červenec 2024
kalendář GAMPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
1 2 3 4

UZAVŘENO | GAMPA hledá kustoda / kustodku – produkční
› 26. 7. 2021

+ Aktualita

UZAVŘENO | GAMPA hledá kustoda / kustodku – produkční

GAMPA hledá posilu do svého týmu. Hledáme nového kolegu/novou kolegyni, který/která rád komunikuje, z pozice hlavního kustoda/hlavní kustodky bude zpřístupňovat galerii veřejnosti a který / která nám bude cennou oporou v přípravách a realizacích našich výstav a projektů. 

Nabízíme práci na plný úvazek v inspirujícím, přátelském a pečujícím kolektivu. Uzávěrka přihlášek je 13. srpna 2021. Nástup možný od září 2021. 

 


Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace, zahrnující multižánrové kulturní centrum Divadlo 29 a GAMPU – Galerii města Pardubic, vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Kustod–kustodka / produkční Galerie města Pardubic


Stručný popis pracovní činnosti:

 • kustodská služba v galerii (úterý až pátek), návštěvnický servis
 • poskytování informací, dozor ve výstavních expozicích
 • koordinace služeb externích kustodů / kustodek (zejména víkendy), evidence jejich docházky
 • zaškolování externích kustodů / kustodek, jejich kontrola a péče o ně
 • prodej publikací a propagačních předmětů galerie, zajišťování a koordinace komisního prodeje
 • spolupráce na zajištění instalací, deinstalací a transportu děl a instalačního materiálu (mj. zajišťování brigádníků na výpomoc, komunikace s dodavateli) a výpomoc v době instalací a deinstalací
 • dílčí spolupráce na administraci projektů (např. podklady pro granty a jejich vyúčtování)
 • dílčí spolupráce na administraci webových stránek, PR
 • spolupráce na organizačním zajištění vernisáží, doprovodných a edukativních galerijních programů
 • zajištění pravidelné distribuce tištěných propagačních materiálů galerie
 • organizace cateringu (např. vernisáže) a zajišťování nákupů drobného materiálu
 • koordinace úklidových služeb ve výstavních prostorách

Předpoklady a požadavky na uchazeče:

 • dokončené střední vzdělání s maturitou
 • základní orientace v oboru a zkušenost s galerijním provozem je přínosem
 • praxe v oblasti galerijního provozu vítána
 • základní počítačová gramotnost
 • spolehlivost, svědomitost, občanská a morální bezúhonnost
 • schopnost komunikace v anglickém jazyce
 • řidičský průkaz sk. B vítán
 • dobré komunikační schopnosti

Nabízíme:

 • zajímavou a různorodou práci v oblasti kultury a současného umění, v přátelském a pečujícím prostředí
 • platové podmínky odpovídající pracovnímu zařazení (do 24 000 Kč měsíčně)
 • pravidelnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • 5 dní indispozičního volna za rok
 • stabilitu příspěvkové organizace

Předpokládaný nástup: září 2021


Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení
 • místo trvalého pobytu, doručovací kontaktní adresu, telefon, e-mailové spojení
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL (v případě e-mailové přihlášky přiložte sken, originál výpisu z evidence Rejstříku trestů pak přinesete osobně v den pohovoru)
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění (v případě e-mailové přihlášky přiložte sken prohlášení, jeho originál pak přinesete osobně v den pohovoru)

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Jméno a příjmení
Datum narození
Vlastnoruční podpis

 • datum a podpis uchazeče

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku k výběrovému řízení včetně všech příloh doručte do 13. 8. 2021 na e-mailovou adresu sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, případně poštou (rozhoduje podací razítko pošty) na adresu:

MgA. Šárka Zahálková, manažerka galerie
Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace
Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice

nebo osobně do Galerie města Pardubic, Přihrádek 5, Pardubice v průběhu otevírací doby tj. úterý až neděle 10:00–12:00 a 13:00–18:00.

Email či obálku označte záhlavím: „Výběrové řízení – Kustod–kustodka / produkční Galerie města Pardubic“, v případě obálky doplňte rovněž (NEOTVÍRAT). V 

Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů. S případnými otázkami se obracejte na Šárku Zahálkovou, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722.

Předpokládaný termín pohovorů bude ve dnech 17. 8. a 19. 8. 2021.

Další aktuality

+ Další aktuality

GAMPA vyhlašuje výběrové řízení na kurátorský projekt pro rok 2025

GAMPA vyhlašuje výběrové řízení na kurátorský projekt pro rok 2025

GAMPA otevírá v rámci připravovaného výstavního programu pro rok 2025 výběrové řízení, určené nezávislým kurátorům*kám či kolektivům a jejich výstavním projektům. Koncepce výstavy není tematicky vymezena. Přijímáme výstavní projekty zaměřující se na prezentaci vizuálního a performativního umění jak ve světových tak i lokálních kontextech. Chceme dát příležitost kurátorským řešením, která mají především za cíl přiblížit současné tendence v umění širší veřejnosti města Pardubic. I s rokem 2025 tak navazujeme na naše dlouhodobé směřování, jehož cílem je realizovat projekty reflektující aktuální otázky a témata rezonující ve společnosti a uměleckém světě.

Pulsar v rámci ART-IN-RES v GAMPĚ

Pulsar v rámci ART-IN-RES v GAMPĚ

Ve dnech 24. až 27. května 2024 v rezidenčním ateliéru GAMPY pobývali a pracovali kurátor, tanečník a choreograf Honza Malík, choreografka Kateřina Stupecká a skladatel Jakub Rataj. V rámci své krátké rezidence se zaměřovali na makro a mikro dramaturgii nově vznikajícího projektu KMENY. Jejich tvůrčí pobyt v rámci programu ART-IN-RES byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy, Ministerstva kultury ČR a Nové sítě z. s.

GAMPA hledá PR / produkční/ho

GAMPA hledá PR / produkční/ho

GAMPA hledá nového kolegu či kolegyni na pozici PR / produkční galerie.

Nabízíme práci na plný úvazek v inspirujícím, přátelském a pečujícím kolektivu. Uzávěrka přihlášek je 1. června 2024. Předpokládaný nástup je od července 2024 nebo dle dohody.

GAMPA bude mít nového programového ředitele

GAMPA bude mít nového programového ředitele

Ve středu 20. března 2024 proběhlo výběrové řízení na pozici programové ředitelky/ředitele GAMPY. Devítičlenná výběrová komise hodnotila celkem pět uchazeček a uchazečů, kteří splnili podmínky pro výběrové řízení. Jako nejvhodnější pro pozici programového ředitele galerie byl vybrán umělec a kurátor MgA. Vojtěch Novák.

GAMPA hledá lektor(k)y příměstských táborů 2024

GAMPA hledá lektor(k)y příměstských táborů 2024

Umělci & umělkyně, lektoři & lektorky, hledáme vás! Máte rádi děti, nebojíte se s nimi hrát, postarat se o ně, společně fantazírovat a vytvářet nové světy? 

Zveme vás o letních prázdninách do Pardubic! Tvořit radost, hru a dobrodružství po dobu pěti pracovních dní.

 

Flashart: Uvažování o alternativních systémech v budově z cihel a betonu

Flashart: Uvažování o alternativních systémech v budově z cihel a betonu

Časopis FlashArt publikoval text Niny Moravcové, která se ve svém kritickém komentáři zamýšlí o jedné z významných kulturních událostí loňského roku, a to otevření areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Ve svém hodnocení se zaměřuje na architektonickou realizaci institucí zaměřených na prezentaci současného umění GAMPY a Gočárovy Galerie.

"Také Artur Magrot v roli architekta výstavy zasáhl do prostoru v jiné rovině, než na jakou jsme zvyklí, když jeho ústřední část pokryl labilní platformou z trojúhelníkových dílců, které se čas od času zhoupnou pod tíhou kroků návštěvníka a vychýlí jeho mysl z oblasti duchovních toulek k vlastní tělesné podstatě. Je to ostatně právě moment cíleného znejistění, jenž GAMPU provází na její cestě už několik let. Ať už jde o přístup k prezentaci současného umění, nebo k otázce, jakou roli umění hraje nebo může hrát v našich životech a zda má potenciál nás někam posunout. Právě otevřenost ve vytrvalém hledání odpovědí na otázky spojené s udržitelností fungování uměleckého provozu a posouvání jeho hranic směrem k otevřené společnosti pro mě vždy byla důvodem, proč považovat GAMPU za jedno z neopomenutelných míst na naší kulturní mapě, ostrov, kde vane čerstvé povětří." Nina Moravcová

Text Niny Moravcové je přečtení zde.

 

UZAVŘENO / Výběrové řízení: Programový ředitel/ka GAMPY

UZAVŘENO / Výběrové řízení: Programový ředitel/ka GAMPY

Centrum pro otevřenou kulturu vyhlašuje výběrové řízení na pozici programové/ho ředitele/ky

Nabízíme práci na plný úvazek v inspirujícím, přátelském a pečujícím kolektivu. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2024. Předpokládaný nástup přibližně v polovině roku 2024 nebo dle dohody.

 

FM Zine: Report z Art's Birthday v GAMPĚ a Divadle 29

FM Zine: Report z Art's Birthday v GAMPĚ a Divadle 29

Anna Baštýřová zaznamenala pro Fullmoonzine.cz pardubickou oslavu 1.000.061. narozenin umění, která se uskutečnila 17. ledna v GAMPĚ a v Divadle 29.

Její reportáž si můžete přečíst a prohlédnout zde.

 

UZAVŘENO / GAMPA hledá technického produkčního / technickou produkční

UZAVŘENO / GAMPA hledá technického produkčního / technickou produkční

GAMPA hledá nového kolegu či kolegyni na pozici technického produkčního či technické produkční galerie.

Nabízíme práci na plný úvazek v inspirujícím, přátelském a pečujícím kolektivu. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2024. Předpokládaný nástup je od 1. března 2024 nebo dle dohody.

 

Artalk: Musíme změnit způsob myšlení

Artalk: Musíme změnit způsob myšlení

Tomáš Svoboda se v komentáři na Artalk.cz věnuje otázce, zda je nová budova galerie vhodná k výstavním účelům.

Článek je k dispozici zde.

Art&Antiques: Kulturní mlýny

Art&Antiques: Kulturní mlýny

Tomáš Klička a Karolína Jirkalová píší kriticky o Automatických mlýnech v listopadovém čísle Art&Antiques. 

Článek je k dispozici zde.

UZAVŘENO / GAMPA hledá koordinátora/koordinátorku provozu

UZAVŘENO / GAMPA hledá koordinátora/koordinátorku provozu

GAMPA hledá nového kolegu či kolegyni na pozici koordinátora či koordinátorky provozu galerie.

Nabízíme práci na plný úvazek v inspirujícím, přátelském a pečujícím kolektivu. Uzávěrka přihlášek je 28. listopadu. Předpokládaný nástup je od 1. ledna 2024 nebo dle dohody.

 

Artyčok.tv report: Mlýnský ostrov

Artyčok.tv report: Mlýnský ostrov

Na Artyčok.tv je k vidění čerstvá reportáž Davida Přílučíka o Mlýnském ostrově.

Videoreportáž k vidění zde.

Respekt: Katedrála mouky, umění a vzdělávání

Respekt: Katedrála mouky, umění a vzdělávání

Jan H. Vitvar píše v Respektu (41/2023) o otevření Automatických mlýnů:

"Gočárova galerie a GAMPA jsou dnes mimo pondělí denně přístupné veřejnosti. Areál Automatických mlýnů byl nicméně renovován tak, aby se do něj lidé dostali nehledě na otevírací dobu veřejných institucí: do kavárny nebo na terasu s luxusním výhledem na historické centrum Pardubic. Města, které sice nikdy nemělo svou vlastní katedrálu, ale odteď ji tak trochu má."

Český rozhlas: Automatické mlýny v Pardubicích se probouzí. Budou žít uměním, vzděláním a kulturou

Český rozhlas: Automatické mlýny v Pardubicích se probouzí. Budou žít uměním, vzděláním a kulturou

Aktualita GAMPA

Redaktorka Naďa Kubínková pro Český rozhlas Pardubice připravila pětidílný seriál o Automatických mlýnech. Seriál k poslechu naleznete zde

GAMPA má podcast: Souostroví

GAMPA má podcast: Souostroví

GAMPA má svůj vlastní podcast! Souostroví je doprovodným programem nadcházející výstavy Mlýnský ostrov a jde podcastovou sérii o spolupráci – ve výtvarném umění, ale i za jeho hranicemi. 

Červené cihly, ubytování pro umělce, otevřeno do náměstí. Galerie v mlýnech má obrysy

Červené cihly, ubytování pro umělce, otevřeno do náměstí. Galerie v mlýnech má obrysy

Poslechněte si reportáž Nadi Kubínkové z Českého rozhlasu Pardubice o nové GAMPĚ v areálu Automatických mlýnů

"Pardubické galeristy čeká velká výzva. Z tradičního výstavního bílého prostoru městskou galerii GAMPA přestěhují mezi stěny z červených cihel. Galerie se už v létě přemístí z Příhrádku do nové budovy v areálu pardubických Automatických mlýnů."

Artikl interview: Nový kulturní organismus v centru Pardubic

Artikl interview: Nový kulturní organismus v centru Pardubic

Aktualita GAMPA

V srpnovém čísle kulturního měsíčníku Artikl vyšel rozhovor šéfredaktorky časopisu Báry Alex Kašparové s Šárkou Zahálkovou o přesunu do areálu Automatických mlýnů. 

Vnímás první výstavu jako reprezentační projekt, který návštěvníkům představí, co GAMPA je nyní a čím bude?

"Určitě je to otestování prostoru z hlediska instalačních a jiných možností. Do jisté míry ano – je to nastínění představy, jak bychom chtěli fungovat do budoucna."  

Automatické mlýny – nový kulturní a společenský středobod východních Čech

Automatické mlýny – nový kulturní a společenský středobod východních Čech

Za šest měsíců se slavnostně otevře nový kulturní a společenský středobod východních Čech – areál Automatických mlýnů. GAMPA v sousedství Gočárovy galerie, Sila a Sféry zde začne novou etapu své existence. Kdo všechno bude spoluutvářet organismus Automatických mlýnů? 

Záznam z konference Kámen – město – papír

Záznam z konference Kámen – město – papír

9. a 10. listopadu 2022 proběhla na půdě GHMP konference k tématu umění ve veřejném prostoru Kámen – město – papír. Záznam z konference je ke shlédnutí zde.

Město není obývák svých zastupitelů. Může být městské umění uměním pro nás?

Město není obývák svých zastupitelů. Může být městské umění uměním pro nás?

Ondřej Horák podává ve svém článku pro Deník N report o konferenci Kámen, město, papír, kterou v rámci programu Umění pro město pořádala ve dnech 9. a 10. listopadu 2022 Galerie hl. m. Prahy. Mezi pozitivními příklady práce s uměním ve veřejném prostoru zde zaznívají také projekty GAMPY. Děkujeme.  

"Fungování Kulturního centra Hraničář vytvořené v dříve zanedbané budově bývalého kina v Ústí na Labem, práce v prostoru města (a řeky) v Pardubicích, které organizuje místní Galerie města Pardubic (GAMPA), nebo třeba plzeňská platforma a portál Pěstuj prostor, zastřešující různé kulturní a komunitní projekty.

Dlouhodobě oceňována je v tomto smyslu práce politiků ve východočeské Litomyšli, která by se v mnohém mohla stát pro Prahu vzorem. I tady nyní ustupují snahy o tradiční vnímání děl ve veřejném prostoru před „měkčím“ uměleckým a komunitním přístupem. Právě takové projekty dovolují lépe začleňovat místní obyvatele do samotného dění a nedělají z nich jen pasivní pozorovatele a konzumenty uměleckých exhibic.

Často jde o snahy malé komunity lidí, která dokáže strhnout a zapojit další skupiny místních obyvatel. Nejde tu o „sochy“ nebo „umělecká díla“ umístěná v prostoru města. Jde tu daleko víc o dialog, kreativní spolupráci, hledání řešení skrze malé úkoly a témata. V tom je možné vidět nejzásadnější změnu ve vnímání toho, čemu jsme si zvykli říkat „veřejný prostor města“." Ondřej Horák

Text je k přečtení zde.

Artikl review: Pauza od účelu, moci a hmotného artefaktu

Artikl review: Pauza od účelu, moci a hmotného artefaktu

Artikl, internetový časopis o současném vizuálním umění, publikoval recenzi Filipa Jakše, jež se věnuje celoročnímu projektu Intermezzo

"Umění se zde také stává nositelem ekologie ve vědeckém slova smyslu – ekologie jako vztahu živočicha a prostředí. A právě takto jednoduše je možné zhodnotit snahu programu Intermezzo – pauza od účelu, moci a hmotného artefaktu. Cílem je být živočichem v prostředí, být s ním srostlý, vnímavý a pokorný." Filip Jakš

Text je k přečtení zde.

 

Artyčok.tv report: Final_Final

Artyčok.tv report: Final_Final

Na Artyčok.tv je k vidění čerstvá reportáž Davida Přílučíka k projektu Final_Final. Děkujeme! 

Videoreportáž k vidění zde.

Vánoční blešírek 2022 – chcete být součástí?

Vánoční blešírek 2022 – chcete být součástí?

Těch, kteří dosud neměli možnost poznat tradiční Vánoční blešírek na vlastní kůži, je bezesporu proklatě málo. Ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. A proto: náš Blešírek je útulná sluj, jež vás ochrání před atakem vánočního shonu, úklidů a pečení; na Blešírku naleznete (až na drobné výjimky) veškeré nezbytnosti, kterých se vám nedostávalo; na Blešírku se potkáte s přáteli, tvůrci, kutily, umělci, a to bez složitého domlouvání (na Blešírek totiž míří zásadně všichni); na Blešírku si gurmetsky pochutnáte i užijete hutného kulturního programu pro malé i velké. Letos se Blešírek uskuteční v  sobotu 10. prosince 2022, a to opět v korzovacím duchu.

Chcete být součástí a prostřednictvím Blešírku (skoro) celému světu představit svá jedinečná dílka, výtvory, či poklady, které vám možná dosloužily, ale jiným ještě udělají radost? Registrujte se prostřednictvím tohoto formuláře. Nejpozději však do 13. listopadu 2022!

HIS Voice review: Simon Whetham má nové album a vystoupil v Pardubicích

HIS Voice review: Simon Whetham má nové album a vystoupil v Pardubicích

Aktualita GAMPA

Recence Jana Krumla na stránkách HIS Voice se vrací k zářijové performance Simona Whethama v pardubické GAMPĚ a představuje i jeho nové album. 

"V tvorbě Simona Whethama je vždy nádherně cítit otisk daného tvůrčího prostoru i postupu a alba jsou tak zároveň jakýmisi dokumenty."  Jan Kruml

Celý článek k přečtení zde.

Artikl interview: Mezičas pro angažovanost

Artikl interview: Mezičas pro angažovanost

Aktualita GAMPA

V zářijovém vydání kulturního měsíčníku Artikl vyšel rozhovor šéfredaktorky časopisu Báry Alex Kašparové s Andreasem Gajdošíkem a Nikolou Brabcovou k jejich projektům, zážitkům a zkušenostem spjatých s Intermezzem

"Koncept projektu Intermezzo mi přijde hrozně fajn, protože vychází ven z běžného galerijního prostoru směrem k prožívání a spolupráci, přesahuje svoji uměleckou bublinu a vtahuje i jiné aktéry než ty z klasicky uměleckého prostředí."  Nikola Brabcová

"... myslím, že pokud bych klízel jako angažovaný občan, chtěl bych uklidit, co nejvíce, pokud jako politik, chtěl bych u toho být co nejvíc vidět, pokud jako vědkyně, chtěla bych toho co nejvíce zjistit, jako podnikatelka bych chtěla co nejvíce vydělat, ale jako angažovaný umělec bych neměl jasné zadání ani kritéria závěrečného hodnocení. Mohl bych uklízet zapomenutá anebo nedoceněná místa, nechat se unášet náladou, pocity, mohl bych uklízet břehy, pečlivě plít vchody vyloučených lokalit, omývat sochy a naslouchat lidem." Andreas Gajdošík

Máme instagram o umění pro veřejný prostor Pardubic

Máme instagram o umění pro veřejný prostor Pardubic

Jedním z gampích témat je také umění pro veřejný prostor. Pořádáme festivaly, realizujeme akce, instalace a happeningy a podporujeme také veřejnou debatu. Nejen proto jsme se rozhodli si založit novou instagramovou stránku uv_pardubice. Sledujte nás i zde!

UZAVŘENO / GAMPA hledá (ještě jednou) produkční/ho

UZAVŘENO / GAMPA hledá (ještě jednou) produkční/ho

Člověk míní, osud mění. Výběrové řízení na produkční/ho v GAMPA proběhlo už na jaře. Poctivě jsme vybírali a prožili několik skvělých setkání – děkujeme! Když bylo vybráno, nemohl ze závažných osobních důvodů náš vysněný produkční nastoupit. Chceme být maximálně féroví a otevření – hledáme tedy znovu. Věříme, že všechno zlé je pro něco dobré a v novou příležitost k tomu pravému, osudovému produkčnímu protnutí.

Nabízíme práci na plný úvazek v inspirujícím, přátelském a pečujícím kolektivu. Uzávěrka přihlášek je 15. srpna 2022. Nástup možný dle dohody. 

 

Flash Art review: Únik z každodennosti běžných výstav

Flash Art review: Únik z každodennosti běžných výstav

V aktuálním čísle časopisu Flash Art – Czech & Slovak Edition (July–September 2022) je publikován text kurátorky Terezy Novákové, který kriticky nahlíží náš celoroční program Intermezzo. 

"Krokem k minimalizaci "jednorázového" materiálu tak instituce jde příkladem, jak dnes prezentovat umělecký výzkum – jako otevřenou platformu s možností výběru adekvátního množství informací, čímž podporuje svobodu rozhodnutí pro vlastní kroky i udržitelnost." 

Text je k přečtení zde.

CED: Směřujeme ke spontánnějším, živějším akcím a projektům

CED: Směřujeme ke spontánnějším, živějším akcím a projektům

Na blogu CED vyšel rozhovor s uměleckým šéfem brněnské platformy Terén Matyášem Dlabem a jejím dramaturgem Lukášem Jiřičkou, ve kterém společně rozebírají spolupráci Terénu a GAMPY v rámci projektu Intermezzo. Čtěte zde.

Jak tvořit v kultuře udržitelně? Panelová diskuze s ministrem kultury a kulturní obcí

Jak tvořit v kultuře udržitelně? Panelová diskuze s ministrem kultury a kulturní obcí

GAMPA společně se Spolkem Skutek, časopisem Artalk, Galerií Hraničář, HaDivadlem, galerií PLATO Ostrava, online televizí Artyčok a Synth Library Praha pořádá debatu k tématu udržitelnosti soudobé kultury. Společná diskuze s ministrem kultury Martinem Baxou, ředitelem slovenského Fondu na podporu umenia Jozefem Kovalčikem a odborníky a odbornicemi z různých kulturních odvětví, která se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2022 od 18:00 v Paláci Akropolis, se bude věnovat přenastavení strukturálního fungování a podpory směrem k udržitelnosti v kultuře (například v otázce grantových komisí a koncepce kulturních a kreativních průmyslů) a s tím také souvisejícímu tématu statusu umělce. Záznam z debaty zde.

Українські художники та художниці, лектори та лекторши, ми шукаємо вас!

Українські художники та художниці, лектори та лекторши, ми шукаємо вас!

Вам подобаються діти, не боїтеся з ними грати, піклуватися про них, разом фантазувати? Запрошуємо вас під час літніх канікул (4-8.7.2022 GAMPing для дітей з України, 3-6 років та 1-5.8.2022 GAMPing для дітей з України, 5-14 років) в Пардубіце! Створювати радість, гру та пригоди протягом п’яти робочих днів. Ми також хотіли б вітати вас у чеській мистецькій спільноті та запропонувати посередництво у контактах чи співпраці з чеськими художниками та художницями.

Artyčok.tv report: Intermezzo

Artyčok.tv report: Intermezzo

Na Artyčok.tv je k vidění čerstvá reportáž Davida Přílučíka ze zahájení projektu Intermezzo. Děkujeme! 

Videoreportáž k vidění zde.

Ukrajina: Kde a jak pomoci?

Ukrajina: Kde a jak pomoci?

S úzkostí sledujeme dění posledních dní a s největší pravděpodobností podobně jako Vy hledáme nejvhodnější cesty, jak vyjádřit solidaritu a aktivně pomoci. Ještě před pár dny by nás nenapadlo, v jak aktuální spojitosti budeme uzavírat výstavu Proluky. Níže najdete pár odkazů na užitečné stránky:

UZAVŘENO | GAMPA hledá produkční/ho

UZAVŘENO | GAMPA hledá produkční/ho

UZAVŘENO | GAMPA hledá posilu do svého týmu. Hledáme nového kolegu/novou kolegyni, který/která se zapojí do příprav a organizačního zajištění našich výstavních projektů, doprovodné dramaturgie a projektů ve veřejných prostorách města.

Nabízíme práci na plný úvazek v inspirujícím, přátelském a pečujícím kolektivu. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2022. Nástup možný od května 2022.

 

GAMPA hledá lektor(k)y GAMPiště 2022

GAMPA hledá lektor(k)y GAMPiště 2022

Umělci & umělkyně, lektoři & lektorky, hledáme vás! Máte rádi děti, nebojíte se s nimi hrát, postarat se o ně, společně fantazírovat a vytvářet nové světy? 

Zveme vás o letních prázdninách (11.–15.7.2022 nebo 15.–19.8.2022) do Pardubic! Tvořit radost, hru a dobrodružství po dobu pěti pracovních dní (od 9:00 do 12:00 každý den).

GAMPA dne 12. 2. 20222 UZAVŘENA

GAMPA dne 12. 2. 20222 UZAVŘENA

Z důvodu nemoci je GAMPA v sobotu 12. února 2021 pro veřejnost mimořádně uzavřena. Děkujeme za pochopení. Vaše GAMPA

Artalk.cz: Nejasné místo umění ve veřejném prostoru

Artalk.cz: Nejasné místo umění ve veřejném prostoru

Architektka Karolína Vojáčková se v komentáři pro Artalk.cz zamýšlí nad současnou diskuzí o pozici umění ve veřejném prostoru u nás. Ve svém článku zmiňuje také aktivity spjaté s pardubickým prostorem a GAMPOU: "Vedle pražského kolosu se svou vlajkovou lodí GHMP, se i menší scény snaží nastavit vhodně svou kulturní politiku veřejného prostoru. Kladné body v celé diskuzi se jistě dají připsat Galerii města Pardubic, která v září tohoto roku svolala Think-tank s celou řadu odborníků a aktérů kolem městského prostředí a umění, a v rámci kulatých stolů se s nimi snažila najít základní nosné body, o které se pak plánuje opřít v definování dalších cílů. Za zmínku stojí například specifikace nejen kurátora věřeného prostoru, ale také pozice koordinátora, což naznačuje snahu definovat jasný systém, který by neštěpil diskuzi ani následnou činnost. Dalším zásadním bodem je snaha popsat možnosti udržitelnosti děl samotných, ale třeba i jejich provozu nebo likvidace."

Celý text je k přečtení zde.

GAMPA v ArtCafé na ČRo Vltava: Co vše se může stát, když divák nepochopí záměr umělce a co s tím mohou dělat galerie?

GAMPA v ArtCafé na ČRo Vltava: Co vše se může stát, když divák nepochopí záměr umělce a co s tím mohou dělat galerie?

Redaktorka pořadu ArtCafé na ČRo Vltava Hanka Malaníková si do studia v pondělí 8. listopadu 2021 k rozhovoru pozvala kritika a publicistu Jana H. Vitvara, Oldřicha Bystřického z Národní galerie Praha a Šárku Zahálkovou z GAMPY. Jan H. Vitvar v pořadu představil svou novou knihu Umění, kterému nikdo nerozumí: Historky z podsvětí výtvarné kultury, diskuse se dále točila kolem zprostředkovávání umění, o tom, že v pořádku se ptát a občas něčemu také nerozumět.

Rozhovor je k poslechu zde.

Vánoční blešírek 2021 – chcete být součástí?

Vánoční blešírek 2021 – chcete být součástí?

Těch, kteří dosud neměli možnost poznat tradiční Vánoční blešírek na vlastní kůži, je bezesporu proklatě málo. Ale jak se říká, opakování je matka moudrosti. A proto: náš Blešírek je útulná sluj, jež vás ochrání před atakem vánočního shonu, úklidů a pečení; na Blešírku naleznete (až na drobné výjimky) veškeré nezbytnosti, kterých se vám nedostávalo; na Blešírku se potkáte s přáteli, tvůrci, kutily, umělci, a to bez složitého domlouvání (na Blešírek totiž míří zásadně všichni); na Blešírku si gurmetsky pochutnáte i užijete hutného kulturního programu pro malé i velké. Letos se Blešírek uskuteční v sobotu 11. prosince 2021 a my máme velikou radost, že do společného blešírkování se k nám po loňské zkušenosti připojují také přemilí sousedi – Pardubickej lajf, studio Mixage, Atlas forem, galerie Art Space NOV a Východočeská galerie v Pardubicích a další místa dosud nepoznaná či nepojmenovaná.

Chcete být součástí a prostřednictvím Blešírku (skoro) celému světu představit svá jedinečná dílka, výtvory, či poklady, které vám možná dosloužily, ale jiným ještě udělají radost? Registrujte se prostřednictvím tohoto formuláře. Nejpozději však do 14. listopadu 2021!

Artyčok.tv report: Oko / Ucho

Artyčok.tv report: Oko / Ucho

„Návštěvníky zveme k tomu, aby zapojili své smysly. To jim pomůže cítit se otevřeně a více se uvolnit.”, vyzývají kurátoři výstavy Oko / Ucho Piotr Sikora a Iza Kaszyńska v magické reportáži Artyčok.tv. Děkujeme!

Videoreportáž k vidění zde.

Artyčok.tv report: Proluky

Artyčok.tv report: Proluky

"Právě téma minulosti, jejího překrývání, přehodnocování monumentů se vine celou výstavou jako ústřední téma", zmiňuje Kateřina Štroblová, kurátorka aktuální výstavy Proluky v reportáži Martina Pfanna pro Artyčok.tv

Videoreportáž k vidění zde.

Artikl review: Aktivace parasympatického nervového systému

Artikl review: Aktivace parasympatického nervového systému

Aktualita GAMPA

V říjnovém vydání kulturního měsíčníku Artikl vyšel text k aktuální výstavě Oko / Ucho

"Můžeme-li si tedy podmanit byliny a dojít skrze ně k vyřešení environmentální krize zřejmě výstava nedokáže, ale v rámci kooperace s mandragorou je jisté, že aktivace parasympatického nervového systému může proběhnout." 

Bára Alex Kašparová

GAMPA ve dnech 15. a 17. října UZAVŘENA

GAMPA ve dnech 15. a 17. října UZAVŘENA

Ohleduplnost a péče o zdraví své i zdraví druhých je v této covidové době velmi důležitá, proto necháváme z důvodu karantény galerii v pátek 15. a v neděli 17. října 2021 zavřenou. Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzkou viděnou. Opatrujte sebe i své blízké! Vaše GAMPA

Urban Atmospheres and Public Art in Poland, Italy, and the Czech Republic

Urban Atmospheres and Public Art in Poland, Italy, and the Czech Republic

Aktualita GAMPA

Ve středu 22. září 2021 proběhne od 15:30 v pražském Skautském institutu přednáška Adama Andrzejewskiho na téma "Atmospheres, Urban Sites, and Metaphysics". V druhé části části představí Šárka Zahálková festival Tvárnost paměti, který GAMPA realizovala v roce 2020. Akce je součástí projektu 4EU+ s názvem „Umění ve veřejném prostoru Polska, Itálie a České republiky“, který pořádají vědci přidružení k Univerzitě Karlově, Varšavské univerzitě a La Statale v Miláně.

Artikl review: Společenský pokrok na paškál

Artikl review: Společenský pokrok na paškál

Aktualita GAMPA

V srpnovém vydání kulturního měsíčníku Artikl vyšla recenze výstavy Kolik země člověk potřebuje

"Jako celek přináší výstava rozmanitou výpověď a nazírání na problematiku, jež člověka provází od chvíle, kdy začal chtít vlastnit. V dílech je zastoupený vztah k přírodě, který je ale zpravidla negativně deformovaný.." 

Bára Alex Kašparová

Artalk.cz review: Nohama zpátky na zem

Artalk.cz review: Nohama zpátky na zem

Ve své recenzi na výstavu Kolik země člověk potřebuje píše její autorka Alžběta Cibulková (Artalk.cz): "Celkově výstava působí příjemným, až hravým dojmem, je přístupná i pro širší veřejnost a může bavit i děti, aniž by ztratila na hloubce. Tomu přispívá ještě pestrobarevná vyšívaná textilie Juliany Höschlové s názvem Mýtina, na níž se objevují různé psychedelické lesní bytosti a duchové. Díky této hravosti a pohádkovosti výstava ztrácí moralizující vyznění a nabízí spíše různorodá, ale vždy citlivá uchopení dané problematiky."

Celá recenze k přečtení zde.

Artyčok.tv report: Kolik země člověk potřebuje

Artyčok.tv report: Kolik země člověk potřebuje

V reportáži Artyčok.tv kurátor Tomáš Knoflíček představuje záměr projektu, jeho kontext a ústřední témata. Vernisáž výstavy vznikla v přátelské spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích, na jejíž pozvání do Pardubic přijel umělec Martin Zet a svou vuvuzelovou tour propojil zámek s výstavou Těsné formy s Příhrádkem. Děkujeme!

Videoreportáž k vidění zde.

Artyčok.tv report: Černý bávo > bílej boomer

Artyčok.tv report: Černý bávo > bílej boomer

Ať už jste aktuální výstavu Černý bávo > bílej boomer již navštívili, nebo se k nám teprve chystáte, doporučujeme Vaší pozornosti čerstvou reportáž internetové televize Artyčok.tv, v níž autorsko-kurátorská trojice Max Dvořák, Pamela Kuťáková a Vojtěch Novák přibližují kontext a detaily vzniku celého projektu.

Videoreportáž k vidění zde.

Respekt: Výstava týdne – Černý bávo > bílej boomer

Respekt: Výstava týdne – Černý bávo > bílej boomer

Černý bávo > bílej boomer jako výstava týdne v časopisu Respekt (22/2021): 

"Projekční stan v útrobách pardubické galerie Gampa osvětluje jediná obrazovka. Pocit, že se právě nacházíme v obýváku, umocňuje výjev, který už několik minut běží v televizi – na videu umělce Jacka Pryce jsou vidět nohy v „domácím oblečení“ a do klína položený mobil, jímž kdosi netečně scrolluje a projíždí si příběhy na Instagramu. „Proboha, vždyť tohle jsem dělala celej poslední rok taky,“ vykřikne jedna z návštěvnic po zhlédnutí záznamu feedu účtu, na němž Pryce sledoval britské celebrity. Výstava Černý bávo > bílej boomer nicméně nezobrazuje pouze žitou realitu uplynulých pandemických měsíců."

GAMPing, GAMPiště a Velká anilabí invaze – přihlašování spuštěno

GAMPing, GAMPiště a Velká anilabí invaze – přihlašování spuštěno

Začínáte s prvními jarními dny přemýšlet o létu a prázninách? Nebojte, máme to stejně... Pravý čas na přihlašování na GAMPí příměstské tábory zdá se nastal. Těšíme se na nejmenší i o něco větší táborníky, připraveno máme celkem pět turnusů (2krát GAMPiště, 2krát GAMPing, 1krát animační tábor). Kompletní informace včetně přihlašovacích formulářů naleznete zde.

A2 minirecenze: Černý bávo > bílej boomer

A2 minirecenze: Černý bávo > bílej boomer

Minirecenze na výstavu Černý bávo > bílej boomer v kulturním čtrnáctideníku A2. „Tvůrci se pod pseudonymy Safe Space Inspector, Never Surprised a Basenji Aficionado s notnou dávkou nadsázky vyjadřují k problémům, jako jsou krize bydlení, iluze individuální odpovědnosti za klimatickou krizi, současné a budoucí formy práce či otázka, jak se uživit uměním; zkrátka problémům blízkým mnohým mileniálům.“  Natálie Drtinová

Celá recenze k přečtení zde.

UZAVŘENO | GAMPA hledá lektor(k)y GAMPiště

UZAVŘENO | GAMPA hledá lektor(k)y GAMPiště

Umělci & umělkyně, lektoři & lektorky, hledáme vás! Máte rádi děti, nebojíte se s nimi hrát, postarat se o ně, společně fantazírovat a vytvářet nové světy? 

Zveme vás o letních prázdninách (12.–16.7. nebo 26.–30.7.) do Pardubic! Tvořit radost, hru a dobrodružství po dobu pěti pracovních dní (od 9:00 do 12:00 každý den).

Flash Art review: Všechno bylo vždycky lepší

Flash Art review: Všechno bylo vždycky lepší

V aktuálním čísle časopisu Flash Art – Czech & Slovak Edition (March–June 2021) vyšla recenze Martiny Fridrichové na výstavu Všechno bylo vždycky lepší.

"Přejet rukou po rytířské zbroji Martina Pondělíčka. Zakusit určité uspokojení při pohledu na dokonale zvládnuté vycházkové hole Tomáše Kurečka. Stanout tváří v tvář sami sobě při pohledu do zrcadel Karímy Al-Mukhtarové, jimiž invazivně prorůstají ženské lokny. Pocítit gejzír emocí u androgynní betonové sochy Matouše Háši. Výstava Všechno bylo vždycky lepší v pardubické galerii GAMPA je jednou z dalších, kde jen fotodokumentace nestačí. Komorní, místy možná až mystická atmosféra výstavy jde ruku v ruce s geniem loci galerie a měla by se prožít.", píše Martina Fridrichová ve své recenzi

GAMPí příměstské tábory

GAMPí příměstské tábory

Těšíme se léto! Pro děti různých věkových kategorií jsme připravili sérii příměstských táborů. Po náročném školním roce stráveném v online prostředí, bez možností fyzického setkávání s pedagogy i svými vrstevníky chceme dětem umožnit kolektivní a tvůrčí práci v bezpečném prostředí. Nabízíme hodnotný program, zábavu i vzdělání a oddech rodičům. Sociálně slabým a znevýhodněným rodinám pak rovněž poskytujeme možnost využít sníženého účastnického poplatku. Více informací naleznete zde.

Atlas forem – nový výstavní prostor v centru Pardubic

Atlas forem – nový výstavní prostor v centru Pardubic

Máme radost! V historickém jádru Pardubic vznikla nová galerie současného umění zaměřená především na lokální scénu. Jelikož jde o koncept galerie ve výloze, vystavené projekty bude možné si prohlížet a kochat se jimi bez ohledu na karanténu. Jako první se v galerii Atlas forem v Kostelní ulici 104 představí Nela Houserová se svou site specific instlací Mycelární zahrada. K vidění od pondělí 5. dubna 2021 do konce měsíce.

Jak to znělo? Radiodokument Filipa Jakše na Čro Vltava

Jak to znělo? Radiodokument Filipa Jakše na Čro Vltava

GAMPA doporučuje k poslechu radiodokument Filipa Jakše, který vznikl v souvislosti s přípravou festivalu Tvárnost paměti a který se věnuje vzpomínce Jana Dudeška na zmizelý jez na řece Chrudimce. K poslechu v archivu Českého rozhlasu Vltava.

„Zmizelý jez s malou vodní elektrárnou připomínal malou Eiffelovku,“ vzpomíná Jan Dudešek. Místo, kde trávil své dětství, zvuk, který ho provázel po celý život v roce 1974 navždy zmizely. Radiodokumentární kompozice vyvolává vzpomínky a znovu oživuje místo.

"Vzpomínkou můžeme prostor proměnit na místo. Místo je prostor, kterému přiřkneme duši. Místo je naším myšlenkovým konstruktem, který není ani objektivní, ani není zcela subjektivní. Má vlastnosti, má charakter, který můžeme hodnotit, ale představa místa je důsledek naší manipulace." Filip Jakš

Z Relativity do Revoluce

Z Relativity do Revoluce

Aktualita GAMPA

Výstavou Všechno bylo vždycky lepší jsme uzavřeli cyklus s názvem Relativita, dalším projektem (Černý bávo bílej boomer) se již přesouváme do Revoluce. Ta v našem podání ale nebude něčím násilným, nýbrž procesem hledání nových pohledů, jež mohou vést ke změnám. Výstava Všechno bylo vždycky lepší byla bohužel po celou dobu svého trvání z důvodů pandemické situace pro veřejnost uzavřena. Průběžně jsme ji však zprostředkovávali různými dostupnými cestami (např. krátkým dokumentem, na sociálních sítích apod.). Projekt jsme uzavřeli vydáním katalogu, který kromě fotodokumentace obsahuje texty kurátorek Daniely Kramerové a Barbory Hájkové. 

Knihu nabízíme k prodeji za 80 Kč, objednat a vyzvednout (po předchozí e-mailové domluvě: info@gmpardubice.cz) si ji můžete přímo u nás.

GAMPA na Artalk: Skrze galerii pečujeme o veřejný prostor

GAMPA na Artalk: Skrze galerii pečujeme o veřejný prostor

Aktualita GAMPA

Artalk se v rámci série rozhovorů mapujících progresivní galerijní instituce a iniciativy mimo centra sešel také s týmem GAMPY. O otázkách aktuální situace zavřených galerií, vystavování současného umění v regionu, o spolupráci galerií a muzeí a o budoucnosti naší galerie v rekonstruovaných Automatických mlýnech s Šárkou Zahálkovou, Nikolou Březinovou a Kateřinou Jirsovou hovořil teoretik umění Václav Šafka.

Vzpomínka na léto v šité vazbě

Vzpomínka na léto v šité vazbě

Aktualita GAMPA

Další kniha je světě! Katalog stejnojmenného festivalu současného umění ve veřejném prostoru Tvárnost paměti přináší nejen dokumentaci realizovaných dočasných instalací a akcí, jež se v průběhu léta a podzimu 2020 uskutečnily, ale zamýšlí se též na nad rolí soudobého umění v tvarování paměti. Kniha je kompletně v českém a anglickém jazyce a obsahuje texty teoretiků umění Filipa Jakše a Václava Šafky, historika Čeňka Pýchy a kurátorky festivalu Šárky Zahálkové.

Knihu nabízíme k prodeji za 200 Kč, objednat a vyzvednout (po předchozí e-mailové domluvě: info@gmpardubice.cz) si ji můžete přímo u nás. Knížka je také k dostání v knihkupectví Artmap.

GAMPA v lednovém ArtCafé

GAMPA v lednovém ArtCafé

Aktualita GAMPA

GAMPA hostem na Vltavě!

25. ledna byli hosty lednového ArtCafé kurátorka Daniela Kramerová, umělkyně Karíma Al-Mukhtarová, umělec Martin Pondělíček i programová ředitelka galerie Šárka Zahálková. O nové výstavě Všechno bylo vždycky lepší (pro veřejnost zatím uzavřené) poslouchejte záznam zde

Pokřtili jsme knihu Phi

Pokřtili jsme knihu Phi

Aktualita GAMPA

Reprezentativní publikace Phi je vyvrcholením výstavního triptychu výtvarné umělkyně Gabriely Těthalové a kurátorky Evy Skopalové. Nejedná se pouze o výstavní katalog, nýbrž o komplexnější náhled na abstrakce v malbě. Místo veřejného křtu, který měl být rovněž dernisáží výstavy Apokatastasis & Fuga per canonem, jsme k uvedení knihy natočili krátké video. Úryvky z publikace v prostorách v galerie četly Gabriela Těthalová a Eva Skopalová.

Knihu nabízíme k prodeji za 250 Kč, objednat a vyzvednout (po předchozí e-mailové domluvě: info@gmpardubice.cz) si ji můžete přímo u nás.

Publikace je k dostání také v knihkupectví Artmap.

O tom, jak si držet optimistickou mysl

O tom, jak si držet optimistickou mysl

Aktualita GAMPA

Počínaje pátkem 18. prosince 2020 jsou dveře většiny muzeí a galerií, včetně těch našich, opět uzavřeny. Každý jistě pochopí, že ve chvílích takových zjištění, je těžké udržet si optimistickou mysl. Pozitivní smýšlení je však třeba i přes veškeré nástrahy bytí podporovat. Ač nás velmi mrzí, že stávající projekt umělkyně Gabriely Těthalové a kurátorky Evy Skopalové Apokatastasis & Fuga per canonem je již podruhé předčasně uzavřen, máme velkou radost, že jej shrne a doprovodí reprezentativní publikace, kterou oficiálně představíme počátkem nového roku. Na zmiňovanou výstavu pak navážeme přehlídkou Všechno bylo vždycky lepší, kterou symbolicky uzavřeme cyklus Relativita. Věříme a doufáme na brzkou viděnou!

GAMPA znovu otevře veřejnosti 3.12.

GAMPA znovu otevře veřejnosti 3.12.

Aktualita GAMPA

S radostí oznamujeme, že GAMPA znovu otevře veřejnosti již tento čtvrtek v 10h. Výstava byla dočasně uzavřena z důvodů vládních opatření souvisejících s pandemickou situací. Konečně můžete navštivit výstavu umělkyně Gabriely Těthalové a kurátorky Evy Skopalové Apokatastasis & Fuga per canonem a také náš nový dětský koutek. Těšíme se na viděnou!

Reportáž Artyčok.tv: Tvárnost paměti

Reportáž Artyčok.tv: Tvárnost paměti

Aktualita GAMPA

Letně podzimní ohlédnutí Artyčok.tv za festivalem umění pro veřejný prostor města Pardubic. Pro Artyčok.tv natočil Jan Vidlička.

Artikl review: Do nekonečna počátečním bodem

Artikl review: Do nekonečna počátečním bodem

Aktualita GAMPA

V listopadovém vydání kulturního měsíčníku Artikl vyšla recenze na výstavu Apokatastasis & Fuga per canonem

"Výstava Apokatastasis & Fuga per canonem je mnohavrstevnatým projektem, který dokáže zaujmout svou neobvyklou vizualitou, vtáhnout skrze instalaci a v neposlední řadě otevřít prostor pro rozjímání nad historickým kontextem tvůrčích forem..." 

Bára Alex Kašparová

GAMPA dočasně uzavřena

GAMPA dočasně uzavřena

Aktualita GAMPA

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se zvýšeným výskytem koronaviru SARS-CoV-2 je GAMPA od 12. října 2020 až do odvolání uzavřena. Vývoj situace je v tuto nepříznivý, a proto těžko říci, zda nucená uzavírka bude prodloužena i po 3. listopadu 2020, kdy je ohlášeno ukočení nouzového stavu. Galerii pro Vás otevřeme, jakmile to bude možné a o veškerých programových změnách Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení a buďte zdrávi!

Artalk o festivalu Tvárnost paměti: Svieži vietor v Pardubiciach

Artalk o festivalu Tvárnost paměti: Svieži vietor v Pardubiciach

Aktualita GAMPA

Online magazín Artalk.cz publikoval rezenci na festival Tvárnost paměti

„Zahálková sa v rámci festivalu sústreďuje na tému pamäte vo vzťahu k verejnému priestoru. Poukazuje, že neexistuje jeden ústredný naratív, ale že s každým dotknutým miestom súvisia rôzne uhly pohľadu a tie závisia od toho, kto jeho príbeh interpretuje.“

Dávid Gabera, Artalk

Celá recenze je k přečtení zde.

Artikl review: Rituál záchrany budoucnosti

Artikl review: Rituál záchrany budoucnosti

Aktualita GAMPA

V zářijovém vydání kulturního měsíčníku Artikl vyšla recenze na výstavu. Screengazer a požár na obloze. 

"Rozhodnutí otevřít výstavní prostory nejmladším tvůrcům, kteří aspirují na to stát se umělci, je pro instituci krok, jehož cestu buduje odvaha, důvěra, ale především zvídavá zvědavost a touha nahlédnout, kam se současné umění vlastně ubírá." 

Bára Alex Kašparová

GAMPA v ArtCafé na Vltavě: Jde nám o cílené pozitivní vykolejení

GAMPA v ArtCafé na Vltavě: Jde nám o cílené pozitivní vykolejení

Aktualita GAMPA

Ve středu 19. srpna 2020 byli hosty ArtCafé Českého rozhlasu Vltava kurátorka Šárka Zahálková a umělci Matouš Lipus a Kjetil Kristensen. Společně s redaktorkou Jitkou Kostelníkovou si povídali o festivalu Tvárnost paměti, Pardubicích i o umění pro veřejný prostor. Záznam celého ArtCafé si můžete poslechnout zde.

Výsledky výběrového řízení na kurátorské projekty pro rok 2021

Výsledky výběrového řízení na kurátorské projekty pro rok 2021

Aktualita GAMPA

Na výběrové řízení na výstavní projekty roku 2021 zareagovalo celkem 8 kurátorů, kurátorek či autorských týmů. Všechny přihlášky byly náležitě prostudovány a prodiskutovány členy umělecké rady GAMPY, zástupci galerijního týmu a zastřešující organizace. Ze zaslaných výstavních konceptů se komise rozhodla pro tři projekty. Všem účastníkům výběrového řízení upřímně děkujeme za čas a snahu, kterou přípravám svých záměrů věnovali!

Prázdninové příměstské tábory

Prázdninové příměstské tábory

Aktualita GAMPA

Na prázdninové měsíce připravujeme příměstské tábory pro malé i větší výtvarníky a objevitele: dva turnusy galerijního kempování pro děti ve věku 5–14 let, dva týdny umělecky hravých dopolední pro děti od 3 do 6 let a v neposlední řadě příměstský tábor plný animace a filmových triků. Více se dozvíte zde

GAMPA vyhlašuje výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2021

GAMPA vyhlašuje výběrové řízení na kurátorské projekty pro rok 2021

Aktualita GAMPA

Revoluce nemusí být jen o velkých gestech, násilných převratech a krvavých povstáních, ale také o dlouhodobých (osobních či společenských) procesech a nových pohledech vedoucích ke změnám. Uchopme ji jako přeměnu, jako reakci na aktuální stav jedince, komunity i světa, či jako příležitost odhalit existující nerovnosti a odstranit přetrvávající stereotypy.

V rámci programu připravovaného na rok 2021 je naším cílem zaměřit se na realizaci projektů, které představí modely fungování a možné role a podoby galerijní instituce v dnešní společnosti, a to jak na osobní, lokální, nadregionální, tak i mezinárodní úrovni.

Uzávěrka podání přihlášek je 15. června 2020.

UZAVŘENO / Výběrové řízení – správce sociálních sítí GAMPA & DIVADLO 29 (externista – spolupráce na živnostenský list)

UZAVŘENO / Výběrové řízení – správce sociálních sítí GAMPA & DIVADLO 29 (externista – spolupráce na živnostenský list)

Aktualita GAMPA

Hledáme do svých řad nadšence do umění, kultury a komunikace! Pracovník by měl dokázat sladit téma výstav, koncertů, představení a dalších programů s vyzněním sociálních sítí a komunikovat multižánrový program, který se v GAMPĚ i Divadle 29 odehrává.

UZAVŘENO / GAMPA hledá lektor(ky) GAMPiště

UZAVŘENO / GAMPA hledá lektor(ky) GAMPiště

Aktualita GAMPA

Hledáme umělkyně, umělce, lektorky a lektory, kteří mají rádi děti, nebojí se si s nimi hrát, postarat se o ně, společně fantazírovat a vytvářet nové světy, a to po dobu po sobě jdoucích pěti pracovních dní, vždy od 9 do 12 hodin.

Vyrobte si s námi svého Sníčka

Vyrobte si s námi svého Sníčka

Aktualita GAMPA

Mrzí nás, že se se zavřením galerie zrušily oblíbené tvůrčí dílny. Prostřednictvím ilustrovaných návodů pro malé i velké se vám to alespoň trochu pokusíme vynahradit. Pro začátek si s námi vyrobte svého Sníčka.

ZAVŘENO

ZAVŘENO

Aktualita GAMPA

GAMPA je od 13. března 2020 až do odvolání uzavřena. O alternativním programu, aktuálním provozu a dalších změnách Vás budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích (FB, INSTAGRAM). Děkujeme za pochopení a buďte zdrávi!

Relativita – výstavní cyklus 2020

Relativita – výstavní cyklus 2020

Aktualita GAMPA

Současná kurátorská koncepce GAMPY je založena na práci v celoročních výstavních cyklech, které propojuje téma reagující na aktuální a často velmi palčivé děje protínající skrz naskrz dnešní společnost a které nabízí možnosti vícevrstevnatého nahlížení a výkladu. Po tématu resilience v roce 2019 se v roce 2020 stává propojujícím mottem relativita a jeho umělecká artikulace v různých kontextech. Naším cílem je prostřednictvím výstav a jejich doprovodných programů vytvořit a zprostředkovat co nejcelistvější – současný, avšak srozumitelný pohled podněcující další přemýšlení a uvažování nad zmiňovaným termínem.

GAMPA v ArtCafé

GAMPA v ArtCafé

Aktualita GAMPA

Šárka Zahálková jako host ArtCafé pro Český rozhlas Vltava.

GAMPA v ArtZóně

GAMPA v ArtZóně

Reportáž v České televizi o výstavě Mluvící ryba se nemůže nadechnout.

Mají Pardubice právo na své prázdno?

Mají Pardubice právo na své prázdno?

Recenze výstavy na Artalk.cz

Galerie posílá návštěvníky za uměním do přírody

Galerie posílá návštěvníky za uměním do přírody

Prázdno x Naplnění na Českém rozhlasu Pardubice.

Budoucí podoba Gampy

Budoucí podoba Gampy

Článek o novém zázemí městské galerie v Automatických mlýnech.