Tereza Špinková: Umění a ekologie
› út 2/4/2019 18:00

+ Akce

Tereza Špinková: Umění a ekologie

Co to znamená (a může vůbec existovat) ekologické umění? A jak se umělci ve své práci a životních postojích vyrovnávají s klimatickou změnou a znečištěním planety? Na přednášce konané v rámci výstavy Plastic Hearth načrtne Tereza Špinková možné odpovědi na tyto otázky.

Poslední čtyři roky byly nejteplejší za více než posledních 120 let (tzn. v moderních dějinách meteorologie). Extrémní výkyvy počasí jsou téměř na denním pořádku a kaskádovým způsobem z toho vycházejí dalekosáhlé důsledky pro veškerý život na planetě. V naší krajině je znatelný především nedostatek vody způsobený dlouhotrvajícím suchem v loňském létě a prognózy na letošní rok nevypadají o moc příznivěji. Po celém světě se vedou debaty o možnostech mitigace klimatické změny a adaptace na ní, přesto však velká část společnosti před touto skutečností zavírá oči. Alarmující zprávy od vědců, tedy těch nejpovolanějších, tak často vyznívají naprázdno. Ekologické otázky, ochrana přírody, znečištění planety a možný konec lidstva reflektují i umělci. Jak se vnímání problémů spojených se životním prostředí za posledních 70 let proměnilo? Jakou roli může umění hrát při komunikaci a řešení klimatické změny? Přehledová přednáška se zaměří na české prostředí v kontextu zahraničního umění a soustředit se bude především na díla posledního desetiletí. Naznačí možná východiska umělců, kteří s environmentální problematikou ve své tvorbě zacházejí a pokusí se vymezit s tím související pojmy. Zároveň ukáže možné směry: od politického aktivismu spojeného s úsilím o změnu až po poetičtější vyjádření zaměřené například na přírodu samotnou.

Tereza Špinková po absolvování studií dějin umění na UMPRUM pracovala především pro kulturní a neziskové subjekty. Nejdéle působila v neziskové organizaci Cesta domů, kde stála u zrodu pravidelných dobročinných aukcí. Dále založila a vedla dobročinné obchody Cesta domů a také pracovala jako výtvarná redaktorka ve stejnojmenném nakladatelství. Působila rovněž ve Fotograf Gallery, na Festivalu Fotograf, v rámci spolku Živé město, v Containall o.p.s., Kampusu FFUK Hybernská, INCIEN, Ekumenické akademii a FAMU. Ve své kurátorské praxi pracuje s projekty především v negalerijním prostředí. Každý rok organizuje výstavy v areálu zámku Valeč a od roku 2018 provozuje venkovní projekt Dreamland v pražské Libni. Témata výstav z velké části vycházejí z míst, kde se odehrávají, dotýkají se proměn přírody a (nejen) katastrofické vize budoucnosti. Dále se dlouhodobě věnuje problematice odpadů v environmentálně-společenské rovině a kontextu lokálního i globálního koloběhu nechtěného. Zaměřuje se především na textilní odpad, na facebookové stránce Příliš mnoho textilu upozorňuje na kauzy a problémy s ním spojené. Přispívá do časopisů Fotograf, Material Times, Sedmá generace a na web zajimej.se. V současnosti se zabývá otázkámi environmentální etiky a politické ekologie ve vztahu k umělecké tvorbě.

Doprovodný program

+ Doprovodný program

Bellagio Bellagio (IT)

Bellagio Bellagio (IT)
› ne 14/4/2019 19:00

GAMPA | dernisáž | koncert | resilience

Dernisážový koncert a performance Natálie Trejbalové a Mattea Nobile, spolupracující dvojice usazené v italském Miláně. 

Natália Trejbalová: Miniaturní světy

Natália Trejbalová: Miniaturní světy
› so 13/4/2019 10:00

GAMPA | workshop | resilience

Dvoudenní workshop s Natálií Trejbalovou, s jednou z vystavovavých autorek, jehož cílem je poodhalit základy tvorby filmové scény miniaturních rozměrů.

Miroslav Černý: Silou psů
› st 10/4/2019 19:00

GAMPA | autorské čtení | resilience

Zazní jak básnická tvorba z jeho poslední sbírky Silou psů (2017), tak i několik zamyšlení nad postupným mizením starých a čím dál méně používaných jazykových systémů.

Tereza Záchová: kurátorská komentovaná prohlídka & přednáška

Tereza Záchová: kurátorská komentovaná prohlídka & přednáška
› čt 4/4/2019 17:00

GAMPA | komentovaná prohlídka | přednáška | resilience

Komentovaná prohlídka a zamyšlení nad konceptem výstavy spolu s kurátorkou Terezou Záchovou.

Tereza Špinková: Umění a ekologie

Tereza Špinková: Umění a ekologie
› út 2/4/2019 18:00

GAMPA | přednáška | resilience

Co to znamená (a může vůbec existovat) ekologické umění? A jak se umělci ve své práci a životních postojích vyrovnávají s klimatickou změnou a znečištěním planety? Na přednášce konané v rámci výstavy Plastic Hearth načrtne Tereza Špinková možné odpovědi na tyto otázky.

Michal Kindernay: Transformations / Vapors / Melanosis

Michal Kindernay: Transformations / Vapors / Melanosis
› st 27/3/2019 19:00

GAMPA | beseda | koncert | projekce | resilience

Audiovizuální performance Michala Kindernaye a projekce jeho video–eseje, která se zaměřuje na téma exploatace přírodních zdrojů, konkrétně vody.

Nádech – výdech
› ne 24/3/2019 15:00

GAMPA | tvůrčí neděle | resilience

Víkendová dílna pro děti od 4 do 15 let, které se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama.

Staré nebo nové
› pá 22/3/2019 10:00

GAMPA | seniorský pátek | resilience

Dílna pro tvůrčí babičky a dědečky. Naším heslem je: věk je jen číslo.

Igelitové krajiny

Igelitové krajiny
› st 20/3/2019 10:00

GAMPA | Rodinná středa | resilience

Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit.

Juliana Höschlová: Plastic Showroom

Juliana Höschlová: Plastic Showroom
› so 9/3/2019 13:00

GAMPA | workshop | resilience

Juliana Höschlová se ve své tvorbě intenzivně zabývá možnostmi plastového materiálu – konkrétně pracuje s igelitovými taškami, jakožto symbolem chodící reklamy a konzumní solečnosti. Zkoumá jejich limity i potenciál recyklace. Porovnává a kombinuje je s jinými, přírodními materiály; sleduje jejich vzájemný vztah: konflikt, kontrast či jednotu.

Art21: Ecology

Art21: Ecology
› st 27/2/2019 17:00

GAMPA | galerijní kino | resilience

Projekce dokumentárního snímku z produkce newyorské neziskové organizace Art21. Art21 – Umění ve 21. století prostřednictvím svých filmů představuje a zprostředkovává témata a práce osobností současného umění ze Spojených států i odjinud.

Boj s petkama

Boj s petkama
› ne 24/2/2019 15:00

GAMPA | tvůrčí neděle | resilience

Víkendová dílna pro děti od 4 do 15 let, které se nebojí zkoumat zákoutí a možnosti současného umění i sebe sama.

Z plastu jako živé

Z plastu jako živé
› pá 22/2/2019 10:00

GAMPA | seniorský pátek | resilience

Dílna pro tvůrčí babičky a dědečky. Naším heslem je: věk je jen číslo.

RECY – ŘEČI

RECY – ŘEČI
› st 20/2/2019 10:00

GAMPA | Rodinná středa | resilience

Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit.

Vernisáž & Barcode Djs & Yearning Kru / Monofee (UK/TWN, Quantum Natives)

Vernisáž & Barcode Djs & Yearning Kru / Monofee (UK/TWN, Quantum Natives)
› čt 14/2/2019 18:00

GAMPA | koncert | performance | vernisáž | resilience

Nový rok, nová galerijní dramaturgie, zaměřující se na umělecké a kurátorské projekty, které reflektují aktuální děje v soudobé společnosti a představují umění jako možný nástroj změny a společenské reflexe. Ústředním tématem roku 2019 bude resilience, pojem využívaný jak v kontextu psychologickém, sociologickém, urbánním, politickém či environmentálním, který vyjadřuje spojení adaptability a schopnosti pokračovat v rozvoji na kvalitativně vyšší úrovni. Jakou roli může v takovém procesu hrát umění?