejen) pro děti, ale i pro jejich rodiče a další dospěláky, kteří se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama. Stavění a bourání památníků, úvahy nad místy, která jsou k tomu vhodná, a navrhování vlastních monumentů.

Přepište dějiny

Přepište dějiny
› pá 25/2/2022 18:00

GAMPA | diskuse | přednáška | Revoluce

Novinář a rozhlasový dokumentarista Martin Groman a historik Michal Stehlík jsou autory podcastu Přepište dějiny, v němž diskutují témata dějin ve veřejném prostoru, politiky a médií. Na sklonku roku 2021 publikovali stejnojmennou knihu, která ze zmiňovaného podcastu vychází. 

Hranice. Co chtějí? Co chceme? / dokumentární divadlo

Hranice. Co chtějí? Co chceme? / dokumentární divadlo
› ne 27/2/2022 18:00

GAMPA | dernisáž | diskuse | divadlo | Revoluce

Inscenované čtení reportážních textů a osobních výpovědí jednotlivých aktérů dění: migrantů, obyvatel zóny výjimečného stavu, těch, kdo pomáhají, těch, kdo odmítají pomáhat, pohraničníků a policistů, převaděčů a agentů – s cílem představit a pochopit situaci v širších kontextech – bez snahy kohokoliv hájit nebo kritizovat.