červenec 2024
kalendář GAMPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
1 2 3 4

+ Archív výstav

City and me › 1/7–30/8/2015

City and me
City and me

ARAD (Rumunsko): Mihai Sălăjan a Sergiu Sas / AVEIRO (Portugalsko): Hermano  Noronha / GENOA (Itálie): Leonard Sherifi a Luca Staccioli / HARGHITA (Rumunsko): Iochom Zsolt / KAUNAS (Litva): Simona Zemaityte/ KRISTIANSAND (Norsko): Petter Solberg / LECCE (Itálie): Rossella Piccinno / LINZ (Rakousko): Evalie Wagner, Teresa Fellinger, Martin Sturm a Markus Hofer / PARDUBICE: Jan Zdvořák, Lukáš Hájek a Offcity / VALLADOLID (Španělsko): Belén Rodríguez a Patricia Sandonis / VILNIUS (Litva): Jonas Aničas / ZAGREB (Chorvatsko): Luiza Margan a Maja Rožman

 

kurátor: Lucas Cuturi


VÝSTAVNÍ PROGRAM 2015


Město a já

Výstavu každoročně připravuje tým mezinárodního projektu CreArt, jenž si klade za cíl podporovat uměleckou kreativitu přímo v regionech a vytvářet síť kontaktů a zkušeností napříč kontinentem. Díla, která se společensky, esteticky i kriticky vyjadřují k životu umělců v současném městě, vybral pro výstavu rakouský kurátor Lucas Cuturi, působící ve Vídni. Vybral pro mnohé z nás díla překvapivá, provokující i inspirující. Všechna však mají společné téma: město a já.

Výstava City and Me je putovní a Pardubice mají tu čest její třetí ročník zahájit. Od nás poputuje dále na dva měsíce do rakouského Lince a koncem roku do italského Janova. Ke spolupráci na výstavě se spojily galerie krajská, městská i dvě soukromé, proto budete mít příležitost vidět díla jednadvaceti mladých tvůrců po celém městě: v Domě U Jonáše (Východočeská galerie v Pardubicích), na Příhrádku (GAMPA), ve sklepním prostoru Art Space NOV na Pernštýnském náměstí i v působivém interiéru fRESCH Gallery v ulici Bratranců Veverkových.

A co uvidíte? 

Videoart, instalace, intervence, fotografie, malbu i kresby umělců z dvanácti evropských měst.

Pardubice budou na výstavě se svými instalacemi a site-specific projekty reprezentovat skupina OffCity, Lukáš Hájek a Jan Zdvořák, kteří prošli výběrovým sítem. Výstavu doplní umělecké projekty pardubických tvůrců, kteří byli již v minulých letech do projektu CreArt aktivně zapojeni, těšit se můžete na fotografie Radka Kalhouse, instalaci Lenky Morávkové, Martina Daška či projekt Ondřeje Petrlíka. Jejich díla najdete rozeseta po celém městě, výstavu proto doprovodí přehledná mapka a brožura s programem, který bude zdarma k rozebrání v Turistickém informačním centru u Zelené brány a na dalších místech.

Výtvarné práce 20 vybraných umělců letošní výstavy nazvané Město a já řeší život a problémy v různých městech napříč Evropou i ve světě. Umělci představili svá města a reflektovali i ta, k nimž mají určitý osobní vztah, protože v nich strávili část života nebo v nich žijí dodnes. Někteří z nich oslovují sociální problémy obyvatel a kladou otázky o své identitě, někdy se dotýkají i lidských osudů, ostatní se zabývají bezprostředním okolím, architekturou, která je obklopuje. Jedním ze základních témat, které zvolilo několik umělců, jsou účinky globální ekonomické krize, jíž dnes lidé i města čelí. Přijďte se seznámit s jejich pohledem na život v jejich městech.

 

KURÁTOR LUCAS CUTURI PŘEDSTAVUJE VÝSTAVU CREARTU

Jako velký podporovatel myšlenky evropanství se cítím velmi poctěn úlohou kurátora letošní evropské výstavy CreArt 2015. Možnost pravidelného a snadného kontaktu mezi lidmi různých národností byla vždy zárukou míru a stability. Jaké lepší místo si lze představit pro posílení mezinárodní výměny zkušeností než je mnohonárodní výstavní projekt? Jednou z vlastností umělců je ta, že budují mosty a obohacují nás intelektuálně i emocionálně, a to bez ohledu na národnost.

Když jsem poprvé začal uvažovat o názvu výstavy, konzultoval jsem jej s partnery z Pardubic, Lince a Janova, tří hostitelských měst letošní putovní výstavy. Společně jsme zkoušeli vybrat nejlepší téma. Téma, které by nám umožnilo propojit obojí: co nejobecnější základ a nejhlubší rozdíly. Po nějaké době přemýšlení jsme došli k závěru, že by bylo zajímavé zjistit, jak různí umělci přistupují k prostředí, kde žijí – k městům, kde pracují a bydlí.

Výtvarné práce 20 vybraných umělců letošní výstavy nazvané Město a já řeší život a problémy v různých městech napříč Evropou i ve světě. Umělci představili svá města a reflektovali i ta, k nimž mají určitý osobní vztah, protože v nich strávili část života nebo v nich žijí dodnes. Někteří z nich oslovují sociální problémy obyvatel a kladou otázky o své identitě, někdy se dotýkají i lidských osudů, ostatní se zabývají bezprostředním okolím, architekturou, která je obklopuje. Mezi výtvarnými pracemi se objevuje i téma zvířat.

Jedním ze základních témat, které zvolilo několik umělců, jsou účinky globální ekonomické krize, jíž dnes lidé i města čelí. Dopravní problémy způsobené celosvětovým znečištěním jsou předkládány k diskuzi. Některé práce se věnují exodu venkova, jiné podtrhují historické aspekty.

Využité výtvarné metody zahrnují video, fotografii, malbu, kresbu, skulpturální práce až po výtvarné instalace.

– Mag.phil. Lucas Cuturi, historik umění a kurátor na volné noze, Vídeň, Rakousko

 

Fotografie z výstavy

Doprovodný program

Program není momentálně k dispozici