Umění pro veřejný prostor: procházky a komentované prohlídky
› čt 30/9/2021 13:00

+ Akce

Umění pro veřejný prostor: procházky a komentované prohlídky

Procházky a komentované prohlídky a projížďkyza pardubickou moderní architekturou, za legendami a příběhy starého města, na kole za sochařskými díly ve veřejném prostoru, anebo s umělkyní Markétou Kinterovou po tom, co v městském prostoru tolik nevnímáme. Den pro veřejný prostor uzavře přednáška, která na ukázkách historických fotografií dá nahlédnout, jak zacházet s reklamou ve veřejném prostoru.


13:00 Moderní architektura v Pardubicích > komentovaná procházka | sraz u zámecké pokladny

Prohlídka návštěvníky zavede k zajímavým budovám od věhlasných architektů jako byli Josef Gočár, Antonín Balšánek či Ladislav Machoň i stavbám od méně známých tvůrců, mezi něž patřil Oldřich Liska a Jaroslav Kohoutek. Ukáže, že Pardubice netvoří jen historické jádro a průmyslové zóny, ale také řada architektonicky cenných budov veřejných institucí, obytných a obchodních domů či vil v secesním, kubistickém, národním či funkcionalistickém stylu.

15:00 Oči široce otevřené pro město > performativní procházka s umělkyní Markétou Kinterovou | sraz u Gampy, Příhrádek 5

Spektákl městské džungle, který zatím není nutno odsekávat mačetou, nám pozvolna nasazuje smyšlené selektivní brýle a mnohým i reálná sluchátka na uši. Právě průvodcovská sluchátka jsou pro účastníky procházky její nedílnou součástí, abychom se společně zaměřili na zostřené vidění města a na to, jak k nám vizuálně promlouvá. Prostorem Pardubic v jiné citlivosti Vás provede umělkyně Markéta Kinterová, procházka vychází z její autorské knihy Kam oči, tam hlava a dizertační práce věnované vizuálnímu zahlcení veřejného prostoru. Doporučujeme předchozí rezervaci: sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722.

15:30 Superhrdinové aneb legendy a pověsti v Pardubicích > dětská (nejen) komentovaná procházka | sraz u hlavního vstupu do zámeckého areálu

Představte si, že superhrdinové se občas sejdou v Pardubicích na čaji a povídají si legendy o svých předchůdcích. Třeba Aquaman má nejraději příběh o Jonášovi. V Pardubicích na pověsti a legendy narazíte na každém kroku. Na procházku historickým centrem děti a rodiče doprovodí dávní i současní, skuteční i smyšlení hrdinové.

17:00 Od pramenů k pupenům > komentovaná cyklojízda | sraz před Východočeskou galerií v Pardubicích, Zámek č. p. 3

Po krátké komentované prohlídce výstavy Těsné formy. Sonda do sbírky vyrazíme na komentovanou cyklojízdu, při níž navštívíme sochařská díla ve veřejném prostoru (mj. od Věry Janouškové, Vladimíra Preclíka, Zdeňka Palcra, Vladimíra Janouška či Karla Hyliše) především v prostoru sídliště Polabiny, s komentářem kurátorky Východočeské galerie Lenky Dolanové, případně dalších hostů. Délka trasy cca 9 km. Trvání cca 2 hodiny. Účastníci dostanou mapu s vyznačením trasy a informacemi o navštívených dílech.

19:00 Veronika Schiebelová: Vizuální smog včerejška? > přednáška | přednáškový sál Východočeského muzea, Zámek č. p. 2

Mimořádný soubor historických fotografií spravovaných Východočeským muzeem umožňuje poznání zaniklých podob veřejného prostoru města a způsobů zacházení s ním. Prostřednictvím sbírkových předmětů si ukážeme, jak vypadala reklama. Zaměříme se zejména na období nástupu socialismu, kdy se uzavírala tradice živnostnické reklamy, která byla nahrazována reklamou centralizovaných zestátněných provozoven. A třeba si z toho vezmeme něco i pro současnost.


Za finanční podporu děkujeme: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát města Pardubic
Partneři: Východočeská galerie v Pardubicích, Východočeské muzeum, OFFCITY, Art Space NOV

Fotografie z akce

Doprovodný program

+ Doprovodný program

Umění pro veřejný prostor: kulaté stoly

Umění pro veřejný prostor: kulaté stoly
› st 29/9/2021 10:00

Divadlo 29 | Východočeská galerie v Pardubicích | Východočeské muzeum | konference | Umění ve veřejném prostoru

Sbírkotvorná činnost a veřejný prostor | Veřejný prostor a jeho tvorba – participace, aktivismus, spolupráce | Udržitelnost veřejného prostoru a ekologie v umění | Diskuzní kruhy, jejichž cílem je sdílení zkušeností a společné hledání odpovědí na otázky týkající se péče o existující umělecká díla ve veřejném prostoru Pardubic, podpory vzniku děl nových, spolupráce města, institucí a veřejnosti, vzdělávání, nebo udržitelného fungování a ekologie. U každého z kulatých stolů zasednou přizvaní odborníci, zástupci místních kulturních a vzdělávacích organizací, iniciativ, města či městských obvodů i širší angažované veřejnosti. Nutná registrace!

Umění pro veřejný prostor: večerní diskuse

Umění pro veřejný prostor: večerní diskuse
› st 29/9/2021 18:00

Divadlo 29 | diskuse | Umění ve veřejném prostoru

Otevřená diskuze představí výstupy celodenních, tematicky zaměřených kulatých stolů. V širokém plénu diskutujících zasednou zástupci města, místních paměťových institucí a přizvaní odborníci. Diskusi moderuje Vladan Hanulík, člen spolku Offcity, historik a pedagog.

Umění pro veřejný prostor: procházky a komentované prohlídky

Umění pro veřejný prostor: procházky a komentované prohlídky
› čt 30/9/2021 13:00

veřejné prostory města | komentovaná prohlídka | Umění ve veřejném prostoru

Procházky a komentované prohlídky a projížďkyza pardubickou moderní architekturou, za legendami a příběhy starého města, na kole za sochařskými díly ve veřejném prostoru, anebo s umělkyní Markétou Kinterovou po tom, co v městském prostoru tolik nevnímáme. Den pro veřejný prostor uzavře přednáška, která na ukázkách historických fotografií dá nahlédnout, jak zacházet s reklamou ve veřejném prostoru.