GAMPA pro školy

 

Smysluplné zážitkové programy pro školní i mimoškolní kolektivy, které žákům i jejich pedagogům pomáhají zprostředkovat právě probíhající výstavu, její kontext a další souvislosti, ale i současné umění jako takové.

Naše programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a po předchozí domluvě je rádi upravíme tak, aby reflektovaly vaše aktuální potřeby.

Školní rok 2020/2021

Každý rok protíná výstavní program konkrétní téma, reagující na aktuální a často velmi palčivé děje soudobé společnosti. Po tématu resilience v roce 2019 se v roce 2020 výchozím mottem stal pojem relativita a jeho umělecká artikulace v různých kontextech. Prostřednictvím výstav a jejich doprovodných programů vytváříme a zprostředkováváme co nejcelistvější spektrum náhledů, a to současným a rovněž srozumitelným jazykem, který podněcuje další dialog a kolektivní uvažování nad stavem dnešní společnosti. Rokem 2021 a tématem revoluce uzavřeme tříletý cyklus. Revoluce je v našem pojetí restartem provedeným nejen s respektem k okolnímu světu, ale i jednoho ke druhému.

Cena programu: 300 Kč / skupina
Místo konání: GAMPA – Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice
Více informací a objednání: Nikola Březinová / brezinova@gmpardubice.cz / (+420) 608 209 897

Jaké výstavy nás čekají ve školním roce 2020/2021?


APOKATASTASIS & FUGA PER CANONEM | projekt relativita

 • 9. října – 29. listopadu 2020 / vernisáž: 8. října 2020
 • Vystavující: Gabriela Těthalová
 • Kurátorka: Eva Skopalová

Gabriela Těthalová před studiem malby absolvovala na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Matematické vzdělání bezpochyby ovlivňuje způsob jejího uvažování i malířské tvorby. Těthalové autorskou přehlídku, jejíž součástí je série unikátních maleb-hologramů a nekonečný obraz v podobě möbiovy pásky, pro naši galerii připravila kurátorka a teoretička Eva Skopalová. V Pardubicích jde o vyvrcholení jejich několikaleté spolupráce, kdy prostřednictvím trojice výstavních projektů společně uvažovaly o povaze čísla v rovině, v prostoru a v proporci podle tradice Artes liberales, stejně jako o průnicích malby s básnictvím, dějinami a hudbou.


VŠECHNO BYLO VŽDYCKY LEPŠÍ | projekt relativita

 • 10. prosince 2020 – 28. února 2021 / vernisáž: 9. prosince 2020
 • Vystavující: Karíma Al-Mukhtarová, Matouš Háša, Tomáš Kurečka, Martin Pondělíček
 • Kurátorka: Daniela Kramerová

Objektivita informací neexistuje. Příběh je účelová iluze. V lavině údajů není možné nalézt jednoznačnou odpověď. Nemůžeme si být jisti ani vlastními pocity a fyzickými prožitky. Nejen informace, ale i pocity si utváříme a utvrzujeme v pseudopřátelském a pseudoinformačním prostředí sociálních sítí. Vystavovaní umělci se zabývají možnostmi a důsledky užívání médií, technologií na vnímání a emoce. Přes formální rozdílnost spolu jejich díla komunikují v tématech intimity, redefinice normality, vztahování se k historickým i současným konvencím, hranic osobního a veřejného, prožívání času a tělesnosti.


ČERNÝ BÁVO BÍLEJ BOOMER | projekt revoluce

 • březen – květen 2021
 • Vystavující a kurátoři: Max Dvořák, Pamela Kuťáková, Vojtěch Novák
 • Hosté: Jakub Valenta, Ondřej Trhoň, Eliška Havlíková, Andrew Hauner, Markéta Soukupová ve spolupráci se Sašou Petrova a další

Dnešní akcelerovaný a neustále se rozpínající svět nám uniká, (nebo spíše představa o něm) za zavřenými dveřmi našich domovů a ve spletitých sítích internetových domén. Svou složitostí dává prostor mnohým neviditelným revolucím aby pomalu expandovali a stali se součástí našich životů, návyků. Jedinec se čím dál tím víc podléhá komplexitě vztahů a vzájemných závislostí. Projekt se primárně zaměřuje na témata neviditelného systémového násilí v rámci tzv. „fungující společnosti“; potlačované sexuality a dysfunkčních rodinných vztahů, resp. jejich souvislosti s dalšími společenskými sférami.


KOLIK ZEMĚ ČLOVĚK POTŘEBUJE | projekt revoluce

 • červen – září 2021
 • Vystavující: Adam Vačkář, Juliana Höschlová, Oldřich Moris, Eliška Fialová a Kateřina Burgertová, Libor Novotný, Jan Pfeifer, Filip Nádvorník, Anna Hulačová, Jan Vytiska
 • Kurátor: Tomáš Knoflíček

Název výstavy je ne náhodou vypůjčen z jedné z Tolstého povídek, v níž autor operuje s významovým převrácením pojmů univerzální vs. partikulární, revoluční vs. reakční či moderní vs. anachronické, a to s cílem zpochybnit lety ustálené, dnes však zjevně již ne zcela platné hodnotové systémy a schémata našeho uvažování. Výstava pracuje s tématem otupění schopnosti člověka vnímat člověka a svět kolem něj, otupění, které se může vplížit i do revolučního úsilí.