GAMPA pro školy

 

Smysluplné zážitkové programy pro školní i mimoškolní kolektivy, které žákům i jejich pedagogům pomáhají zprostředkovat právě probíhající výstavu, její kontext a další souvislosti, ale i současné umění jako takové.

Naše programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a po předchozí domluvě je rádi upravíme tak, aby reflektovaly vaše aktuální potřeby.

 

Mlýnský ostrov

Umělci a umělkyně: David Böhm & Jiří Franta, Ondřej Buddeus & kol. (Tereza Bínová, Milan Děžinský, Alžběta Stančáková), Kateřina Jirsová, Kristina Fingerlandová, Artur Magrot, Ian Mikyska, Tomáš Moravec & další

Kurátorská dvojice: Kjetil Detroit Kristensen (NO), Šárka Zahálková

Spíše než o výstavu jde o autorský environment – architekturu uvnitř architektury. Vize tohoto řešení vychází z motivu ostrova, proměnlivé krajiny, litosférických desek i příběhu samotného mlýnského areálu. Základní ideový rámec vytváří prostor pro kolektivní a individuální multižánrovou uměleckou a kurátorskou tvorbu. Vyprávění je soustředěno do tří kapitol: dozvuk, směna, transformace. Jde o témata, která se dotýkají historie místa, současně však souvisí s dalšími celospolečenskými tématy, nabízí jiné výklady a souvislosti.

  • Termín: 8. 1. – 23. 2. 2024
  • Cena programu: 750 Kč / skupina
  • Doba trvání programu: MŠ – 1. třída ZŠ 60 minut, 2. třída ZŠ – SŠ 90 minut
  • Místo konání: GAMPA – Galerie města Pardubic, Automatické mlýny, Pardubice
  • Pro koho je program určen?: Program je určen pro mateřské, základní, střední a vyšší či vysoké školy, vždy je uzpůsoben dané věkové skupině.
  • Více informací a objednání: Nikola Březinová / brezinova@gmpardubice.cz / (+420) 608 209 897

Světlo a stín


Edukační program světlo a stín nám představí dílo Jiřího Franty a Davida Böhma s názvem Dozvuk, jejich velkoformátové prostorové kresby. Tato instalace je propletena blikajícím světlem v různých intenzitách a obraz na stěně se tím stává pohyblivý. Jak důležitá je při jejich tvůrčím dialogu spolupráce? Kde končí a začínají hranice kresby? Jak vzniká stín a co nám může ukázat? Program podporuje rozvoj spolupráce a komunikativní kompetence. Spadá do oblasti Umění a kultura a průřezových témat Osobnostní a sociální výchova.

Klíčová slova: kresba, prostor, spolupráce, pohyblivý obraz


Proměnlivé krajiny


Edukační program proměnlivé krajiny v sobě propojuje hned několik autorů a autorek. Dílo Kateřiny Jirsové: Sněm, Artura Magrota: Labil a textové intervence osobností současné poezie (Ondřeje Buddeuse, Milana Děžínského, Alžběty Stančákové). Zkoumat budeme křehkosti vzájemných vztahů různých materiálů, spoluprací a dialogů. Tak, jako celá výstava utváří společný organismus, tak i my se společně zapojíme do utváření krajiny z různých materiálů jako je křída, cukr, špulky nití a další. Program podporuje rozvoj spolupráce a komunikativní kompetence. Spadá do oblasti Umění a kultura a průřezových témat Osobnostní, sociální výchova a Environmentální výchova.

Klíčová slova: spolupráce, ego, krajina, materiál


Záznamy pohybů


Edukační program záznam pohybů vychází z díla Iana Mikysky: Psát chůzí a dále se pojí také s prací Kristýny Fingerlandové: Stékání. Chodit a psát; jedná se o písmo, nebo o kresbu? Kdy při pohybu vzniká vizuální záznam? Může se tak stát třeba při šití? Ať už spojujeme různé nebo úplně stejné materiály, vzniká něco nového. Pojďte s námi zkoumat stopy, doteky, kresby, které po sobě zanecháváme. Program podporuje rozvoj spolupráce a komunikativní kompetence. Spadá do oblasti Umění a kultura a průřezových témat Osobnostní a sociální výchova. 

Klíčová slova: kresba, stopa, spolupráce, chůze, zkušenost