září 2023
kalendář GAMPA
28 29 30 31 1

Sbohem a Příhrádek › pětidenní oslava konců i začátků
› st 12/4/2023 10:00

+ Akce

Sbohem a Příhrádek › pětidenní oslava konců i začátků

Po jedenácti letech na Příhrádku se GAMPA loučí se svým výstavním útočištěm v blízkosti pardubického zámku. Od září nás již hledejte v areálu rekonstruovaných Automatických mlýnů v sousedství Gočárovy galerie a dvou nových institucí Sféry a Nadace Automatické mlýny.

S vědomím této změny jsme v minulém roce s projektem Intermezzo vykročili z galerie ven a společně se spolupracujícími umělkyněmi a umělci, kurátorkami a kurátory i s Vámi podnikali poutě, zkoumali okolní živé i neživé prostředí a zaměřili se na péči o komunitu a vztahy kolem nás. Ohledávali jsme hranice toho, čím vším může galerie současného umění pro své město být.

Loučení je pro nás naplněno radostí, nikoliv sentimentem. Připomínáme si některé z projektů, které během roku s Intermezzem vznikly, hostíme však i dosud neviděné audiovizuální experimenty. Těšíme se na všechny známé i neznámé tváře.

Sbohem a Příhrádek a na viděnou na Mlýnském ostrově během slavnostního otevření ve dnech 29. září – 1. října 2023.


středa 12. dubna 2023


10:00–12:00 Rodinná středa: Přesun › workshop

Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit.

Vstupné: 50 Kč / rodič + dítě, každé další dítě 25 Kč
Kontakt: Nikola Březinová, brezinova@gmpardubice.cz, +420 608 209 897

18:00 Velká pardubická – nejnáročnější koňský závod v Evropě (utrpení a velký byznys) › diskuse

V rámci několika příspěvků a následné nekonfrontační diskuse bude představen vztah mezi lidmi a koňmi. I když koně nejsou součástí každodennosti u většiny z nás, tento vysoce hierarchický vztah vytvářel lidské dějiny. Skrze historický vhled navážeme na současnost a ukážeme si některé ukryté ekonomické aspekty Velké pardubické a problematiku dostihů obecně. Následně se přeneseme do utopické budoucnosti a ukážeme si, jakými způsoby je možné vztah lidí a koní napravit tak, aby se blížil více vzájemné empatické spolupráci bez vykořisťování.

Diskuse je jedním z výstupů projektu Denisy Langrové (Výzkum a žití mezidruhových utopií). Moderátorkou večera bude Tereza Špinková, teoretička umění, publicistka a doktorandka na Katedře environmentálních studií na Masarykově univerzitě v Brně, kde se zabývá vztahem lidských a mimolidských bytostí v kontextu současného umění.

Hosté: Barbora Hunčovská (historička, specializuje se mimo jiné na dějiny zvířat a lidsko-zvířecích vztahů), Lenka Rážová (zajímá se o welfare koní, vztahy ve stádě, komunikaci mezi jedinci, proces adaptace koní na prostředí a člověka), Vojtěch Ondráček (zabývá se politickou filosofií sportu se zaměřením na jeho kritickou teorii)


čtvrtek 13. dubna 2023


15:00–18:00 Hana Kokšalová: Pardubický tarot › workshop výroby karet k věštění městské budoucnosti

Minulost, přítomnost, budoucnost. Co ta slova znamenají? Co se skrývá ve hvězdách? Co se skrývá v ulicích? Odpoledne plné hravé magie a úvah nad budoucností pro kohokoli ve věku 10+.

Čeká nás procházka Pardubicemi, při které se pokusíme hledat typické znaky minulosti a budoucnosti v našem okolí. Tyto znaky budeme zaznamenávat fotoaparáty našich mobilních telefonů. V galerii poté budeme z těchto fotek tvořit koláže. Z koláží pak vytvoříme pár kusů tarotových karet, kterým vymyslíme vlastní význam. Workshop povede Hana Kokšalová, která v rámci svého Ateliéru budoucnosti v říjnu loňského roku pro GAMPU připravila sérií workshopů vycházejících z principů dokumentárního divadla.


pátek 14. dubna 2023


10:00–12:00 Seniorský pátek: Loučíme se s Příhrádkem › workshop

Dílna pro tvůrčí babičky a dědečky. Naším heslem je: věk je jen číslo.

Vstupné: 50 Kč, nutná rezervace
Kontakt: Nikola Březinová, brezinova@gmpardubice.cz, +420 608 209 897

16:00–17:00 Hana Kokšalová: Kolektivní věštění pardubické budoucnosti › performance

Nejste si jistí, jak se bude budoucnost Pardubic ubírat? Jaké klíčové momenty, místa, symboly, situace, jevy, aktéři mají v danou chvíli největší váhu? Zeptejte se karet! Společné tarotové čtení nám poskytne prostor pro debatu nad lokální budoucností. Karty byly vyrobeny během workshopů ve spolupráci se zúčastněnými osobami.

Tarotovým čtením provází Hana Kokšalová, jedna z participujících umělkyň programové vrstvy Můžem vám pomoct?

17:00 Martin Zetová: V kolik se stmívá? › performance

Akce zakončuje roční projekt (Místa, kde člověk porušil zemský povrch, aby to, co nalezne, použil), během kterého se pohyboval v okolí Pardubic, prozkoumával charakter příměstské krajiny a konkrétních míst, do jejichž podoby se v průběhu času výrazně propsala lidská činnost. Z nasbíraných materiálů umělec postupně vytvářel v prostorách galerie instalace a objekty, jejichž forma se průběžně proměňovala vlivem dalších intervencí i díky zásahům návštěvníků. Zetova závěrečná akce je vrácením děl zpět do původního prostředí a symbolicky uzavře celý proces mapování kulturní krajiny a využívání jejích zdrojů lidmi. Společné přemístění objektů a jejich vhození do Labe bude nejen příležitostí pro sdílení konkrétní zkušenosti, ale také pomyslným předáním toho, co si člověk přivlastnil řece.

19:00 Tim Shaw & Dirty Electronics: Transmission Linesaudio performance

Performativní instalace pro bleskojistky a elektromagnetické spektrum jako cesta nebezpečnou zónou vysokého napětí světla a zvuku.

Bleskojistka čili jiskřiště je zařízení, které chrání elektrická vedení a přístroje před bleskem, případně i před přepětím jiného původu. Ve své performance vytváří Tim ShawDirty Electronics tato zařízení z běžných předmětů jako je kovový šrot, plechové dózy, židle, sudy, kuchyňské náčiní nebo výplet z kola. Předměty jsou zavěšené v prostoru a rozhýbávají se prostřednictvím performativních akcí a mechanismů. Vzniká jiskření a syrový zvuk. Podomácku vyrobené cívky, zvukové obvody a přenosná rádia pak zachytávají radiové vlny emitované touto vysokonapěťovou konstrukcí. Hradbu zvuku doplňuje sekvence blesků, zvonků nebo elektromagnetických pump.

Performance se koná v rámci projektu Electroconnexion 2023 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.

20:00 něco něco & Ima Tevakoncert › Divadlo 29

Kapela něco něco hraje lehkonohý pop s intimními texty. Kapelu tvoří zpěvačka Alžběta Trusinová a Tomáš Tkáč, který kromě zpěvu obstarává také syntezátory a kytaru. Sami sebe vnímají jako elektro-písničkářský projekt, který žánrově plynule přechází mezi barevným (synth)popem, hravou i potemnělou elektronikou až k tanečním plochám.

Ima Teva je atmosferický hudební svět, který dokáže být jak naprosto neústupný a odhodlaný prorazit hlavou zeď, tak i na kost obnažený a bolestivě intimní.

Koncert se koná v rámci projektu Electroconnexion 2023 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.


sobota 15. dubna 2023


14:00–19:00 Principy spolupráce › diskusní odpoledne nejen o tom, co nám přineslo Intermezzo

S projektem Intermezzo jsme vykročili z galerie ven a společně se spolupracujícími umělkyněmi a umělci, kurátorkami a kurátory podnikali poutě, zkoumali okolní živé i neživé prostředí a zaměřili se na péči o komunitu a vztahy kolem nás. V rámci programových vrstev Můžem vám pomoct?, Mimochodem Slučování vrstev jsme ohledávali hranice toho, čím vším může galerie současného umění pro své město být. Během odpoledne se společně s aktéry a aktérkami uměleckých projektů a přítomným publikem pokusíme shrnout a zhodnit, co je za námi a zda a jaká hodnota se v proběhlém dění skrývá. Poodhalíme též roušku tajemna nad naší budoucností v areálu Automatických mlýnů.

Harmonogram: 14:00 Úvodní slovo › 14:15–15:15 O vrstvě Mimochodem (nejen o poutích s Lukášem Gavlovským, Lucií Králíkovou a kurátorkou Lucií Váchovou) › 15:15–15:30 přestávka › 15:30–17:00 O vrstvě Můžem vám pomoct (Marika Smreková, Hanka Kokšalová, Andreas Gajdošík a Nikola Brabcová v diskusi s Martinou Johnovou a Jakubem Adamcem) › 17:00–17:15 přestávka › 17:15–17:45 O vrstvě Slučování vrstev (Final_Final & Matyáš Dlab, Šárka Zahálková) › 17:45–18:15 Kam se to GAMPA vlastně stěhuje? › otevřená závěrečná debata

20:00 LyrArkestra+ › audiovizuální performance

Experimentální kolektiv LyrArkestra+ se opírá o kromobyčejný syntezátor Lyra 8, který v tomto případě slouží novému konceptu interpretace grafických partitur primárně českých a slovenských autorů. Ty jsou nejen zvukově posouvány pomocí moderních elektronických nástrojů, ale organicky je také zapojena jejich výtvarná rovina, která je aktualizována novými i starými médii. Mnohdy desítky let stará díla tak ožívají v nové podobě, adaptované pro současné publikum. LyrArkestra+ si po úvodní fázi svého fungování, kdy interpretoval díla Milana Adamčiaka, zvolil k interpretaci grafické partitury bytostného kreslíře Jana Steklíka (1938–2017).


neděle 16. dubna 2023


15:00–17:00 Tvořivá neděle: Na konec! › workshop

Víkendová dílna (nejen) pro děti, ale i pro jejich rodiče a další dospěláky, kteří se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama. 


Není-li uvedeno jinak, vstupné dobrovolné.

Za finanční podporu aktivit GAMPY a projektu Intermezzo děkujeme statutárnímu městu Pardubice a Ministerstvu kultury ČR.

Fotografie z akce

Doprovodný program

+ Doprovodný program