červenec 2024
kalendář Divadla 29

čt 21/4 17:00
Slyš! Radomila Uhlíře

Vybíráme a čteme z prozaických i básnických textů herce, režiséra, scenáristy, malíře a spisovatele Radomila Uhlíře (1957-2019). 

Uhlíř strávil v Pardubicích a v Chrudimi většinu svých mladých let
a častokrát se do Pardubic vracel i poté. Připomeňme si tuto hřmotnou osobnost jeho literární tvorbou.

Začínáme v Bohémské hospodě (17:00) a skončíme v Klubu 29 (18:30).

Akce se koná v rámci projektu Textconnexion 2022, který je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.

vstup volný

Slyš! Radomila Uhlíře

Program Divadla 29

>
>