září 2023
kalendář GAMPA
28 29 30 31 1

Oko / Ucho & Alan Affichard: Elpmas Series #3
› st 15/9/2021 18:00

+ Akce

Oko / Ucho & Alan Affichard: Elpmas Series #3

Výstavu Oko / Ucho pro GAMPU připravila kurátorská dvojice Iza Kaszyńska, Piotr Sikora. Jde o uměleckou studii probíhajících proměn lidského vnímání reality. Autorský kolektiv se v ní zaměřuje na evoluci lidských smyslů a myšlení, zejména přechod od moderního způsobu vnímání reality (OKO) k méně evidentnímu kanálu (UCHO), který se stává symbolem sjednocení pěti smyslů v jednom. Součástí vernisáže bude zvuková performance Alana Afficharda, francouzského zvukového umělce trvale usazeného v Berlíně.


UCHO, které umožňuje simultánně přijímat multi-podněty, je symbolem transformace vnímání světa a také otevření se vůči mezidruhové komunikaci i úvahám o tom, čím je naše percepce podmíněna a ovlivňována.


Alan Affichard: Elpmas Series #3 / performance

Alan Affichard, francouzský umělec usazený v Berlíně, se ve své tvůrčí praxi věnuje průzkumům možností a limitů ručně vyráběných nástrojů. Název Elpmas Series zastřešuje jeho dlouhodobý projekt, který se odehrává v kontextech rezidenčních pobytů. V rámci nich má možnost objevovat nová místa, věnovat se ohledávání zvuků různorodých prostředí i materiálů a hmot, které z něj vycházejí. Sesbírané zvukové nahrávky pak vedou k improvizovaným partiturám a vzniku nových nástrojů. Výsledné performance či instalace generují soubor, který vyjadřuje implicitní dialog mezi různými vrstvami zvuků.

V červnu 2021, během svého pardubického rezidenčního pobytu organizovaného spolkem Offcity, se mu podařilo vyvinout novou řadu zvukových experimentů vycházejících z termoakustických jevů. Do výstavy Oko / Ucho Alan vstoupí svou dočasnou instalací, kterou aktivuje během živého vystoupení v rámci vernisáže. 16. září pak proběhne řada zvukových workshopů, kde budou moci jejich účastníci experimentovat s vibracemi, amplifikací a materialitou předmětů. Nenechte si tuto příležitost ujít! 


Performance a workshopy Alana Afficharda se konají ve spolupráci s projektem Electroconnexion Divadla 29, spolkem Offcity a Alliance Française de Pardubice.

Fotografie z akce

Doprovodný program

+ Doprovodný program