červenec 2024
kalendář Divadla 29

st 29/9 18:00
Umění pro veřejný prostor Pardubic

Jednou z hlavních rolí veřejných prostranství, stejně jako umění, je role kulturní a společenská. Umění vytváří, kultivuje, rozvíjí a obohacuje kulturní rozměr života společnosti i jednotlivce a prohlubuje smyslové i rozumové vnímání prostředí a života okolo nás. 

Otevřená diskuse představí výstupy celodenních, tematicky zaměřených kulatých stolů. V rámci nich zúčastnění hledali odpovědi na otázky týkající se péče o již existující umělecká díla ve veřejném prostoru Pardubic, ale i otázky podpory vzniku děl nových, spolupráce města, institucí a veřejnosti, vzdělávání, nebo udržitelného fungování a ekologie.

V širokém plénu diskutujících zasednou zástupci města, místních paměťových institucí a přizvaní odborníci (např. Marie Foltýnová z Galerie hl. m. Prahy, sochařka a pedagožka Pavla Sceranková, architekt a člen spolku Pěstuj prostor Marek Sivák, architektka K ristýna Stará z platformy Architekti ve škole, členka Iniciativní skupiny pro udržitelnost při ČKA Karolína Vojáčková nebo kurátorka současného uměníMartina Johnová).

Diskusi moderuje Vladan Hanulík, člen spolku Offcity, historik a pedagog.

vstup volný

Akce je součástí think tanku pořádaného galerií GAMPA ve spolupráci s Východočeskou galerií v Pardubicích, Východočeským muzeem, spolkem Offcity a statutárním městem Pardubice, a to za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

www.gampa.cz

Umění pro veřejný prostor Pardubic

Program Divadla 29

>
>