05/2022

UMĚNÍ & ZMĚNA

Umění pro veřejný prostor Pardubic
Malá změna, velký význam

‹ Zpět na stránkuUMĚNÍ PRO VEŘEJNÝ PROSTOR

Určitě jste už někdy slyšeli o tzv. Motýlím efektu, známém úsloví, které zní: „Když motýl v Hongkongu zamává křídly, může v New Yorku vyvolat bouři.“ A platí to jistě i o Pardubicích. Znamená to, že i jednotlivec, který nerezignuje na své okolí, má velký vliv na budoucnost. Ta se nakonec může díky malé změně odvíjet zcela jinak.  Stejně tak funguje i prostředí, ve kterém žijeme a které společně sdílíme i utváříme – onen veřejný prostor. I pouhou vyslovenou myšlenkou či drobným činem můžeme dosáhnout zlepšení a změny.

Také umění se může vyjadřovat k městské zeleni, vodě, mobiliáři, reagovat na stávající stavbu, prostranství, nebo oživit přehlíženou či zanedbanou část města. Může mít i funkci připomínkovou v podobě pomníků a památníků okolo nás.


 


Jakou roli má dílo ve veřejném prostoru plnit? Proč s ním do veřejného prostoru chceme vstoupit? Jak se k místu, kam chceme dílo umístit, vztahuje? Komunikuje s ním?

 

I tyto příklady ze světa umění se zdály být pouze nepatrnými událostmi, nakonec ale vedly ke změně, zájmu, diskusi či novému pohledu. Měly tak vliv nejen na náš život v Pardubicích.

→ Areál Winternitzových automatických mlýnů se proměňuje v kulturní centrum, což ještě před pár lety nebylo vůbec myslitelné.

→ V průběhu dubna jste v ulicích Pardubic mohli potkat pracovníka v modré kombinéze, který poklízel město. Byl jím umělec Andreas Gajdošík, který se v rámci svého pobytu v Pardubicích rozhodl pomáhat tímto způsobem. S nápisem VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ UMĚLECKÉ PRÁCE na zádech svého pracovního oděvu uklízel ulice, čistil sochy či pomáhal s opravami v ulicích města.

→ Sympozií a výstav Pardubické valy v roce 1994, 1995 a 1997 se účastnili významní čeští a slovenští umělci a umělkyně. Organizovala je Východočeská galerie v Pardubicích a dnes je známe z učebnic umění a katalogů. Na čas tak zcela proměnila jedno místo a vztah k němu.

→ Pomník Maxe Van der Stoela od umělce Dominika Langa připomíná efemérní setkání nizozemského politika s českým filozofem a mluvčím Charty 77 Janem Patočkou, které mělo pro naši republiku velký a trvalý význam.


A co Pardubice?

O kterém místě či tématu se ve městě nemluví a zasloužilo by pozornost? Které místo potřebuje změnu?


Jakou událost či osobnost bychom si měli v pardubickém veřejném prostoru upamatovávat?


Které místo vnímáte jako zanedbané? Kterému nově opravenému místu něco chybí?


Napište nám na → info@gmpardubice.cz ! Zakreslete místo do mapy, pošlete fotografii či pár vět. Váš poznatek může vést ke změně. Podněty a nápady posílejte do 31. 7. 2022