+ Archive

Způsoby percepce › 18/7–30/9/2018

Způsoby percepce
Způsoby percepce

Marita Bullmann (DE), Michal Kindernay, Julia Gryboś (PL) & Barbora Zentková (SK), Václav Peloušek

Curator: Šárka Zahálková


EXHIBITION PROGRAM 2018


Zbystřit smysly a všimnout si jen těžko postřehnutelného. Vrstvu po vrstvě odhalovat kontext prostoru, místa, doby. Cítíš ten rozdíl?

Václav, Marita, Michal i tvůrčí dvojice Julia s Barborou ve svých projektech vždy pečlivě ohledávají konkrétní situaci, vztahují se k ní, hledají netušené souvislosti a vedou otevřený dialog s místem. Každý po svém, svými metodami, tvůrčími postupy i technikami a technologiemi. Společným výsledkem jejich práce je pak výzva k absolvování cesty intenzivnějšího prožitku. Jejich projekty využívají různorodé vyjadřovací prostředky, jsou impulsem k tomu se zamyslet, oživit náš vztah ke skutečnosti, prasknout bublinu nevědomí, rozšířit své zorné pole. 

Kolik smyslů máš, tolikrát jsi člověkem? 

Zmiňovaní autoři a autorky zapojení do výstavního projektu byli osloveni, aby své instalace vytvořili přímo pro prostory galerie na Příhrádku. Nic ze šuplíku. Pro kurátora adrenalin i příjemná výzva. Bude to fungovat? Nebude v den vernisáže galerie zet prázdnotou? Jistě že ne! Vzájemná důvěra a vědomí správného výběru je v tomto a obdobných projektech klíčová, tak jako komunikace a produkční podpora. Radost a napětí až do poslední chvíle. Jaké to bude – je – bylo? Jsme zas na začátku: místo, čas a kontext ve své vzájemnosti. Výstava jako jednota; umělecký exkurs bezprostřední zkušenosti. 

Marita Bullmann (* 1982; narozena v Mnichově, žije a pracuje v Essenu, Německo) ve své práci zkoumá běžné, ničím nápadné situace každodenního života, upozorňuje na všední nevšednosti a fyzicky se konfrontuje s daným místem a jeho okolím. Pracuje s vlastním tělem, s fotografií a obyčejnými předměty, kterým dává nový význam. Marita je skvělá performerka a mimo jiné rovněž zakladatelka, organizátorka a vůdčí osobnost Performance Art festivalu Interval Essen. Nejen proto bude součástí zahájení výstavy Maritina autorská performance doplňující a rozšiřující její výstavní instalaci. Okamžitý výsledek podtrhující dialog mezi subjektem, objektem, materiálem, funkcí a způsobem jednání.

Michal Kindernay (* 1978; narozen v Hradci Králové, žije a pracuje v Praze) se zaměřuje na interaktivní práci s videem a zvukem. Často kombinuje analogové a digitální, jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Rád se dotýká témat ekologie, percepce času, pomíjivojisti. Je stejně tak tvůrcem interaktivních instalací, jakož i video- a audioperformerem. Spoluzaložil umělecko-komunitní organizaci yo-yo, inicioval vznik projektu RurArtmap, je bývalým členem kolektivu galerie Školská 28 v Praze, kurátorem rezidenčního programu nadace Agosto, pedagogem na MA Fine Art Prague College a externě vyučuje rovněž v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze.

Julia Gryboś (* 1988; narozena v Oppoli, Polsko) a Barbora Zentková (* 1986; narozena v Martine, Slovensko) se setkaly na studiích malby v Ostravě, odkud se pak již jako tvůrčí duo přesídlily do Brna, kde svá studia dokončily a kde dosud působí. Společně ve svých pracech zkoumají vztah viděného a slyšeného, a to v kontextu místa, s důrazem na výsledný prožitek. Komponují a do konkrétních situací zasazují různá média, vytvářejí nová specifická prostředí. V roce 2016 získaly Cenu Oskára Čepana, slovenský ekvivalent naší nejprestižnější ceny pro mladé umělce – Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Václav Peloušek (* 1988; narozen v Brně, žije a pracuje v Brně) je mediální umělec, hudebník, vynálezce, vývojář a tvůrce elektronických hudebních nástrojů – bastlíř v tom nejlepším slova smyslu. Společně s Ondřejem Mertou kdysi založili projekt Standuino, jež se později transformoval do Bastl instruments, s nímž nyní vlastnoručně vyrábí a dodávají syntezátory do celého světa. Václav vystudoval obor Art & Science na vídeňské umprumce. Prostřednictvím svých uměleckých instalací zkoumá často jen těžko postřehnutelné biologické, mechanické, chemické či optické děje reálného světa skrze aplikování technologických postupů. Zamýšlí se nad svébytností elektronických nástrojů i nad tím, jak technologie ovlivňuje naše vnímání okolního světa.


DOPROVODNÝ PROGRAM


UMĚNÍ VŠEMI SMYSLY / LÉTO V GAMPĚ

FILMOVÉ ÚTERKY / 24. 7., 31. 7., 7. 8. a 14. 8. od 21:00

Jaké to je být umělcem? Je to jak procházka růžovým sadem nebo spíš chůze po žhavých uhlících? Jsou všichni umělci slavní až po smrti? Nebo to jde i dřív? A v čem spočívá práce galeristy a kurátora? Být obklopen uměním a slavnými osobnostmi; večírky, vernisáže, život na vysoké noze… A nebo je to jinak? Představujeme vám životy, tvorbu a úděly umělců a kurátorů moderní doby v současném filmovém zpracování. Letní kino v galerii, vždy s překvapením – originálním filmovým týdeníkem z kultury, sklenkou vína, a to vše za symbolických 50 Kč.

24. 7. / 21: 00 Čtverec (The Square), 2017, scénář a režie: Ruben Östlund, 142 min., v původním znění s titulky

Nevšední konceptuální švédská komedie plná jedinečných momentů krutého humoru a nezapomenutelných scén, která zkoumá hranice společenské tolerance, politické korektnosti a umělecké svobody.

Christian je kurátorem švédského muzea moderního umění. Úspěšný otec dvou dcer naplňuje ideál vzdělaného městského liberála, který se snaží citlivě vnímat aktuální společenské problémy. S nimi souzní i chystaná výstava konceptuálního umění, které vévodí instalace ve veřejném prostoru; čtverce, v němž platí pravidla absolutní rovnosti a tolerance. Jak ale takovou myšlenku prodat v mediálně přehlceném prostředí, které žije především virálními událostmi? Ruben Östlund ve své „konceptuální tragikomedii“ zkoumá jeden egoistický charakter i povýšené pokrytectví současných západních společností.

Snímek v roce 2017 získal Zlatou palmu na festivalu v Cannes.

31. 7. / 21:00 Gauguin, 2017, režie: Edouard Deluc, scénář: Etienne Comar, Edouard Deluc, Thomas Lilti, Sarah Kaminsky, 102 min., v původním znění s titulky

Nekompromisní vizionář Paul Gauguin opouští Paříž, rodinu i přátele a v roce 1891 se usazuje na exotickém ostrově Tahiti, aby zde načerpal inspiraci pro své obrazy v divoké a neposkvrněné přírodě. Zdánlivý ráj se ale mění v místo samoty a chudoby, na němž Paul zápolí s podlomeným zdravím, odmítnutím i pochybami. Poznává zde ale takové domorodou krásku Tehuru, která se stává jeho ženou i múzou. Film Edouarda Deluca je výpravnou, přitom ale meditativní sondou do duše vášnivého a problematického génia. Dominuje jí naprosto strhující, intenzivní výkon Vincenta Cassela.

7. 8. / 21:00 Rodin, 2017, scénář a režie: Jacques Doillon, 120 min., v původním znění s titulky

V roce 1880 získává revoluční sochař a autodidakt Auguste Rodin svou první státní zakázku: Bránu pekel. Žije s Rose, svou letitou partnerkou, když ve svých dvaačtyřiceti letech poznává mladou nadanou žačku Camille Claudel. Ta se stává nejprve jeho asistentkou a později i milenkou. Po jejich rozchodu, z něhož se Camille nikdy nevzpamatuje, pokračuje sochař zaujatě v práci na svém díle, jehož smyslnost vyvolává zamítavé reakce i nadšení. Snímek Jacquese Doillona objevuje Rodina jako erotikou nabitého senzualistu, pro něhož je proces tvorby hluboce sexuálním zážitkem.

14. 8. / 21:00 Egon Schiele, 2016, režie: Dieter Berner, scénář: Hilde Berger, Dieter Berner, 109 min., v původním znění s titulky

Malíř a grafik Egon Schiele byl jedním z nejprovokativnějších vídeňských umělců začátku 20. století. Doby, během níž se pomalu a téměř nepozorovaně chýlila ke konci jedna velká dějinná éra. Doby, kdy se v kultuře, a ve výtvarném umění snad nejvýrazněji, začaly bouřlivě prosazovat zcela nové směry. Návštěvníci galerií byli poprvé vystaveni troufalé tvorbě expresionistů a kubistů, objevují se i první abstraktní díla. A do veřejného prostoru, díky tvůrcům jako byl Schiele, vstoupila erotika.

VÝZVA: Staňte se spolutvůrci našich filmových týdeníků z kultury. Před každým filmem, tak jako za starých časů, promítáme zprávy z kultury. Byli jste na výletě? Máte tip na dobrou výstavu? Co vás v předešlém týdnu na uměleckém poli potěšilo či co naopak rozlobilo? Své příspěvky – krátká videa či fotografie s komentářem – zasílejte vždy nejpozději do pondělka. V úterý se pak (nejen na svůj příspěvek) přijďte podívat do našeho galerijního letního kina. Více informací a příjem kulturních reportů: Šárka Zahálková, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz

RODINNÉ STŘEDY / 25. 7., 1. 8., 8. 8. a 15. 8. od 9:30 do 12:00

Otevřené dílny pro děti i jejich rodiče.

Pojďte si s námi užít parádní léto v GAMPĚ, nebo před ní a možná i v parku. Otevřené dílny pro děti i jejich rodiče, či prarodiče budou laděny v duchu filmových večerů. Těšit se budete moci každý týden na jiné téma jako třeba: galerijní průzkumníci, barevné plochy, hlína jako hmota a kresba těla.


PIKNIKOVÉ ČTVRTKY / 26. 7., 2. 8., 9. 8. a 16. 8. od 17:00

Kulinařící umělci, teoretici, kritici společně s vámi u jednoho stolu. Společná diskuse o umění, inspiracích, dobrotách a třeba i jen tak o ničem. Každý čtvrtek o páté až do X, v případě hezkého počasí pod širým nebem, v případě nepřízně v galerii. Pokaždé zajímavý host, pokaždé jiné chuťovky. Vstupné dobrovolné, příspěvek na společný piknikový stůl vítán.

26. 7. / Offcity rezidenti + Tonic Train (Sarah Washington a Knut Aufermann) / performance

Spolek Offcity již několik let pravidelně pořádá umělecké rezidence, tj. tvůrčí pobyty pro tuzemské či zahraniční umělce. Seznamte se s těmi letošními, kteří do Pardubic přijeli nejen z dalších koutů ČR, ale i Bulharska či Číny. K pikniku se též připojí dvojice zvukových umělců, kteří se právě účastní podobného programu Agosto Foundation v Praze. Knut Aufermann se Sarah Washington vystupují pod hlavičkou Mobile Radio a věnují se alternativním modelům rozhlasové produkce a vystupují také jako Tonic Train.

Knut Aufermann se narodil v roce 1978 v německém Hagenu. Studoval chemii, zvukovou technologii a zvukové umění na londýnské Middlesex University. Mezi lety 2002 a 2005 byl jedním z prvních redaktorů komunitní rozhlasové stanice Resonance 104.4 FM v Londýně. V současné době se věnuje jako hudebník, organizátor, kurátor, konzultant a lektor hlavně improvizované hudbě, v níž se specializuje na práci s různými typy zpětné vazby. Společně se Sarah Washington vystupují pod hlavičkou Mobile Radio a věnují se alternativním modelům rozhlasové produkce. Jejich rozhlasové pořady vysílalo mnoho rozhlasových stanic po celém světě, vystupují na festivalech a v galeriích, včetně Bienále v São Paulu v roce 2012. Aufermann je spoluzakladatelem mezinárodní sítě nezávislých rozhlasových stanic Radia a uměleckým ředitelem druhého mezinárodního festivalu Radio Revolten v Halle (Saale).

Angličanka Sarah Washington působí především v oblastech experimentální tvorby, rozhlasového umění a sociální spravedlnosti. Pracovala jako ředitelka podpůrné organizace London Musicians' Collective a podílela se na vzniku legendární londýnské rozhlasové komunitní stanice Resonance 104.4 FM, nebo globální sítě pro rozhlasové umění Radia FM. Vystupuje v řadě kolektivů pro improvizovanou hudbu, jako jsou Responge, P Sing Cho, Feedback People a The Owl Service. Od roku 2005 s Knutem Aufermannem vystupují pod hlavičkou Mobile Radio, kde se věnují výzkumu alternativních modelů pro přenos rozhlasového signálu, tvorbě speciálních pořadů a zvukových rádioinstalací a organizaci dílen bastlení (Circuit Bending) pro různé kulturní a komunitní instituce nebo pro festivaly hudby a nových médií po celém světě. S Knutem Aufermannem vystupují také jako Tonic Train a často spolupracují s hudebníky a umělci z jiných oborů. V roce 2007 Sarah pro londýnskou galerií Tate Modern připravila program Hearing in Tongues a v roce 2012 se s projektem Mobile Radio zúčastnila Bienále v São Paulu. Je jednou z kurátorek druhého mezinárodního festivalu Radio Revolten v Halle (Saale).

https://vimeo.com/63739179

2. 8. / OFFCITY AiR: Automatické mlýny forever

Happening umělců, kteří se zúčastnili tvůrčího

9. 8. / Gaming piknik

Znáte Machinarium nebo Samorosta 3? Na jeho tvorbě se podílel také Áda Lachman, který společně s Oliverem Vršanským, animátorem a rovněž tvůrcem interaktivních počítačových her, budou hosty i hostiteli dnešního večera. Přijďte si zahrát Machinarium, Samorosta 3 a další autorské počítačové hry, zahodovat a dozvědět se tajné herní a animátorské fígle.

16. 8. / Ondřej Hanus / Textconnexion

Ondřej Hanus (nar. 1987) je básník, literární publicista, překladatel, redaktor v nakladatelství Plus a bývalý šéfredaktor časopisu pro současnou poezii Psí víno. Zabývá se současnou poezií a dějinami českého sonetu. Za svou sbírku Výjevy získal Cenu Jiřího Ortena (2014), v letošním roce byl nominován na cenu Magnesia Litera za jeho poslední sbírku Volné verše. V Pardubicích vystoupí poprvé v rámci čtvrtečních piknikových večerů v Galerii Města Pardubic

SENIORSKÉ PÁTKY / 27. 7. a 17. 8. od 10:00 do 12:00

Dílny pro tvořivé seniorky a seniory jsou tu pro vás i v létě.

27. 7. 2018 / Přivoň si!

Výtvarná dílna pro seniory bude tentokrát zaměřena především na čichové smysly. Vyrobíme si bylinkové pytlíčky, které si sami a podle své fantazie nazdobíme. Bylinky budou k dispozici, ale samozřejmě si můžete přinést i vlastní.

17. 8. 2018 / Jak to bylo babičko?

Rádi vzpomínáte na to, co jste zažili? Společně si vytvoříme vzpomínkový deník a vyzkoušíme si, jak se dělá knižní vazba. Důležité bude si přinést vlastní fotografie (fotografie vlastních zážitků a blízkých, které si bude možno i naskenovat a následně vytisknout, aby je bylo možné použít a neublížit tak originální fotografii).

DOPROVODNÝ PROGRAM září

16. 9. / 10:00-15:00 / Všemi smysly / otevřená výtvarná dílna v rámci Dnů Evropského dědictví

Výtvarná dílna inspirovaná tvorbou autorů právě probíhající výstavy „Způsoby percepce“. Co se stane, když se na svět kolem sebe podíváte trochu jinak? Doprovodný program k festivalu Dny Evropského dědictví

19. 9. / 10:00-12:00 / Rodinná středa / Hmatové vjemy / Jak citlivé jsou naše ruce? Dokažeme rukama rozpoznat různé materiály?

21. 9. / 10:00-12:00 / Seniorský pátek / Město v hledáčku / Jak vidíte svoje město? Je pohled na něj každý den stejný?

Photos from the exhibition

Accompanying program

+ Accompanying program