+ Archív výstav

MOD(E)LY › 11/5–8/7/2018

MOD(E)LY

Petra Brázdilová, Kristina Vašíčková, Magdalena Popławská (PL), Jindra Barchini Jůzová, Eva Horská a Kateřina Venclíková Čížková

Kurátorka: Lucie Váchová


VÝSTAVNÍ PROGRAM 2018


Šestici absolventek UMPRUM – Petru Brázdilovou, Kristinu Vašíčkovou, Magdalenu Popławskou, Jindru Barchini Jůzovou, Evu Horskou a Kateřinu Venclíkovou Čížkovou – spojuje v rámci projektu Mod/e/ly zájem o práci s objektem, odkazujícím na realistický nebo abstrahovaný převážně ženský portrét a figuru.

Tvorbu sochařky a grafičky, Kristiny Vašíčkové představují postavy a torza, jejichž gesta vymezuje ustrnulými nebo naopak výrazně afektovanými pozicemi. Autorce slouží jejich surový povrch nejen k reflexi a vyjádření pocitů vnitřního napětí a frustrace, ale paralelně odráží zájem o experimenty s materiálem a nekonvenčními způsoby práce. Zásahy a přidávání cizorodých prvků do vnitřní struktury objektů, užívání odpadových materiálů nebo kolorování forem pro lití epoxidových plastik podtrhují koncentrovanou, do sebe zahleděnou povahu ženských figur.

Hravost a užití svérázného primitivismu jsou naopak typické pro „sošky“ Evy Horské, jež nezapřou fascinaci přírodou, mytologií, ale rovněž studium v ateliéru sochařství i textilní tvorby. Kombinace vzorů a barevných látek nebo zužitkování pomíjivých materiálů je základem k vytváření bizarních animistických hrdinů, ale nepochybně funguje také jako nástroj narace. Své příběhy totiž Horská ráda skládá také díky meotarovým projekcím užívaným příležitostně při VJingu.

K mystifikaci a ironickému humoru inklinuje stejně tak Petra Brázdilová, absolventka ateliéru malby, která paralelně pracuje s fotografií, videem a objektem. V cyklu drobných sochařských autoportrétů zkoumá nejen vlastní identitu, ale i její společenskou determinaci, která paralelně slouží jako mechanismus parodování genderových stereotypů. Ty autorka zpochybňuje vlastní stylizací do kuriózních pozic a rolí, evokujících nejen skutečné události, ale také banální nebo překvapivé „ženské“ životní situace.

Polská sochařka a designérka Magdalena Popławska žijící v Praze, se v rámci své tvorby zabývá nejen realistickým portrétem, ale velmi často rovněž stylizovaným objektem. Fragmenty lidské postavy využívá mnohdy jako východisko pro designové výrobky, transformované do užitkových a zdánlivě odosobněných předmětů. Její téměř reálné podobizny nebo metaforická ženská zobrazení naopak odkazují ke konkrétním historickým postavám nebo událostem, majícím pro umělkyni ryze osobní a symbolický význam.

Instalace Jindřišky Barchini Jůzové jsou pak výrazně minimalistické, i když svým sdělením překvapivě subtilní a poetické. Zaujetí samotným procesem vzniku díla, stejně jako práce s prostorem, posouvají její tvorbu na pomezí konceptuálního umění. Propojení textilu se zdánlivě hrubými technickými materiály (železné pláty) autorce slouží jako prostředek konstruování primárního znaku, zrcadlícího charakteristickou esenci zamýšleného tématu.

Poslední z vystavujících Kateřina Venclíková Čížková se pohybuje na hraně reálného zachycení postavy a výtvarné zkratky s podtextem nadlehčeného humoru, umocněného navíc redukcí detailů a kladením důrazu na interakci plastiky s okolím. Nejen praxe v restaurátorských dílnách, kterou sochařka prošla, ale také zájem o otázky přístupu k víře, se odráží především v oblibě pozlacování objektů a ve snaze vdechnout znovu život rituálním modlám recyklovaným z odložených a zapomenutých předmětů.

Výstava mapuje heterogenní škálu uměleckých metod užívaných ke komentářům nálad nebo sloužících k charakterizaci smyšlených i reálných postav či archetypů reinterpretovaných v současném kontextu. Objekt či socha se tu stává nástrojem ironické revize femininní individuality, ale je nepochybně také prostředkem pohrávání si se společenským klišé. Sochařky jsou často samy sobě „modely“, které mohou být pouhou předlohou určenou k další hře, některé z jejich děl se naopak stávají zhmotnělými symboly – pomyslnými modlami trvale přítomnými v našem nevědomí.


DOPROVODNÝ PROGRAM


čtvrtek 10. 5. / 18:00 Mod/e/ly / vernisáž & VJ Primitive Nas Nedogonat

& 20:00 Martin Küchen, Rafal Mazur, Vasco Trilla / koncert / Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Zahájení výstavy okořeněné o krátkou audiovizuální performance Evy Horské a hudebnice Jitky Jägerové. Mapuješ svět světlem, tónuješ tónem, stínuješ stínem.

Po vernisáži srdečně zveme do nedalekého Divadla 29 na koncert mezinárodního hudebního tria, které patří k evropské špičce avantgardního jazzu a volné improvizace. 

středa 16. 5. / 18:00 / Galerie vs. město / diskuse / Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice

Jakou roli zastávají často malé městké galerie v dnešní společnosti? Jakým způsobem a proč může galerie vstupovat do městského prostoru? Má malý výstavní prostor potenciál svým programem aktivně ovliňovat společenská klima? Diskutovat budou nezávislí kurátoři a zástupci obdobně velkých galerií z dalších koutů ČR. 

  Přijďte se zapojit! 

pátek 25. 5. / 9:00-12.00 / Šité brože! / tvořivé dopoledne pro seniory

Máme rádi tvůrčí babičky a dědečky a prostřednictvím našich dílen jim poskytujeme prostor pro seberealizaci, seznámení se s různými rukodělnými a výtvarnými technikami i současným uměním jako takovým. Šité brože z filcu, hebký doplněk výstavy Mod/e/ly pro dámy i pány. 

Vstupné: 50 Kč, na dílnu je nutné se předem registrovat (kontakt: Nikola Březinová, brezinova@gmpardubice.cz, 608 209 897)

sobota 26. 5. / 15:00-17:00 / Portrét nebo maska? / tvořivé odpoledne pro děti

Tvůrčí dílna pro děti od 4 do 12 let, která rozvíjí kreativitu a vizuální vnímání. Portrét, co se stane maskou. Chvíli jsi sebou, a pak někým jiným. Abraka dabra a proměna je hotova… 

Vstupné: 50 Kč, na dílnu je nutné se předem registrovat (kontakt: Nikola Březinová, brezinova@gmpardubice.cz, 608 209 897)

úterý 29. 5. / 9:30- 11:00 / Rodičovská / tvořivé dopoledne pro rodiče a děti

Dopolední dílna pro maminky či tatínky s dětmi, kteří rádi tvoří a chtěli by zažít trochu toho dopoledního kreativního dobrodružství v galerii!

Vstupné: 50 Kč, na dílnu je nutné se předem registrovat (kontakt: Nikola Březinová, brezinova@gmpardubice.cz, 608 209 897)

pátek 8. 6. / do 23:00 / Muzejní noc

Gampa společně s dalšími pardubickými institucemi se jako již tradičně zapojuje do Festivalu muzejních nocí. Síly jsme letos spojili rovněž se studentským festivalem Trať, který dočasně otevře prostory bývalého kina Sirius na pardubickém vlakovém nádraží. Nač se můžete mimo jiné těšit? Zahájení studentské výstavy a divadelní performance (17:00 Sirius, festival Trať), projekci nejnovějších filmů Romana Štětiny, laureáta Ceny J. Chalupeckého za rok 2014 a diskusi s ním (18:00 Sirius, festival Trať), audovizuální performance mezinárodní umělecké platformy Blavatsky Society (22:00 Gampa) a mnoho dalšího. V průběhu celého večera bude v galerii probíhat otevřená výtvarná dílna zaměřená na portrét a záznam lidského těla či jeho fragmentů. Více informací na www.gmpardubice.cz 

čtvrtek 14. 6. / 11:00-13:00 Ženy v umění / brunch v galerii

Společný brunch a diskuse s vystavujícími umělkyněmi, zástupkyněmi iniciativy Mothers ArtLovers, sdružující převážně vizuální umělkyně, teoretičky, kurátorky, dokumentaristky, aktivistky a jinak kreativní ženy, pro které je umění životně důležité a jejichž zájem o tvorbu nezastavilo mateřství. Zveme nejen pardubické matky-umělkyně, ale též jakkoli kreativní rodiče a kohokoli dalšího, kdo se chce připojit do společné diskuse. 

Vstupné: 100 Kč (včetně občerstvení), na akci je nutné se předem registrovat (kontakt: Šárka Zahálková, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722)

čtvrtek 14. 6. / 17:00 Mod/e/ly / komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka s Lucií Váchovou, kurátorkou výstavy.

úterý 19. 6. / 19:00 KineDok: Můj soukromý měsíc / projekce / Divadlo 29

Diana roky trpí problematickou menstruací. Bolesti hlavy, nevolnost, deprese – proč se považuje za normální, že se ženy cítí pravidelně tak mizerně? A proč se o tom dávno otevřeně nemluví? Diana se vydává hledat odpovědi s humorem a střízlivou sebereflexí. Rozmanité teorie antropologů, psychologů, gynekologů a břišních tanečnic se prolínají se staromódními edukačními videy a animovanými pasážemi. (režie: Diana Fabiánová, Slovensko, 2009). Autorský dokument z alternativní distribuční platformy KineDok. 

Galerijní animace / programy pro školy k výstavě Mod/e/ly

Termín: 14. 5. – 29. 6. 2018

Více informací a přihlášení: Nikola Březinová, 608 209 897, brezinova@gmpardubice.cz

Cena programu: 300 Kč / školní kolektiv

Vzdělávací programy pro školy i mimoškolní zařízení zprostředkovávají žákům a jejich pedagogům současné výtvarné umění a nabízí jim tak možnost neformálního vzdělávání. Programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a po předchozí domluvě je možné program uzpůsobit tak, aby reflektoval vaše aktuální potřeby.

Tváře / určeno pro MŠ a žáky 1. tříd ZŠ

Portrét / určeno pro žáky 2. - 6. tříd ZŠ

Modly / určeno pro žáky 7. tříd ZŠ a SŠ

Fotografie z výstavy

Doprovodný program

Program není momentálně k dispozici