Andrea Sobotková
› umělkyně

+ Lidé

Andrea Sobotková

* 1994

  • vystavující v rámci výstavy Tvárnost paměti
  • studovala AVU v Praze v Ateliéru intermediální tvorby II

Ve své tvorbě artikuluje vztah člověka k žitému prostoru.Díky potřebě prozkoumávat i oborově vzdálenější teritoria zachází s tématy s přesností, která ve směsici s čistě osobními gesty a náhodami podrobuje revizi archeologa, performera, pozorovatele i strůjce akce.

andreasobotkova.cz