GAMPA pro školy

 

Smysluplné zážitkové programy pro školní i mimoškolní kolektivy, které žákům i jejich pedagogům pomáhají zprostředkovat právě probíhající výstavu, její kontext a další souvislosti, ale i současné umění jako takové.

Naše programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a po předchozí domluvě je rádi upravíme tak, aby reflektovaly vaše aktuální potřeby.

 

Edukační programy obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii; dále také podporují představivost žáků a dávají jim možnost tvůrčího sebevyjádření. Vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura a Člověk a příroda.

 

CZ2: Vize pro budoucnost & veřejný prostor & spolupráce

CZ2: Vize pro budoucnost


autoři projektu: studenti a pedagogové The Why Factory (T?F) na BK TU Delft, FA ČVUT Praha, FUA TU Liberec, FA VUT Brno, ARCHIP

kurátoři pardubické reprízy: Winy Maas (T?F na BK TU Delft, NL), Regina Loukotová (ARCHIP, CZ), Šimon Knettig, Daniel Hub, Szymon Rozwalka (VUT Brno, CZ) & tým GAMPY

Náš letošní tématický cyklus zastřešuje motto Chyba není omyl. Prostřednictvím tří výstav se budeme zamýšlet nad chybováním jako přirozenou součástí lidského i nelidského světa, spekulovat nad tím, jaký je rozdíl mezi chybou a omylem, ptát se na to, kdo určuje, co je chybné a co nikoli. Cyklus zahajujeme projektem, jenž je vyvrcholením a pokračováním mimořádné semestrální práce, na níž se v roce 2022–2023 podílelo více než 150 českých a zahraničních studentů z fakult architektury ČVUT, TU Delft, TU Liberec, VUT Brno a ARCHIP. Tito studenti se pustili do důkladného zkoumání budoucnosti České republiky. Jeho výsledkem je rozsáhlá řada nápadů a projektů s cílem řešit klíčové problémy a potenciály české společnosti.

Více o výstavě naleznete zde.

Představujeme (si) budoucnost(i) České republiky 


Cílem edukačního programu je zprostředkovat žákům i jejich učitelům architektonickou výstavu s názvem CZ 2: Vize pro budoucnost, která nabízí vhled do více než stovky idejí a nápadů pro možné budoucnosti naší země. Budeme se bavit, bádat a zkoumat, jakým směrem se naše země v dalších letech bude ubírat. Vžijeme se do role městských architektů a zamyslíme se nad možnými budoucnostmi našeho města.

Klíčová slova: budoucnost, spolupráce, architekt, krajina, město

 • Termín: 6. 5. – 30. 5. 2024
 • Cena programu: 750 Kč / skupina
 • Doba trvání programu: MŠ – 1. třída ZŠ 60 minut, 2. třída ZŠ – SŠ 90 minut
 • Místo konání: GAMPA – Galerie města Pardubic, Automatické mlýny, Pardubice Pro koho je program určen? Program je určen pro mateřské, základní, střední a vyšší či vysoké školy, vždy je uzpůsoben dané věkové skupině.
 • Více informací a objednání: Nikola Březinová / brezinova@gmpardubice.cz / 608 209 897

Malá změna, velký význam: Místo ve vašem okolí


Program o umění ve veřejném prostoru Pardubic je zaměřen na to, jak i nepatrná změna může mít velký význam pro místo, ve kterém žijeme, či trávíme čas. Zveme Vás k zamyšlení se nad tím, co a jak mohou dočasné umělecké intervence, společná diskuze, čas věnovaný místu a vnímání jeho potřeb, ve městě změnit. Kde se nachází vaše škola? Chtěli byste v okolí školy něco změnit? Zapojte se do tvůrčí reflexe vámi vybrané lokality a pomozte nám iniciovat malou změnu s velkým významem.

Klíčová slova: veřejný prostor, změna, lokalita, umělecké intervence

 • Termín: 6. 5. – 27. 6. 2024
 • Cena programu: 750 Kč / skupina
 • Doba trvání programu: 90 minut Místo konání: vámi vybrané místo (okolí vaší školy)
 • Pro koho je program určen? Program je určen pro mateřské, základní, střední a vyšší či vysoké školy, vždy je uzpůsoben dané věkové skupině.
 • Více informací a objednání: Nikola Březinová / brezinova@gmpardubice.cz / 608 209 897

SPOLU – TVOŘIT – SPOLU – PRÁCI: výtvarně pohybová dílna


Skrze výtvarně pohybové činnosti kultivovat, posilovat a rozvíjet schopnost spolupráce a respekt jeden k druhému. Výtvarně pohybové činnosti rozpohybovávají naše tělo a propojují tak dva světy, které jsou obvykle považovány za samostatné. Nejedná se o multidisciplinární aktivitu, ale spíše o příležitost znovuobjevit společně jednotu mezi dvěma jazyky: tanec – pohyb a výtvarné vyjádření – malba – kresba. Pojďte si s námi vyzkoušet, kam až nám naše tělo dovolí se na plátně dostat, zažijeme spousty zábavy a legrace, při tom, jak se budeme válet po zemi, ale i skákat do vzduchu.

Klíčová slova: spolupráce, tělo, pohyb, respekt, stopa

 • Termíny: 6. 5. – 27. 6. 2024 (omezené množství termínů, dle možností kapacity sálu Divadla 29)
 • Cena programu: 1500 Kč / skupina (maximální počet 25 žáků / studentů)
 • Doba trvání programu: 3 hodiny
 • Místo konání: sál Divadla 29, Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice
 • Pro koho je program určen? Program je určen pro mateřské, základní, střední a vyšší či vysoké školy, vždy je uzpůsoben dané věkové skupině.
 • Lektorky: Tereza Krejčířová, Barbora Ptáčková, Nikola Březinová
 • Více informací a objednání: Nikola Březinová / brezinova@gmpardubice.cz / 608 209 897

Účastí na edukačním programu souhlasíte s pořízením a zveřejněním vašich fotografií za účelem dokumentace, propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a sociálních sítích Galerie města Pardubic po celou dobu jejich existence.