út 21/3 17:00
Nadpřirozeno pod mikroskopem aneb Jak vědci zkoumají okultismus

Další z cyklu přednášek pro veřejnost povede PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D., odborný asistent na Katedře literární kultury a slavistiky Univerzity Pardubice. 

Jevy vymykající se běžné lidské zkušenosti řadu lidí neodolatelně přitahují, mnohé ovšem zároveň odpuzují jako cosi neseriózního, co do moderního světa nepatří. Magie a okultismus ve skutečnosti představují propracovaný systém poznání světa, který prošel pozoruhodným historickým vývojem a je součástí lidské kultury dodnes. Přednáška ukáže, jak se vědci z různých oborů tímto tématem zabývají a co z jejich výzkumů vyplývá pro dnešní dobu.

PhDr. Antonín K. K. Kudláč, Ph.D. je historikem a akademickým pracovníkem na Univerzitě Pardubice. Dlouhodobě se odborně věnoval populární literatuře, sám také napsal několik prozaických děl. Jakožto historik se zabývá českými kulturními, sociálními a intelektuálními dějinami 19. a 20. století. Na Univerzitě Karlově vystudoval magisterské studium oboru dějepisu, doktorský titul získal v rámci téže instituce v oboru kulturologie.

Pořádají studenti Univerzity Pardubice. 


www.facebook.com/KavarnaUniversitas

vstup volný

Nadpřirozeno pod mikroskopem aneb Jak vědci zkoumají okultismus

Program Divadla 29

>
>