Pro školy

Dokážete si představit, jaký bude svět za necelých třicet let? Jeden z možných příběhů blízké budoucnosti nám v prostorách městské galerie GAMPA předkládá rakouský umělecký kolektiv Time's Up. Jejich imerzivní instalace proměnila výstavní sál ve fiktivní přímořské městečko Turnton se vším, co k němu patří. Prostřednictvím jednotlivých exponátů a jejich vzájemných vztahů můžete v expozici číst jako v knize.

Edukační programy k výstavě Time's Up: SeatoxDetox

Vzdělávací programy pro školy a mimoškolní zařízení mají za cíl žákům a jejich pedagogům zprostředkovat současné výtvarné umění a nabídnout jim možnost dalšího vzdělávání. Programy jsou uzpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám, po předchozí domluvě je možné program uzpůsobit tak, aby odrážel vaše současné potřeby.

Cena programu: 300 Kč / skupina
Místo konání: GAMPA – Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice
Více informací a objednání: Nikola Březinová / brezinova@gmpardubice.cz / (+420) 608 209 897

Vědátoři
MŠ–1. třída ZŠ

Nasadíme si brejličky, hluboce se zamyslíme a začneme bádat. Jaký asi je život bez ryb v oceánu? Podaří se nám ho zachránit? Co všechno pro to musíme udělat? Pojďte s námi prozkoumat galerijní oceán. Kdo ví, snad se nám podaří najít cestu, jak život na zemi zachránit.

Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti.


Cesta časem
2.–6. třída ZŠ

Přeneseme se do roku 2047, stanou se z nás cestovatelé a začneme bádat a objevovat. Jaký bude život za pár desítek let? Budeme se moci ještě nadechnout? Na tyto a další otázky nám odpovídá a zároveň nás nutí se nad nimi zamyslet výstava SEATOXDETOX. Podaří se nám zachránit naši planetu?

Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti.


Budoucnost v městečku Turnton
7. třída ZŠ–SŠ

Ocitáme se v přímořském městečku Turnton, píše se rok 2047. Všichni zde hovoří o kolapsu oceánských ekosystémů. V programu se proměníme ve skupinu dobrovolníků a budeme pomáhat čistit, zachraňovat a udržovat poslední život v oceánu. Jak tento příběh dopadne, záleží jen na nás: jak budeme zvídaví a pracovití.

Edukační program reflektuje průřezová témata Environmentální výchova a dotýká se vzdělávacích oblastí Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, také podporuje vytváření základů sociální, personální a komunikační kompetence. Posiluje rozvíjení smyslové citlivosti. Umění a kultura a Jazyk a jazyková komunikace.