06/2022

UMĚNÍ & ZMĚNA

Umění pro veřejný prostor v roce 2022


‹ Zpět na stránku UMĚNÍ PRO VEŘEJNÝ PROSTOR
 

Vážený čtenáři, vážená čtenářko,

v ruce držíte dokument, který vás provede péčí o umění ve veřejném prostoru Pardubic v roce 2022.

V roce 2021 jsme se setkali na THINK TANKu, kde řada odborníků ve svém oboru sdílela nejen své zkušenosti, ale i pocity a přání. Ze setkání vyplynula řada otázek i odpovědí, které byly velkým prvním krokem k umění ve veřejném prostoru našeho města. 


Malá změna – velký význam 

→ V roce 2022 jsme se rozhodli jít cestou malých změn s velkým významem. Inspirací nám byl tzv. motýlí efekt – síla motýla, který na jedné straně planety mávne křídly a způsobí změny počasí na straně druhé. Síla malých změn a impulsů nás inspirovala k řadě aktivit. Byla to cesta dobrodružná a objevná, plná důležitých setkání a nových zjištění. Zveme vás nyní k rekapitulaci této cesty. Věříme, že není na svém konci, ale naopak – na důležitém začátku.


Anketa

→ Základním stavebním kamenem roku bylo vyhlášení ankety. Obrátili jsme pozornost z uzavřeného kruhu odborníků a insiderů k veřejnosti a ptali se v první řadě těch, kteří v Pardubicích žijí, pracují a studují a prožívají klíčové okamžiky svých životů. Záměrem ankety bylo jak objevení nových míst, jejich problémů a potenciálů, tak vyvolání pocitu, že právě moje drobná změna, kterou ve veřejném prostoru učiním, může iniciovat diskusi, nebo dokonce přivolat další pozitivní změny.

Radniční zpravodaj 

→ Kontinuální součástí našich aktivit byly příspěvky do Radničního zpravodaje, který nám umožňuje propojení s dalšími cílovými skupinami, které se nepohybují v prostředí internetu (a na našich webových stránkách či sociálních sítích). Zde jsme informovali o základních tématech veřejného prostoru, tak, aby aktivity, které čtenáři okolo sebe pozorují, byly srozumitelnější a měly funkci zábavnou i vzdělávací. Například vhled do celého procesu vzniku umělecké soutěže může napomáhat lepší komunikaci a porozumění mezi zapojenými stranami. 


Instagram

→ Založili jsme instagramový účet, díky němuž novinky rychleji sdílíme. Jde tak o další cílovou skupinu a kanál, skrze který lze otevřeně komunikovat a propagovat péči o umění ve veřejném prostoru. Založení Instagramového účtu pomohlo naší další identifikaci a tvorbě manuálu pro naše aktivity, jako je logo či barevnost. Chceme tak být čitelní a zapamatovatelní.

 


Jakékoli podněty a zpětnou vazbu s radostí sbíráme na e-mailu → info@gmpardubice.cz
Kolektiv autorů / tým Galerie města Pardubic: Tereza Nováková • Valentýna Šatrová • Šárka Zahálková. Grafika: Josef Čevora – Mixage.cz