září 2023
kalendář GAMPA
28 29 30 31 1

Můžem vám pomoct? | Denisa Langrová
› po 12/9/2022 10:00

+ Akce

Můžem vám pomoct? | Denisa Langrová

Koncepty umělkyně Denisy Langrové vycházejí z ekofeministických teorií, environmentálních studií, mezidruhových a nebinárních základů. Zajímají ji průsečíky příběhů lidí a ostatních zvířat, koncept domestikace a jeho možná souvislost s láskou, osobní zkušeností života v globální krizi a kapitalismu. Osobní vnímá jako politické a naopak. Hledá prostory pro konkrétní utopie na počátku apokalypsy. V rámci svého pardubického pobytu bude Denisa pomáhat v péči o zvířata a bude pokračovat ve svém výzkumu aktivit různých subjektů usilujících o empatický přístup k nelidským zvířatům a jejich osvobození napříč historií. 


VÝZKUM A ŽITÍ MEZIDRUHOVÝCH UTOPIÍ


V rámci programové vrstvy Můžem vám pomoct? se Denisa Langrová zapojí do provozu azylu pro týraná a opuštěná zvířata. Bude pomáhat v péči o zvířata a o jejich ubikace a současně bude pokračovat ve výzkumu aktivit různých subjektů usilujících o empatický přístup k nelidským zvířatům a jejich osvobození napříč historií. Na závěr svého pobytu v Pardubicích Denisa připravuje moderovanou diskuzi k tématu Velká pardubická – nejnáročnější koňský závod v Evropě (utrpení a velký byznys).

Denisa Langrová (*1996) je absolventkou bakalářského studiua na UMPRUM v Ateliéru sochařství Edith Jeřábkové a Dominika Langa a současně studentkou magisterského programu Managementu zdraví a welfare zvířat na pražské ČZU. Od října bude paralelně pokračovat v magisterském studiu Ateliéru volného umění III Dominika Gajarského a Michala Pěchoučka na UMPRUM. 

Přestože jsou díla Denisy Langrové často čitelná a ironická, ponechává prostor i pro imaginaci. Práce jsou často založeny na příbězích v nichž volně kombinuje reálné a fiktivní prvky. Vytváří díla, která se pohybují mezi pojmy spekulativní dokument nebo videoesej. Tvůrčí proces Langrové má často podobu alternativního uměleckého výzkumu. Inspiruje se také paralelními studiemi, v nichž vědecká a racionální analýza převažuje. Prostřednictvím umění hledá prostor pro emocionalitu, iracionalitu a narušování paradigmat.

Doprovodný program

+ Doprovodný program