květen 2024
kalendář GAMPA

+ Aktuality

GAMPA hledá PR / produkční/ho

GAMPA hledá PR / produkční/ho

GAMPA hledá nového kolegu či kolegyni na pozici PR / produkční galerie.

Nabízíme práci na plný úvazek v inspirujícím, přátelském a pečujícím kolektivu. Uzávěrka přihlášek je 1. června 2024. Předpokládaný nástup je od července 2024 nebo dle dohody.

Flashart: Uvažování o alternativních systémech v budově z cihel a betonu

Flashart: Uvažování o alternativních systémech v budově z cihel a betonu

Časopis FlashArt publikoval text Niny Moravcové, která se ve svém kritickém komentáři zamýšlí o jedné z významných kulturních událostí loňského roku, a to otevření areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Ve svém hodnocení se zaměřuje na architektonickou realizaci institucí zaměřených na prezentaci současného umění GAMPY a Gočárovy Galerie.

"Také Artur Magrot v roli architekta výstavy zasáhl do prostoru v jiné rovině, než na jakou jsme zvyklí, když jeho ústřední část pokryl labilní platformou z trojúhelníkových dílců, které se čas od času zhoupnou pod tíhou kroků návštěvníka a vychýlí jeho mysl z oblasti duchovních toulek k vlastní tělesné podstatě. Je to ostatně právě moment cíleného znejistění, jenž GAMPU provází na její cestě už několik let. Ať už jde o přístup k prezentaci současného umění, nebo k otázce, jakou roli umění hraje nebo může hrát v našich životech a zda má potenciál nás někam posunout. Právě otevřenost ve vytrvalém hledání odpovědí na otázky spojené s udržitelností fungování uměleckého provozu a posouvání jeho hranic směrem k otevřené společnosti pro mě vždy byla důvodem, proč považovat GAMPU za jedno z neopomenutelných míst na naší kulturní mapě, ostrov, kde vane čerstvé povětří." Nina Moravcová

Text Niny Moravcové je přečtení zde.

 

GAMPA bude mít nového programového ředitele

GAMPA bude mít nového programového ředitele

Ve středu 20. března 2024 proběhlo výběrové řízení na pozici programové ředitelky/ředitele GAMPY. Devítičlenná výběrová komise hodnotila celkem pět uchazeček a uchazečů, kteří splnili podmínky pro výběrové řízení. Jako nejvhodnější pro pozici programového ředitele galerie byl vybrán umělec a kurátor MgA. Vojtěch Novák.