so 22/2 19:00
Ondřej Buddeus

Autorské čtení jedné z nejzajímavějších osobností současné české literární tvorby.

Akce se koná v rámci projektu Textconnexion 2020, který je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.

vstupné: 50 Kč

Program Divadla 29

>
>