červen 2024
kalendář Centra pro otevřenou kulturu
27 28 29 30 31

Centrum pro
otevřenou kulturu 

Centrum pro otevřenou kulturu je příspěvkovou organizací města. Vzniklo v roce 2018 z multižánrového kulturního a produkčního centra Divadlo 29 a Galerie města Pardubic. Hlavním účelem COK je koncepční uvádění, rozvoj a podpora současného profesionálního i neprofesionálního umění z oblasti performing arts, vizuálního umění a literatury v nejširším pojetí těchto uměleckých pojmů a škále současných názorových proudů v těchto oblastech umění. Svými aktivitami, jejichž účelem není dosahování zisku, organizace usiluje o rozvoj kulturní a umělecké rozmanitosti regionu, o zlepšení kvality života a kulturní gramotnosti jeho obyvatel a o to, aby se umění a kreativita staly organickou součástí života města a regionu.

COK úzce spolupracuje s pardubickými kulturními neziskovkami Taje a Offcity na projektech Filmfuse, Offcity architekti a Ostrovy v pohybu. Centrum každoročně realizuje regionální část festivalů Jeden svět a Tanec Praha.

         

Divadlo 29

Program Divadla 29, které vzniklo v roce 2002, je postaven na několika celoročních projektech (Electroconnexion, Jazzconnexion, Etnoconnexion, Textconnexion, AniLab, výstavní program v Klubu 29), jejichž společným rysem je jasná programová koncepce, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost a aktuálnost. Prostřednictvím jednotlivých programů a projektů Divadla 29 se obyvatelé města a celého regionu mohou pravidelně setkávat s projevy současného či živého umění v  co možná nejširším spektru prakticky všech druhů soudobého uměleckého vyjádření. Součástí aktivit Divadla 29 je i produkční podpora a spolupráce na vzniku nových uměleckých děl, vytváření prostoru pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb.

GAMPA

GAMPA neboli Galerie města Pardubic funguje od roku 2012. Naším cílem je soudobou uměleckou tvorbu přibližovat široké veřejnosti a vytvářet platformu pro diskuzi nad aktuálními uměleckými i společenskými tématy. 

Zaměřujeme se na prezentaci současného českého výtvarného umění v kontextu světových souvislostí. Věříme, že umění může být hybatelem pozitivních změn a dokáže komunikovat aktuální společenská, politická, ekologická i jiná palčivá témata soudobého světa. Orientujeme se na autorské instalace v širokém spektru uměleckých oborů od malby, sochy a grafiky, přes site-specific projekty až po audiovizuální instalace a nová média.

Projekty

-

Programoví partneři

Mediální partneři

Dokumenty a soubory ke stažení

Zřizovací lístina

Zřizovací lístina

cok_zrizovaci_listina.pdf ›

Kontakt

Centrum pro otevřenou kulturu
příspěvková organizace

Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice
IČ: 06495036 / DIČ: CZ06495036
číslo bankovního účtu: 115-5862410217/0100

MgA. Zdeněk Závodný, ředitel organizace

Telefon: +420 777 884 474