01/2021

UMĚNÍ & VEŘEJNÝ PROSTOR

Co je to veřejný prostor a umění kolem nás?


‹ Zpět na stránku UMĚNÍ PRO VEŘEJNÝ PROSTOR

Vítáme vás u nového seriálu Galerie města Pardubic: na pravidelné dvoustraně budeme ohledávat umění ze všech stran a úhlů, hledat jeho kořeny i budoucnost v Pardubicích a mluvit o něm s vámi i s kolegy z dalších kulturních institucí!

Zveme vás na dobrodružnou výpravu: chceme hledat způsoby, jak překonat mýty o současném umění i cestu k pochopení umění ve veřejném prostoru, jež má bezesporu mnoho podob a významů. Vzhůru do města – ulice plné umění, jako téma tohoto čísla, už čekají!

Pozdrav náměstka pro kulturu

Jsem rád, že mohu několika slovy uvést nastíněné téma. Často si sami ani neuvědomujeme, jak důležitá je konkrétní podoba prostoru kolem nás. Tématu, které je zpracováno i ve Strategii pro kulturu a kreativitu, se ve spolupráci s Galerií města Pardubic a s odbory hlavního architekta a kultury věnujeme dlouhodobě. Tuto naši snahu ocenilo i Ministerstvo kultury, které významně přispělo na probíhající projekt, jehož cílem je mimo jiné vytvoření manuálu umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru. Rubrika v Radničním zpravodaji je cestou, jak téma umění a veřejného prostoru šířeji otevírat.

Jan Mazuch / náměstek primátora


S jakými podobami výtvarného umění se můžeme V ulicích města potkat?

1. Pomník: vzpomínka na osobnost nebo událost 

Osobní vzpomínky nám pomáhají utvářet si vztah k minulosti. To stejné platí i pro pomníky a památníky, které nám připomínají důležité osoby a situace dob minulých. O tom, kdy, proč, koho či co a jak upamatovávat, by měla být vedena veřejná diskuse a realizace výsledného díla by měla být předmětem veřejné soutěže. Dobré je mít rovněž na paměti, že tvaroslovím pomníku chceme promlouvat především ke generacím budoucím, nikoli současným.

***

Pardubice – František Bálek, Jan Kašpar, 2016, třída Míru

Věděli jste, že aviatiku Janu Kašparovi byl dávno před rokem 2016 (již roku 1928) vystavěn pomník v místě jeho vzletu? Z místa původního osazení byl později přesunut a dnes ho najdeme na pardubickém nám. Dukelských hrdinů.


Brno – Ester Stocker: František Pavlík a boj o českou univerzitu v roce 1905, Brno Art Open, 2013, 49.1976986 N, 16.6078269 E

Objekt, jehož nedílnou součástí byl hudební doprovod – klavírní sonáta Leoše Janáčka, vznikl jako dočasné připomenutí jedné historické události. František Pavlík byl v Brně zabit německými policisty při shromáždění na podporu české univerzity.


2. Trvalé umění ve veřejném prostoru: socha, reliéf, ale i mobiliář

Umění ve veřejném prostoru nemusí vždy jen upamatovávat. Může být také funkčním prvkem veřejného prostranství: např. fontánou či průlezkou dětského hřiště.

***

Pardubice – František Janoušek, Plachetnice, 1970, ulice Prodloužená * socha

Plastiku zhotovil sochař a malíř Vladimír Janoušek. Plachetnice spadá do období, kdy autor opustil tradiční materiály a tvořil převážně z kovu.

Pardubice – Abstraktní reliéf,60.–70. léta 20. st., Palackého třída * reliéf

Ne u všech uměleckých děl ve veřejném prostoru je dnes znám autor nebo datace. Uměleckých děl vznikalo v době reálného socialismu hodně, většinou je však mohli tvořit jen oficiální autoři.

Pardubice – Bedřich Novotný,účelová plastika, 1972, prolézačka, ulice Družby, nezachováno * mobiliář

Tato krásná prolézačka už bohužel zanikla! Na druhou stranu ale existuje stále více míst, kde autorsky pojatá hřiště vznikají. Například dětské hřiště na nábřeží Loučné v Litomyšli. Jeho autory jsou Dušan Zahoranský a Pavla Sceranková.
Liberec – David Černý, Zastávka (Hostina obrů), 2005, * socha, mobiliář, 50.7709753 N, 15.0593719 E

Zastávka má zpomalit jedno rušné liberecké místo. Připomíná dětství, je místem pro přemýšlení. Zátiší na desce stolu připomíná přerušenou hostinu, od které musela rodina bronzových obrů nečekaně odejít.


3. Dočasné umělecké intervence ve veřejném prostoru 

Dočasné zásahy do veřejného prostoru bývají jakousi akupunkturou – léčebným, ozdravným či alespoň osvěžujícím vstupem. Odhalují často skryté příběhy, zkoumají naši pozornost a citlivost vůči méně viditelným či zcela neviditelným vrstvám města. Jsou jednou z možných cest, jak prozkoumávat potenciál míst a jejich výpovědí směrem k veřejnosti.

***

Pardubice – Jan Dudešek, Místo místa, festival Tvárnost paměti, 2020, Vrchlického nábřeží

Dočasná instalace upomínala zmizelý jez u Automatických mlýnů, a to jak svým tvarem tak i zvukovým obsahem. Nahrávku jste si mohli poslechnout vždy po vstupu do uměleckého objektu. Zatímco jste poslouchali Dudeškovo vyprávění, před zraky se vám odhalil méně tradiční pohled na druhý břeh řeky.


Praha – MAK!, Svodidla na vrchu Ládví, dočasná intervence projekt CirculUM 2020, GHMP, 50.1368911 N, 14.4625467 E

Architektonické studio MAK! instalací použitých dálničních svodidel odkazují na megalitickou historii místa. Oblast v lesoparku se na půl roku proměnila v dějiště uměleckých performancí.


4. Každoroční festivaly a sympozia, události

Ani se nenadějete a ulice, jíž jste zvyklí procházet, se jak kouzlem proměnila – objevila se tu socha, záhadný objekt, možná se zde pohybují i tanečníci, muzikanti a herci. Umělecké festivaly dokáží proměnit atmosféru města nebo jeho části. V minulosti probíhala výtvarná sympozia Východočeské galerie v Pardubicích na zámeckých valech, v posledních letech se v ulicích můžete setkávat s díly vzniklými v rámci aktivit galerie Art Space NOV, GAMPA nebo spolku Offcity.

***

Pardubice – Marek Rejent, Robert Smolík, Sympozium Umění a odpad, odpad a umění, Art Space NOV, 2018, nám. Republiky

S objekty vzniklými během tvůrčího sympozia galerie Art Space NOV jste se v minulých letech mohli setkávat před divadlem a na některých dalších místech centra Pardubic. Po pěti letech tvůrčího zpracovávání odpadových materiálů se sympozium letos poprvé zaměří na uměleckou práci s přírodninami


Krnov – Jan Tyrpekl, Houpačka, Landscape Festival Krnov, 2021, 50.0870747 N, 17.7001925 E

Až do konce září se můžete zhoupnout na největší houpačce v Česku, tak hurá na výlet.

Pozvánka

Na konec září (29. a 30. 9. 2021) GAMPA ve spolupráci s Východočeskou galerií, Východočeským muzeem a dalšími partnery připravuje sérii kulatých stolů, diskusi, komentované procházky a umělecké akce, jejichž společným jmenovatelem bude téma umění ve veřejném prostoru.


Přehled tipů na léto

***

Pardubicko


Environmentální sympozium Nature a výstava
Art Space NOV (září–říjen) → artspacenov.cz

LES
společenství pro pěstování, teorii a umění → www.institutuzkosti.cz

Milan Houser – Barva z kosmu
White Gallery Osík (13. 6.–26. 9.) → www.whitegallery.cz

Planeta CHAOS
místo v přírodě kde kvete kreativita a přátelství → www.planeta-chaos.cz

***

Hradecko


NUUK Kulturní sauna a osvěžovna
Hradec Králové (září) www.saunanuuk.net

***

Vysočina


KRA-Kravín Rural Arts
Hranice u Malče (červen–srpen) 
www.kra.land

***

Praha a Střední Čechy


M3 festival / Terapie města
Praha 6 a Praha 7 (červen–září) www.festivalm3.cz

FARMSTUDIO OPEN
Výstava, hudba, film, oheň, Vysoká u Mělníka (23.–27. 9.)  www.farmstudio.cz

TRSY / Udržitelná spojení / 2021
Festival mající ve svém středu udržitelná spojení mezi krajinou a člověkem, který ji obývá www.facebook.com

***

Severní Čechy


Sympozium v zahradách
Löblhof Artgrund – Staňkovice u Litoměřic (2.–8. 8.) → www.loblhof.cz

Letní seminář potulné univerzity přírody
Pocta Krušným horám, Thomasu Berrymu a domorodým kulturám, Nové Hamry (2.–8. 8.) 
www.potulnauniverzita.cz

Land Art
zaniklá osada Königsmühle na Chomutovsku (6.–8. 8.) → www.konigsmuhle.cz

Krajina Nerůstu
umělecké soustředění na Ústecku a Mostecku, 25.—29. 8. 2021 → www.hranicar-usti.cz

***

Západní Čechy


Povaleč
Letní festival ve Valči na Karlovarsku (5.–7. 8.) 
www.povalec.cz

Do lesů 2021 
Procházka karlovarskou kulturní divočinou, tanec – divadlo – poesie – příroda a bytosti lesa  www.facebook.com

Artmill
Centre for Creative Sustainability, Miřenice na Plzeňsku (24.–29. 8.) → www.artmill.eu

***

Jižní Čechy


14. ročník Umění ve městě
České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Lipno nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí, Vodňany, Volyně (červen–září) 
www.umenivemeste.cz

***

Morava


Landscape festival
Krnov 
(11. 6.–30. 9.) www.landscape-festival.cz 

28. ročník Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“
(10. 7. – 7. 8.) 
www.artmikulov.cz

Slepý pes
Ústsko v Bojkovicích 
(9.–14. 8.) → www.slepy-pes.cz

Bohemiae Rosae
Dědov u Javorníka (30. 9.) → www.bohemiaerosa.org

***

Databáze umění ve veřejném prostoru


Ostravské sochy
databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy 
www.ostravskesochy.cz

Umění pro město
databáze uměleckých děl na veřejném prostranství Prahy, Galerie hlavního města Prahy www.umenipromesto.eu/katalog-um

Sochy a města
České umění 
50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování www.sochyamesta.cz

Vetřelci a volavky
databáze uměleckých děl 1948–1989 
www.vetrelciavolavky.cz


Kolektiv autorů: tým Galerie města Pardubic: Nikola Březinová, Tereza Nováková, Valentýna Šatrová, Šárka Zahálková, Jan Bӧhm / Grafika: Josef Čevora – Mixage

Jakékoli podněty a zpětnou vazbu s radostí sbíráme na e-mailu: info@gmpardubice.cz


Projekt je realizován díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR – děkujeme!