GAMPA pro školy

 

Smysluplné zážitkové programy pro školní i mimoškolní kolektivy, které žákům i jejich pedagogům pomáhají zprostředkovat právě probíhající výstavu, její kontext a další souvislosti, ale i současné umění jako takové.

Naše programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a po předchozí domluvě je rádi upravíme tak, aby reflektovaly vaše aktuální potřeby.

 

Intermezzo 2022/2023

Edukační programy obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii; dále také podporují představivost žáků a dávají jim možnost tvůrčího sebevyjádření. Vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a kulturaČlověk a příroda.

 • Cena programu: 300 Kč / skupina
 • Místo konání: GAMPA – Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice
 • Více informací a objednání: Nikola Březinová / brezinova@gmpardubice.cz / (+420) 608 209 897

Malá změna, velký význam: Bubeníkovy sady x Zborovské náměstí


 • Termín: 20. března – 30. června 2023
 • Cena programu: 300 Kč / skupina
 • Doba trvání programu: 90 minut
 • Místo konání: Bubeníkovy sady (sraz u vstupu do parku od Prokopova mostu), nebo Zborovské náměstí (sraz u vjezdu do bývalých kasáren)
 • Pro koho je program určen?: Program je určen pro základní, střední a vyšší či vysoké školy.
 • Více informací a objednání: Nikola Březinová / brezinova@gmpardubice.cz / (+420) 608 209 897

Program o umění ve veřejném prostoru Pardubic je zaměřen na to, jak i nepatrná změna může mít velký význam pro místo, ve kterém žijeme. Zveme Vás k zamyšlení se nad tím, co a jak mohou dočasné umělecké intervence, společná diskuze, čas věnovaný místu a vnímání jeho potřeb, ve městě změnit. Nachází se Vaše škola nedaleko jednoho ze zmíněných míst (Bubeníkovy sady, Zborovské náměstí)? Nebo byste se rádi zabývali otázkami daných míst i bez ohledu na blízkost Vaší školy? Zapojte se do tvůrčí reflexe jedné nebo obou lokalit a pomozte nám iniciovat malou změnu s velkým významem.


Intermezzo


 • Termín: 7. listopadu 2022 – 13. dubna 2023
 • Cena programu: 300 Kč / skupina
 • Doba trvání programu: 90 minut
 • Místo konání: GAMPA – Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice
 • Pro koho je program určen?: Program je určen pro mateřské, základní, střední a vyšší či vysoké školy.
 • Více informací a objednání: Nikola Březinová / brezinova@gmpardubice.cz / (+420) 608 209 897

Volně můžeme pojem intermezzo chápat jako pauzu úmyslně „vloženou“ do života nebo tvorby a spojenou například s potřebou odpočinku, s nezbytností transformace, obratu a úniku ze zaběhlých kolejí, každodennosti, s překonáním pocitu nenaplněnosti, s chutí pomáhat, posunout se v životě nebo se zapojit do něčeho nového. Jedná se o formu, která je součástí většího celku, může však fungovat i sama o sobě. V rámci širšího celku se intermezzo často vztahuje k minulému – již proběhlému a zažitému, ale předjímá i budoucí principy práce.

Edukační program Intermezzo propojuje hned několik programových vrstev – Můžem vám pomoct?, Mimochodem a Slučování vrstev. V programu se zamyslíme nad otázkami: Jak může umělec či umělkyně pomoci dnešnímu světu a společnosti? Jaký přesah jeho či její pomoc může mít? Reflektovat budeme především důležité pojmy, jako jsou spolupráce – péče – zpomalení. Projdeme se časovo-prostorovou mapou galerie a nahlédneme do archivu otisků již proběhlých aktivit.


Podpovrchy – Martin Zet


 • Termín: 7. listopadu 2022 – 13. dubna 2023
 • Cena programu: 300 Kč / skupina
 • Doba trvání programu: 90 minut
 • Místo konání: GAMPA – Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice
 • Pro koho je program určen?: Program je určen pro mateřské, základní, střední a vyšší či vysoké školy.
 • Více informací a objednání: Nikola Březinová / brezinova@gmpardubice.cz / (+420) 608 209 897

Cestu můžeme vnímat jako způsob intenzivního propojení s vlastním já, mnohdy ji ale podnikáme jen tak, bez hlubšího smyslu, s cílem jednoduše zmizet, bloumat venku, ztratit se daleko od lidí, podniknout něco neobvyklého. Právě cesty Martina Zeta v projektu Mimochodem nevedou pouze po povrchu, ale zahlubují se i pod něj. V programu se seznámíme s uměleckými postupy, procesem tvorby a příběhy Martina Zeta. Budeme si mimo jiné klást otázky:Do jakých podpovrchů Martina jeho cesty zavedly a proč? Jaký příběh je v nich ukrytý? Má člověk právo samovolně zasahovat pod povrch? Odpovědi na tyto otázky nám pomohou nahlédnout do problematiky životního prostředí a těžařského průmyslu.