Produkční/technik/technička

Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizacezahrnující multižánrové kulturní centrum Divadlo 29 a Galerii města Pardubic, vyhlašuje výběrové řízení na pozici produkční/technik/technička.

Stručný popis pracovní činnosti:

 • zajištění technických a produkčních požadavků pro jednotlivé kulturní akce (koncerty, divadelní a taneční představení, výstavy, filmové projekce apod.), zejména přestavby jeviště a hlediště, instalace a deinstalace výstav, příprava a práce se zvukovou a světelnou technikou

 • zajišťování pořadatelské služby při akcích

 • komunikace s účinkujícími a jejich techniky a produkcí

 • správa a údržba prostor a technického vybavení organizace

  Předpoklady a požadavky na uchazeče:

 • dokončené střední vzdělání maturitou nebo výučním listem

 • základní znalost či orientace v oblasti zvukové světelné techniky

 • základní orientace v oboru a zkušenost s galerijním provozem je přínosem

 • praxe v oblasti divadelního či galerijního provozu (produkce, divadelní technika) vítána

 • zkušenostse správou prostor a technického vybavení (jednoduchá údržba a opravy)

 • základní počítačová gramotnost

 • schopnost vykonávání fyzicky náročnější práce – zvedání a nošení břemen

 • spolehlivost, svědomitost, občanská a morální bezúhonnost

 • základní znalost anglického jazyka

 • řidičský průkaz sk. B

 • dobré komunikační schopnosti

 • časová flexibilita

  Nabízíme:

 • zajímavou, různorodou a kreativní práci v oblasti kultury a umění

 • profesní vzdělávání včetně možnosti základního kurzu práce se světelnou a zvukovou technikou

 • platové podmínky odpovídající pracovnímu zařazení

 • pružnou pracovní dobu

 • 5 týdnů dovolené

 • stravenky

 • 5 dní indispozičního volna za rok

 • stabilitu příspěvkové organizace

 • Předpokládaný nástup: únor 2020

  Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení

 • místo trvalého pobytu, doručovací kontaktní adresu, telefon, e-mailové spojení

 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech

  a dovednostech

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – ORIGINÁL

 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování. Jméno a příjmení Datum narození Vlastnoruční podpis

 • datum a podpis uchazeče

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

 • Přihlášku k výběrovému řízení včetně všech příloh doručte do 27. 1. 2020 osobně do kanceláře Centra pro otevřenou kulturu v ulici Svaté Anežky České 29, 2. patro (do 17:00 hod.) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty) na adresu:

  MgA. Zdeněk Závodný
  ředitel organizace
  Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace Svaté Anežky České 29
  530 02 Pardubice

 • Strukturovaný životopis a motivační dopis je v daném termínu nutné doložit také v elektronické podobě na e-mail zdenek.zavodny@divadlo29.cz

  Obálku označte nápisem: „Výběrové řízení – produkční/technik COK (NEOTVÍRAT)Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů. Předpokládaný termín pohovoru bude v nejbližších následujících dnech.