duben 2024
kalendář GAMPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1 2 3 4 5

+ Archív výstav

CZ2: Vize pro budoucnost › 20/4–2/6/2024

CZ2: Vize pro budoucnost
CZ2: Vize pro budoucnost

autoři projektu: studenti a pedagogové The Why Factory (T?F) na BK TU Delft, FA ČVUT Praha, FUA TU Liberec, FA VUT Brno, ARCHIP

kurátoři pardubické reprízy: Winy Maas (T?F na BK TU Delft, NL), Regina Loukotová (ARCHIP, CZ), Šimon Knettig, Daniel Hub, Szymon Rozwalka (VUT Brno, CZ) & tým GAMPY


PROJEKTCHYBA NENÍ OMYL 2024


Náš letošní tématický cyklus zastřešuje motto Chyba není omyl. Prostřednictvím tří výstav se budeme zamýšlet nad chybováním jako přirozenou součástí lidského i nelidského světa, spekulovat nad tím, jaký je rozdíl mezi chybou a omylem, ptát se na to, kdo určuje, co je chybné a co nikoli.

Cyklus zahajujeme projektem, jenž je vyvrcholením a pokračováním mimořádné semestrální práce, na níž se v roce 2022–2023 podílelo více než 150 českých a zahraničních studentů z fakult architektury ČVUT, TU Delft, TU Liberec, VUT Brno a ARCHIP. Tito studenti se pustili do důkladného zkoumání budoucnosti České republiky. Jeho výsledkem je rozsáhlá řada nápadů a projektů s cílem řešit klíčové problémy a potenciály české společnosti.

Projekt CZ2 není jen autorskou expozicí, je především formou manifestu, pozvánky, výzvy připojit se k diskusní platformě, která by umožnila odborné i široké veřejnosti hledat a formovat vizi republiky, regionů a měst a určovat jejich směřování. Otevíráme kritický dialog směrem k architektům, urbanistům, tvůrcům strategických plánů, ale i dalším odborníkům na poli technologií a společenských věd a tážeme se, jak uvažovat jinak o architektuře a veřejném prostoru, přírodní i technické infrastruktuře a společnosti v době klimatických, kulturních, politických a dalších turbulentních změn.

Představujeme (si) budoucnost(i) České republiky

Česká republika, drobná země uprostřed Evropy, často vnímána svými obyvateli jako jedinečný klenot ukrytý za horami, oáza klidu uprostřed neklidného světa, je vpravdě místem s hluboce zakořeněným zakladatelským mýtem, jehož obraz je neustále rozvíjen na mnoha úrovních. Mýtem, který je iracionální fikcí skutečnosti, fikcí, která skrývá strach ze složitosti, proměnlivosti a neurčitosti současného světa. Fikce, kterou lze velmi silně a zřetelně pozorovat i na úrovni architektury a urbanismu. Navzdory tomu, že přechod od socialismu k tržnímu hospodářství měl dalekosáhlé důsledky pro antropogenní prostředí a výrazně zvýšil geopolitický význam této části Evropy, navzdory novým výzvám společným celé planetě, zůstává tento zakladatelský mýtus o ojedinělosti tohoto údolí velmi živý a nezpochybnitelný. Jako každý mýtus pomáhá posilovat pocit sounáležitosti, ale zároveň je silnou brzdou možných proměn.

Naléhavost klimatické krize a nedávné složité geopolitické události však vyžadují okamžitou akci. Potřebujeme nové probuzení, nové naladění, novou vnímavost, bez nichž nemůže vzniknout nové myšlení.

CZ2 nabízí některé z mnoha nápadů, které mohou utvářet budoucí směřování České republiky a její rovnoprávnější, spravedlivější a udržitelnější budoucnost(i). Nejde o jedinou, byť sebelepší, ideální, konečnou vizi, ale o nekonečný soubor, diverzitu idejí. Krajina odlišností, které spolu nebojují, ale jsou schopny koexistovat vedle sebe v tolerantní koláži.

Skrze syntézu akademického, místy vysoce transdisciplinárního, jindy optimisticky naivního, výzkumu, kreativního designu a strategického foresightu, tato sbírka nápadů zobrazených na imerzivní mapě 1/20,000, vytvořené více než 150 studenty v mezinárodní spolupráci 5 škol architektury, představuje potenciální intervence v různých měřítcích a s různými cíli.

Vnímáme CZ2 jako veřejnou platformu k výměně a diskusi nápadů, názorů a snů o budoucnosti(ech), které mohou vzejít z této krajiny. Prvním krokem této platformy je. výstava CZ2, která začala na pražské Fakultě architektury ČVUT, odkud se přesunula do Brna a do Pardubic, aby podnítila diskuse o navrhovaných idejích v regionech. Následovat bude Ostrava a Pražský hrad. Na každé ze zastávek sbíráme názory, které formují další vývoj CZ2 Platformy.


Za finanční podporu děkujeme: Ministerstvo kultury ČR, statutární město Pardubice
Mediální partneři: Artalk.cz, Artikl, Artmap, Artyčok.tv, FlashArt
Spolupráce: ARCHIP, BK TU Delft, FA ČVUT, FAA TUL, FA VUT

Doprovodný program

Program není momentálně k dispozici