duben 2024
kalendář GAMPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1 2 3 4 5

+ Archív výstav

Jaroslav Jebavý: Nic než kruhy › 3/3–23/4/2017

Jaroslav Jebavý: Nic než kruhy
Jaroslav Jebavý: Nic než kruhy

Kurátorka: Martina Vítková


VÝSTAVNÍ PROGRAM 2017


Nic než kruhy

Na výstavě Nic než kruhy se legendární pardubický malíř Jaroslav Jebavý přiznává k celoživotní vášni pro geometrii. Symbol kruhu se  prolíná v klasické velkoformátové malbě i poezii, Jebavého obrazy v galerii doprovázejí básně pardubického básníka Pavla Reichmana. K výstavě byl vydán katalog, v němž je možné si přečíst komentář historičky umění Martiny Vítkové a Jebavého přítele, fotografa Pavla Šmída, a ponoříte se do poezie Pavla Reichmana. A jak silný otisk zanechá symbol kruhu ve Vás? 

Kruh je symbol celistvosti. Příčinou působení rozměrných obrazů na diváka nejsou ani tak nezpochybnitelné estetické kvality obrazu, jako maximální fyzická koncentrace umělce během procesu vzniku díla.
Nikdo v Pardubicích nemá tak dobře vypracovanou legendu života a tvorby jako Jaroslav Jebavý. Je to lodní kapitán a dělá kroužky jako buddhistický mnich. V určité tragice tomu může konkurovat pouze legenda Františka Kyncla a Jiřího Tomana. Jebavý je mladším současníkem Pardubických Starých psů, mezi něž patřili Alva Hajn, Josef Procházka, Jiří Lacina, Bedřich Novotný či donedávna v Německu žijící František Kyncl. Protože Starý psi už pozvolna přešli od aktivní tvorby do pozice mýtu, zůstává Jebavý jedním z klasiků pardubické scény.
Výstava se soustředí na práci autora v posledních asi třech letech. Obrazy nejsou o nic menší, pouze se z praktických, ale i konstruktivních důvodů skládají obvykle ze čtyř dílů. Proměnlivá krajina kroužení se změnila v zájem o plochu. V mezidobí se totiž Jebavého zájmem staly monochromy v roli pauzy, prostoru pro nás samotné, ekvivalenty ticha ve skladbě Johna Cage 4:33. Obraz jako projekční plátno mysli ale dlouho nezůstal omezen na jediný barevný tón. Zájem o fyzikální a psychologické působení barev sahá nejspíš ještě za Goethův barevný kruh a Ittenovy teorie z Bauhausu.
Malbu ovlivnily koláže a rastry samolepek z let 2011 – 12. Vrstvy jsou kompaktní, už nevznikají kroužením. Takto chápané obrazy-objekty nabízejí nové instalační možnosti. Hypnoticky proměňují prostor. Otevírají před námi vesmírné dimenze. Díky překrývajícím se roztrhaným plochám se na dvou rozměrech zjevuje hloubka časoprostoru. Ať už je ve skutečnosti dimenzí kolik chce, všechny lze na obrazech Jaroslava Jebavého najít. Obrazy Bez názvu (2014), Devět modrých dimenzí a jedna růžová (2015) připomínají rozervaný prostor, zasíťování světa, Kubrickovu Odysseu do hlubin vesmíru, odkud nás cosi sleduje. Plochy obrazů jsou podpůrné struktury, v nichž se vědomí dokáže ztratit či rozplynout a zase nalézt.
Série sedmi instalací Tři kruhy 2015 – 16 by se dala spojit s poválečným americkým malířstvím Hard Edge. Tématem je v ploše barva samotná, která transformuje pocity, ale zároveň divákovi ponechává svobodu vnímat obraz podle svého založení. Na to jsou nutné opravdu velké formáty.
Materiálem pro dvaadvacet pláten nazvaných Můj malý soukromý vesmír (2015 – 16) jsou léta na pravou chvíli schovávané odřezky progres. Z pozemské hmoty vzniká obraz toho, co můžeme vidět nad hlavami, tušit v hloubce vesmíru. Podobu planet, hvězd a mlhovin pro nás vizualizují satelity, dalekohledy a vesmírné družice. Sypáním vznikla Venuše, Země, Mars, ale i útvary, které v kosmu jen předpokládám. Můžeme si představovat mimozemskou atmosféru, vegetaci, flóru, faunu a humanoidní či jinou civilizaci. Světelná seskupení jsou pro nás zároveň body orientace na noční nebeské báni. Můžeme vytušit úžas člověka při pohledu z orbitu na domovskou planetu, který poprvé formuloval Gagarin v roce 1961: Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, viděl jsem, jak je naše planeta krásná. Lidé, chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji!
Jaroslav Jebavý se už řadu let přátelí s básníkem Pavlem Rajchmanem. Výsledkem jejich spolupráce jsou básnické sbírky ilustrované kroužky, už druhá společná výstava a také básně, v nichž se objevuje prostor, vesmírná tělesa, kruhy, koloběhy, kruhoběhy, záležitosti vidění, mizení a zjevování.

Fotografie z výstavy

Doprovodný program

Program není momentálně k dispozici