UV: Umění pro veřejný prostor Pardubic

BULLETIN ⟩CENA ZDARMA


Bulletin je dalším z příspěvků k tématu umění a veřejného prostoru v Pardubicích. Shrnuje nejen již nabyté a prožité zkušenosti, ale vyhlíží i k možnostem a plánům budoucím. Umělecké intervence, výstavy, festivaly i jednotlivé počiny se v pardubickém prostředí odehrávají už od roku 1993 (výstavy Pardubické valy pod Východočeskou galerií v Pardubicích).

V rámci programu Umění pro veřejný prostor Pardubic GAMPA v roce 2021 ve spolupráci s dalšími kulturními organizacemi ve městě představila svůj vážný zájem o veřejný prostor a jeho podporu. Na sklonku září se uskutečnila série think-tanků – kulatých stolů, jejichž cílem bylo sdílet zkušenosti a společně hledat odpovědi na různorodé otázky. Diskutující procházeli pestrou škálou témat – od péče o existující umělecká díla ve veřejném prostoru, podpory vzniku děl nových, spolupráce města, institucí a veřejnosti přes vzdělávání až k udržitelnému fungování a ekologii v umění.

Texty v bulletinu jsou pečlivým výběrem k nejpalčivějším tématům, která byla obsahem zmiňovaných kulatých stolů, ale týkají se rovněž veřejného prostoru a umění obecně. Svou zprávu přináší odborníci a odbornice ve formě rozhovorů, doporučení, glos, skic či delších zamyšlení nad prostorem okolo nás. Je to zpráva o místech, která sdílíme všichni společně. Proto doufáme, že následující stránky budou nejen pozitivním impulsem k dalšímu dění ve veřejném prostoru, ale i k zodpovědnému a aktivnímu přístupu každého z nás.

Bulletin vznikl za finanční podpory statutárního města Pardubice a Ministerstva kultury ČR.

CENA ⟩ZDARMA

 • Objednat a vyzvednout si ji (po předchozí e-mailové domluvě: info@gmpardubice.cz) můžete přímo u nás.

Obsah bulletinu:

 • Editorial
 • Jan Mazuch: Úvodní slovo k tématu umění ve veřejném prostoru
 • Marie Foltýnová: Rozhovor o Umění pro město, dočasných a trvalých instalacích ve veřejném prostoru
 • Lenka Dolanová: K sochám ve veřejném prostoru Pardubic. Polabiny jako příklad z dob minulých
 • Jan Kovářík: Ideová skica k pomníku Marie Terezie v Praze
 • Jitka Hlaváčková: Když vstupujeme do veřejného prostoru. Tucet postřehů z pozorování veřejného prostoru
 • Kristýna Stará: Rozhovor o vzdělávání, o architektuře a veřejném prostoru. Stačí otevřít oči a podívat se kolem sebe
 • Jolana Lážová: Galerijní edukace jako klíč k přístupu
 • Šárka Zahálková: O udržitelně fungujících organizacích
 • Tomáš Hrůza: Rozhovor o art re use, skladu uměleckého materiálu
 • Martin Karas: Zamyšlení nad uměním ve veřejném prostoru Pardubic
 • Užitečné odkazy

 • Kolektiv autorů – tým Galerie města Pardubic: Tereza Nováková, Valentýna Šatrová, Šárka Zahálková
 • Autoři/ky textů: Lenka Dolanová, Marie Foltýnová, Martin Karas, Jolana Lážová, Jan Mazuch, Kristýna Stará, Šárka Zahálková
 • Grafika a ilustrace: Josef Čevora – Mixage
 • Fotografie: Marie Sieberová, Michal Kudláček, Alena Randová, Ondřej Teplý
 • Tisk: Studio Press s. r. o.
 • Počet stran: 32
 • Rok vydání: 2022

‹ Zpět na stránku PUBLIKACE & MERCH