červenec 2024
kalendář Divadla 29

út 25/4 17:00
Průvodce po Galaktickém centru. Střed Mléčné dráhy a další galaktická centra

Centrální oblasti galaxií patří k nepřehlédnutelným a unikátním částem galaxií, a to i v případě, že se nejedná o galaxie s aktivním jádrem. Často tu probíhá intenzivní tvorba hvězd, plynu je tu více, než bývá v galaxiích obvyklé, a v samotném centru většiny galaxií sedí velmi hmotná černá díra. Nejbližším galaktickým centrem, které můžeme pozorovat, je střed naší vlastní Mléčné dráhy. Přestože je astronomicky velmi blízko, není jednoduché ho pozorovat přes oblaka prachu mezi středem a námi. V posledních letech se nám ale několik významných pozorování v centrálních oblastech Mléčné dráhy podařilo.

RNDr. Soňa Ehlerová, Ph.D. je česká astronomka, která působí především na Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky, kde se se zabývá především galaxiemi a mezihvězdným materiálem. V roce 2005 obdržela ocenění Prémie Otto Wichterleho za práci v oblasti věd o neživé přírodě. Dr. Ehlerová je také českou zastupitelkou Mezinárodní astronomická unie v oblasti popularizace a je členkou Evropské jižní observatoře. 

Kavárna Universitas je prostorem pro setkávání s osobnostmi, které mají co říct jak studentům a akademikům, tak široké veřejnosti. Formou přednášek, panelových diskusí či workshopů umožňuje nahlédnout hlubší souvislosti otázek, jež si klade dnešní člověk a společnost. Pestrým výběrem témat a hostů přispívá ke všeobecnému vzdělání za hranicemi univerzitních studijních programů.  

Pořádají studenti Univerzity Pardubice. 

www.facebook.com/KavarnaUniversitas

vstup volný

Průvodce po Galaktickém centru. Střed Mléčné dráhy a další galaktická centra

Program Divadla 29

>
>