+ Archív výstav

PLASTIC HEART › 15/2–14/4/2019

PLASTIC HEART

Juliana Höschlová (CZ), Rudolf Samohejl (CZ/B), David Vojtuš (CZ), Natalia Trejbalová (SK/IT), Mia Goyette (USA/GER)

Kurátorka: Tereza Záchová


PROJEKTRESILIENCE 2019


Jak zahájit malou revoluci?

Denně přemýšlím, co mohu udělat pro lepší společnost. Zahájit malou revoluci? Denně kolem sebe spatřuji lidi, co podléhají… podléhají společenskému diktátu – nový telefon, nový batoh, nový kabát, nové boty, nové, nové... Kdosi nám diktuje, že potřebujeme nové věci. Kdo? Je ona privace čistě lidským údělem? Proč vlastníme tolik věcí? Uvědomuji si maximální nadbytečnost. A to neviditelné se stává teprve skutečnou hrozbou. Jaká může být role umění a práce umělců, pokud jde o řešení globálních problémů, jež se dotýkají budoucnosti? Jednotliví umělci odhalují vrstvy určitých možností, které souvisí s environmentálním dopadem. Ať již umělci zaujímají kritický pohled či poetický postoj, je potřeba vnímat danou problematiku jako celek a zprůchodnit tak cestu vlastnímu aktivismu.

Vzpomínám si, že asi v deseti letech jsem měla ekologickou příručku. Velmi jsem ji milovala a každý den jsem si aktivně vypracovávala nějaký úkol. Můj osobní aktivismus přerostl do takové míry, že jsem podobný přístup vyžadovala i od svého okolí. V příručce se psalo, že jednou nebude voda, což mě vyděsilo, a onu hrozbu jsem vzala smrtelně vážně. Zachraňovala jsem kapky odkapávající z kohoutku. Zalévala jsem pak jimy květiny nebo vyplachovala ústa od zubní pasty. Vzpomínám si, že když se objevily první mikrotenové sáčky, byla moje babička nadšená, nemusela už totiž věci dávat do pytlíků od mouky. Mikrotenové sáčky si ale šetřila a používala je několikrát, než se dočista protrhaly, rozervaly a byly na vyhození. Otázka, že časem nebude voda, zůstala, já vyrostla a má ekologická příručka se někam zakutálela. A mikrotenové sáčky? Prorostly do všední každodennosti.

Moje revolta se odehrávala vždy jen v mé osobní aréně, nikdy jsem neskandovala na barikádách, ani neorganizovala demonstraci, jíž bych ovlivňovala davy. Ovšem bezprostřední okolí jsem se infikovat snažila. Od té doby uplynula řada let – vše se stalo dostupnější, rychlejší, nekvalitnější a mnohem spotřebnější. Můžeme mluvit o kapitalismu, můžeme mluvit i o nové formě feudalismu. Netvrdím, že bychom se měli vrátit na stromy a tím začít hodnoty budovat znovu, od začátku. Ba naopak, číselnou řadu můžeme počítat různými způsoby. Podstatou je krok ke všímavosti a k jeho uvědomění. Více než kdykoliv předtím je třeba se probudit z umělého spánku a začít se aktivně podílet na životě.

Tereza Záchová, kurátorka výstavy

-----

Dokumenty ke stažení

TZ_Plastic Heart.docx × TZ _Otázky klimatické nouze v pardubické městské galerii GAMPA.docx

Fotografie z výstavy

Doprovodný program

+ Doprovodný program

Bellagio Bellagio (IT)

Bellagio Bellagio (IT)
› ne 14/4/2019 19:00

GAMPA | dernisáž | koncert | resilience

Dernisážový koncert a performance Natálie Trejbalové a Mattea Nobile, spolupracující dvojice usazené v italském Miláně. 

Natália Trejbalová: Miniaturní světy

Natália Trejbalová: Miniaturní světy
› so 13/4/2019 10:00

GAMPA | workshop | resilience

Dvoudenní workshop s Natálií Trejbalovou, s jednou z vystavovavých autorek, jehož cílem je poodhalit základy tvorby filmové scény miniaturních rozměrů.

Miroslav Černý: Silou psů
› st 10/4/2019 19:00

GAMPA | autorské čtení | resilience

Zazní jak básnická tvorba z jeho poslední sbírky Silou psů (2017), tak i několik zamyšlení nad postupným mizením starých a čím dál méně používaných jazykových systémů.

Tereza Záchová: kurátorská komentovaná prohlídka & přednáška

Tereza Záchová: kurátorská komentovaná prohlídka & přednáška
› čt 4/4/2019 17:00

GAMPA | komentovaná prohlídka | přednáška | resilience

Komentovaná prohlídka a zamyšlení nad konceptem výstavy spolu s kurátorkou Terezou Záchovou.

Tereza Špinková: Umění a ekologie

Tereza Špinková: Umění a ekologie
› út 2/4/2019 18:00

GAMPA | přednáška | resilience

Co to znamená (a může vůbec existovat) ekologické umění? A jak se umělci ve své práci a životních postojích vyrovnávají s klimatickou změnou a znečištěním planety? Na přednášce konané v rámci výstavy Plastic Hearth načrtne Tereza Špinková možné odpovědi na tyto otázky.

Michal Kindernay: Transformations / Vapors / Melanosis

Michal Kindernay: Transformations / Vapors / Melanosis
› st 27/3/2019 19:00

GAMPA | beseda | koncert | projekce | resilience

Audiovizuální performance Michala Kindernaye a projekce jeho video–eseje, která se zaměřuje na téma exploatace přírodních zdrojů, konkrétně vody.

Nádech – výdech
› ne 24/3/2019 15:00

GAMPA | tvůrčí neděle | resilience

Víkendová dílna pro děti od 4 do 15 let, které se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama.

Staré nebo nové
› pá 22/3/2019 10:00

GAMPA | seniorský pátek | resilience

Dílna pro tvůrčí babičky a dědečky. Naším heslem je: věk je jen číslo.

Igelitové krajiny

Igelitové krajiny
› st 20/3/2019 10:00

GAMPA | Rodinná středa | resilience

Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit.

Juliana Höschlová: Plastic Showroom

Juliana Höschlová: Plastic Showroom
› so 9/3/2019 13:00

GAMPA | workshop | resilience

Juliana Höschlová se ve své tvorbě intenzivně zabývá možnostmi plastového materiálu – konkrétně pracuje s igelitovými taškami, jakožto symbolem chodící reklamy a konzumní solečnosti. Zkoumá jejich limity i potenciál recyklace. Porovnává a kombinuje je s jinými, přírodními materiály; sleduje jejich vzájemný vztah: konflikt, kontrast či jednotu.

Art21: Ecology

Art21: Ecology
› st 27/2/2019 17:00

GAMPA | galerijní kino | resilience

Projekce dokumentárního snímku z produkce newyorské neziskové organizace Art21. Art21 – Umění ve 21. století prostřednictvím svých filmů představuje a zprostředkovává témata a práce osobností současného umění ze Spojených států i odjinud.

Boj s petkama

Boj s petkama
› ne 24/2/2019 15:00

GAMPA | tvůrčí neděle | resilience

Víkendová dílna pro děti od 4 do 15 let, které se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama.

Z plastu jako živé

Z plastu jako živé
› pá 22/2/2019 10:00

GAMPA | seniorský pátek | resilience

Dílna pro tvůrčí babičky a dědečky. Naším heslem je: věk je jen číslo.

RECY – ŘEČI

RECY – ŘEČI
› st 20/2/2019 10:00

GAMPA | Rodinná středa | resilience

Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit.

Vernisáž & Barcode Djs & Yearning Kru / Monofee (UK/TWN, Quantum Natives)

Vernisáž & Barcode Djs & Yearning Kru / Monofee (UK/TWN, Quantum Natives)
› čt 14/2/2019 18:00

GAMPA | koncert | performance | vernisáž | resilience

Nový rok, nová galerijní dramaturgie, zaměřující se na umělecké a kurátorské projekty, které reflektují aktuální děje v soudobé společnosti a představují umění jako možný nástroj změny a společenské reflexe. Ústředním tématem roku 2019 bude resilience, pojem využívaný jak v kontextu psychologickém, sociologickém, urbánním, politickém či environmentálním, který vyjadřuje spojení adaptability a schopnosti pokračovat v rozvoji na kvalitativně vyšší úrovni. Jakou roli může v takovém procesu hrát umění?